Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono wstępne wyniki badań zastosowania gliny TG3 z Turoszowa jako taniego i alternatywnego surowca do produkcji ceramiki sanitarnej. Celem było wprowadzenie jak największej ilości surowca bez pogorszenia parametrów technologicznych masy, takich jak: lepkość, ciężar właściwy, nabieranie czerepu przy zachowaniu założonego składu racjonalnego. Maksymalna ilość gliny TG3 możliwa do wprowadzenia to 37% w stosunku do wszystkich składników masy. Większa ilość tego surowca zmienia przede wszystkim skład racjonalny ustalający temperaturę wypalania tworzywa.
EN
In this paper preliminary results of imputing TG3 clay, such as cheap and alternative material in sanitary ware have been presented. The main purpose was to find the highest amount of TG3 clay that is possible to replace the original raw clay material for producing ceramics parts without decreasing technological parameters, such as: viscosity, density, filtration etc. The maximum was reached on level 37% in all components ratio. The over dosage changes clay equilibrium in suspension and among others has influence on burning temperature and deformations.
PL
Przemysł ceramiczny odgrywa i będzie odgrywał jeszcze większą rolę w wielu dziedzinach życia. Tak jest między innymi z ceramiką sanitarną, która obecnie przeżywa swój rozwój i wprowadza nowe rozwiązania techniczne. Zachodzące zmiany na rynku sprawiają, że nowoczesne wyroby ceramiki sanitarnej powinny charakteryzować się przede wszystkim funkcjonalnością, wygodą, estetyką oraz wysokimi parametrami jakościowymi wyrobu. Aby spełnić te wymagania istnieje konieczność opracowania i wprowadzania nowych technologii produkcji w szczególności formowania jak również nowych receptur i składów mas. Szczególną uwagę zwraca się na tworzywo ceramiczne o niewielkich skłonnościach do deformacji w czasie wypalania (piroplastyczności), które pozwalają na produkcję poszukiwanych wyrobów wielkogabarytowych o wyższych parametrach jakościowych. Celem niniejszych badań była ocena takich składów modyfikowanych mas ceramicznych, które umożliwią wytwarzanie wyrobów sanitarnych o dużych gabarytach i złożonych kształtach. Jednocześnie wyroby te powinny się charakteryzować dobrymi parametrami użytkowymi w szczególności niewielką nasiąkliwością, tj. poniżej 1 procenta. Ponadto badano, jaki rodzaj dodatku i w jakiej ilości będzie optymalny dla osiągnięcia masy o obniżonych właściwościach piroplastycznych. Wytypowano modyfikację produkcyjnej masy sanitarnej ZCS "Hybner", z dodatkiem różnych rodzajów surowców szamotowych oraz rozdrobnioną stłuczkę z klasycznej porcelany twardej jako materiał recyklingowy. Badano właściwości technologiczne wytworzonych modyfikowanych mas, zarówno w skali laboratoryjnej jak i przemysłowej.
EN
Ceramics industry has very important role in many fields of life, especially sanitary ware which presently has expansion and needs new technological solutions. Changes in economic market causes that modern ceramics material should be functional, comfortable, esthetic and has very good quality parameters. This requirements need developing and introducing new technologies of production, especially forming methods and modifications of ceramic masses compositions. Special attention has been paid on ceramics material with very low tendency to distortions during burning - low piroplasticity. This materials leads to producing large-size sanitary ware having good technological parameters. The purpose of investigations was to get an answer what kind and what dosage of raw additive is optimal for sanitary ceramic mass with low inclination to deformations. Large size sanitary ware produced from this masses should have good technical parameters especially very low water absorbability estimated less than 1 percent, and should also keep shape and dimension. Industrial mass for sanitary ware produced by "Hybner" was investigated and modificated by following wasted raw and recycled materials: Chamotte from Germany (Chamotte 26), Chamotte from Bulgaria (Kaoline AD CHK M125), Grinded porcelain breakage. Technological parameters of modificated materials such as absorbability, piroplasticity, mechanical strength was check both in laboratory and industrial scale.
3
PL
W artykule przedstawiono próby obniżenia kosztów masy ceramicznej na wyroby sanitarne przy doborze układu topników zawierających skalenie i spodumen, a także surowca ilastego Turoszów, będącego materiałem ubocznym w kopalni węgla brunatnego. Uzyskano interesujące wyniki w zakresie obniżenia temperatury wypalania oraz polepszenia parametrów użytkowych tworzywa. Badania wykazały, że stosując odpowiednie kompozycje wspomnianych składników można obniżyć temperaturę wypalania o 50°C przy jednoczesnym zwiększeniu wytrzymałości tworzywa do ok. 50 %.
EN
In this paper, ways of decrease of sanitary masses costs have been shown. The first one is the use of a set of flux containing feldspar and spodumene, second one is an additive of Turoszów clay which is the accessory material in brown coal mines. The interesting results have been obtained as regards decreasing the temperature of fi ring and increasing technical parameters of sanitary masses. Investigations show that the use of adequate compositions of the ingredients mentioned above can decrease the sintering temperature of about 50°C. Simultaneously, an increase of ceramic materials durability of 50 % has been noticed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.