Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Badania polowe przeprowadzono w latach 2002-2004 na glebie lekkiej, kompleksu żytniego dobrego. Oceniano możliwości plonotwórcze trzy-, cztero- i pięcioletnich krzewów malin odmiany "Norna" i "Veten" uprawianych w zróżnicowanych warunkach wodnych (kontrola O, nawadniane W) oraz nawozowych (0, 60, 120 kg Nźha-1). Nawadnianie zapewniało uzyskanie istotnie wyższych plonów - średnio w trzyletnim okresie badań o blisko 52%, niż naturalne opady. Najbardziej uzasadnione okazało się nawożenie obu testowanych odmian dawką 120 kg Nźha-1. Odmiana "Norna" wyróżniała się większą efektywnością jednostkową wody niż odmiana "Veten". Nawadnianie istotnie zwiększało plon owoców i masę 100 jagód, a także natężenie asymilacji i transpiracji liści.
EN
Field experiments were done in 2002-2004 on sandy soil. Crop productivity of raspberry (cv. "Norna" i "Veten") was tested in the 3rd, 4th and 5th year of cultivation at different water regime (O-control, W-drip irrigation) and various nitrogen doses (0, 60, 120 Nźha-1). The 52% crop increase in tested plants was obtained resulting from the supplemental irrigation. Effects of irrigation depended also on amount of natural precipitation - the highest increase we obtained in extremly dry year 2003. We obtained on plots with 120 kg Nźha-1 the most significant effect of nitrogen fertilization for both tested varieties. "Norna" variety was more effective in used water than "Veten". Supplemental irrigation significantly increased the yield of fruit and weight of 100 berries and also intensity of leaves transpiration and assimilation.
2
PL
Badania polowe wykonano w latach 2004-2006 na glebie brunatnej kwaśnej, kompleksu żytniego dobrego. Oddziaływanie nawadniania kroplowego oceniano na 6, 7 i 8 letnich krzewach borówki wysokiej odmiany "Patriot" i "Spartan". Odmiana "Spartan" wyróżniała się większą produktywnością i efektywnością jednostkową wody niż odmiana "Patriot". Nawadnianie istotnie zwiększało plon owoców i masę 100 jagód, a także natężenie asymilacji i transpiracji liści.
EN
In the years 2002-2004 field experiments were carried out on light soil (good rye complex). The yielding abilities of three-year, four-year and five-year old raspberry shrubs cv. Norna and Veten, grown under varied water (control O, irrigation W) and fertilization (0, 60, 120 kgźNźha-1) conditions were assessed. Irrigation ensured significantly higher yields - during the three-year study nearly by 52% compared to natural precipitation. The most favourable fertilizer dose, for both the tested cultivars, proved to be 120 kgźNźha-1. The cultivar Norna was characterized by higher water unit productivity compared to cv. Veten. Irrigation significantly increased the yield of fruits and the mass of 100 berries, and the intensity of leaf assimilation and transpiration.
PL
Doświadczenie polowe prowadzono w latach 1999-2000 na glebie lekkiej. Oceniano możliwości plonotwórcze cebuli zwyczajnej i selera korzeniowego. Uzyskane wyniki dowodzą, że nawadnianie prowadziło do zwiększenia plonu testowanych warzyw, przy czym obserwowany wzrost zależał od rodzaju zastosowanej wody i uprawianego gatunku. Deszczowanie przyczyniło się do zwiększenia plonu korzeni selera (średnio z dwóch lat) o 55,8%, natomiast cebuli tylko o 3,9%. W uprawie cebuli najlepsze efekty dała woda słodka, powodując istotne zwiększenie plonu świeżej masy cebuli o 15,4%. Inne tendencje zaobserwowano oceniając plon selera - najkorzystniej zadziałała rozcieńczona woda zasolona, następnie woda słodka i woda zasolona, powodując zwiększenie plonu świeżej masy korzeni odpowiednio o 72,8, 53 i 41%. Nawadnianie spowodowało również zwiększenie aktywności niektórych procesów fotosyntezy. Intensywność tych procesów była największa u roślin nawadnianych wodą słodką i malała wraz ze wzrostem stopnia zasolenia wody użytej do deszczowania.
EN
Field experiments which aimed at assessing the effect of onion and celery irrigation with water of various salt content were done in 1999-2000 on sandy soil. The average yield increase caused by irrigation was 55.8 % for celery and only 3.9 % for onion. Tap water caused the highest increment of onion yields (by 15.4 %). Celery responded best to diluted saline water which increased the yield by 72.8 %, tap water by 53 % and saline water by 41 % as compared with the non-irrigated control. Supplemental irrigation increased the photosynthetic activity of vegetable leaves, i.e. CO2 assimilation, transpiration and carbon dioxide concentration in substomatal cells, to the greatest extent when plants were irrigated with tap water.
PL
Dwuletnie doświadczenie dotyczące wpływu nawadniania kroplowego oraz nawożenia mineralnego na plonowanie truskawki przeprowadzono na glebie lekkiej. Uzyskane wyniki obserwacji i badań wykazały zmiany w budowie morfologicznej i anatomicznej oraz aktywności niektórych procesów fotosyntezy w truskawce korzystnie wpływające na jej plonowanie. Pod wpływem nawadniania uzyskano zwiększenie plonu o 18%, nawożenia mineralnego o 8%, a oba zabiegi łącznie spowodowały zwiększenie plonów o 28%.
EN
A 2-year field experiment on the influence of drip irrigation and mineral fertilization on strawberry was conducted in sandy soil. The results have shown a positive impact of these measures on the anatomy and morphology of strawberry, its physiological processes which have led to a higher crop. The strawberry yield increased by 18 % as a result of irrigation, by 8 % as a result of fertilization, and by 28 % as the effect of both measures combined.
PL
W pracy zawarto trzyletnie wyniki badań dotyczących wpływu nawadniania podkoronowego i nawożenia mineralnego na wielkość i jakość plonu owoców brzoskwini. Stwierdzono m.in., że nawadnianie, jak i nawożenie mineralne spowodowały istotny wzrost plonu owoców. Ponadto wzrost uwilgotnienia gleby różnicował skład chemiczny liści i owoców brzoskwini.
EN
Results of 3-year experiments with peaches grown on sandy soil. The applied irrigation and fertilizer significantly increased yield and macro-and microelement content in peach leaves and fruit.
PL
Badania polowe przeprowadzono w latach 2002-2004 na glebie lekkiej, zaliczanej do kompleksu żytniego dobrego. Oceniano możliwości plonotwórcze trzy- i czteroletnich krzewów odmiany „Norna” i „Veten” uprawianych w zróżnicowanych warunkach wodnych (kontrola O, nawadniane W) oraz nawozowych (0, 60, 120 kg N·ha-1). Oceniane odmiany charakteryzowały się podobnymi możliwościami plonotwórczymi. Największe plony uzyskano uprawiając krzewy w optymalnych warunkach wilgotnościowych (W) i nawożąc je najwyższą dawką azotu (180 kg N·ha-1).
EN
Field experiments were done in 2002-2003 on sandy soil. Crop productivity of raspberry ( cv. ‘Norna’ i ‘Veten’) was tested in the 3rd and 4th year of cultivation at different water regime (O-control, W-drip irrigation) and various nitrogen doses (0, 60, 120 N·ha-1). The cultivars had similar production capabilities. The highest yield of raspberry was obtained from irrigated plants, which had been fertilised with 120 kg N·ha-1.
PL
Badania polowe wykonano w latach 2002-2003 na glebie lekkiej, kompleksu żytniego dobrego. Oddziaływanie nawadniania kroplowego i zróżnicowanych dawek azotu ( 0, 60, 120 i 180 kg ha-1 ) oceniano na 4 letnich krzewach borówki wysokiej odmiany ‘Spartan’ i ‘Patriot’. Porównywane odmiany charakteryzowały się podobnymi możliwościami produkcyjnymi. Nawadnianie istotnie zwiększało plony owoców i masę 100 jagód. Za plonotwórczo uzasadnione okazało się nawożenie borówki wysokiej dawką 180 kg N ha-1.
EN
Field experiments were carried out in 2002-2003 on sandy soil of a good-rye-complex. The influence of drip irrigation and nitrogen doses (0, 60, 120, 180 kg N ha-1.) was tested on 4-year blueberry bushes, cv. Spartan and Patriot. The cultivars had similar production capabilities. Irrigation caused a significant increase of the berries yield and weight of 100 fruits. Application of 180 kg N per/ha has proved to increase the yield.
PL
Doświadczenie polowe wykonano w latach 1999-2001 w SD Lipki na glebie kompleksu żytniego dobrego. W doświadczeniu oceniano działanie czynnika wodnego (obiekty nie nawadniane i nawadniane ), nawozowego ( 0 NPK, 1 NPK, 2 NPK-220 kg ha-1), odmianowego (‘Elsanta’, ‘Senga Sengana’). Działanie wody zwiększało średnio plony owoców truskawek odmiany ‘Senga Sengana’ o 6,1 t ha-1 (20%) i ‘Elsanta’ o 4,6 t ha-1 (18 %). Zarówno w warunkach naturalnych jak i nawadniania uzasadnione plonotwórczo okazało się zastosowanie 110 kg NPK ha-1. W przeprowadzonym badaniu nawadnianie i nawożenie mineralne nie oddziaływało istotnie na zawartość składników chemicznych w owocach ocenianych odmian truskawek. Wystąpiły pewne tendencje wskazujące na to, że nawadnianie może zmniejszyć w owocach truskawek zawartość azotu azotanowego, kwasowość ogólną, witaminy C i cukru. Natomiast wysokie dawki NPK mogą sprzyjać gromadzeniu w nich azotanów, kwasów organicznych i zubażać je w witaminę C.
EN
In 1999-2001 results of drip irrigation and mineral fertilization applied to strawberry cv. Elsanta and Senga Sengana, cultivated on sandy soil were assessed. As effect of the applied irrigation the yield of Senga Sengana increased by 6.1 t ha-1 (20%), that of Elsanta by 4.6 t ha-1 (18%). Irrigation caused a decrease of dry matter, nitrates, vitamin C, sugar, organic acids contents in the fruit, whereas if irrigation was combined with high dose of mineral fertilizer it caused an increase of vitamin C and sugar content in the fruit.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.