Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zmienna sztywność wibroizolatora gumowego umożliwia dokładne ustawienie układu do istniejących parametrów drgań. Opracowano nowe rozwiązanie konstrukcyjne wibroizolatora. Działanie polega na wykorzystaniu możliwości ograniczenia kształtowego spęczania objętości bocznej nośnej podkładki gumowej. Analizowano nieliniowe działanie gumy. Opracowano doświadczalno-analityczne wzory określające wielkości charakterystyczne wibroizolatora.
EN
Rubber insulator variable stiffness makes the accurate system setting to vibration existing vibration parameters possible. New vibroinsulator constructional solution was done. Functioning is results of rubber pad bound up-setting from side possibility. Nonlinear rubber action was analysed. Experimental-analytical formulas of vibroinsulator characteristic quantities were elaborated.
PL
W artykule analizowano możliwości działania wibroakustycznego w zakresie pochłaniania hałasu i ograniczania propagacji fal akustycznych. Ustroje mechaniczno-akustyczne zapewniają izolacyjność i wyciszanie również w zakresie niskich częstotliwości. Przedstawiona konstrukcja złożona umożliwia zmniejszenie zużycia materiałów.
EN
The paper focused on the possibilities of vibroacustic absorption and sound wave propagation limitation. Mechanical-acoustic structures ensure also insulation against and silencing of low tones. The presented complex construction enables lower material wear.
PL
W artykule przedstawiono metodę obliczeń asymptotycznych drgań z tłumieniem nieliniowym. Rozwiązano równanie różniczkowe uwzględniające tarcie nieliniowe proporcjonalne do trzeciej potęgi prędkości. Podczas obliczeń zastosowano uśrednienie i analizę zbieżności. Dla porównania wykonano numeryczne obliczenia komputerowe. Uzyskano, wystarczającą zgodność wyników asymptotycznych bardzo zbliżonych do ścisłych i numerycznych.
EN
The present paper offers the asymptotic analysis of vibrations with non-linear damping. Differential equation with non-linear friction proportional to the third power of velocity was solved applying averaging and convergence and, for comparison, numerical computation. There was obtained a sufficient compatibility between asymptotic close to exact and numerical results.
PL
W artykule przedstawiono powstanie i rozwój Oddziału Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej w Bydgoszczy. Nastąpił rozwój środowiska naukowego w zakresie mechaniki ciała stałego, budowli, płynów, konstrukcji, eksploatacji, technologii maszyn oraz innych działów mechanicznych.
EN
The paper presents a brief history, the foundation and development, of the Bydgoszcz-based branch of the Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics. The study reviews the scientific advancement of solid mechanics, theory of structure, fluid mechanics, design, operation, mechanical engineering and other branches of mechanics.
PL
Znaczenie analizy techniczno-ekonomicznej drgań mechanicznych w gospodarce jest duże. Analizowano wibracje o dużej energii i charakterze nieliniowym. Przedstawiono metodykę obliczeń asymptotycznych i komputerową programem Mathcad. Opracowano równanie stosowania optymalnego uwzględniające realny efekt działania technicznego i wysiłek ekonomiczny. Na podstawie pochodnych uzyskano maksimum efektu technicznego i minimum kosztów.
EN
Significance of techno-economic vibrations analysis in the management is great. Oscillations with great energy and nonlinear action were analyzed. Method of asymptotic calculation and computation with the Mathcad program are presented. Optimum control equation taking into account the real effect of technical action and the economic functioning was elaborated. Differentiating the effectiveness the technical maximum and costs minimum was obtained.
PL
Wykonano analizę patentów bydgoskiego środowiska naukowego zmniejszających poziom parametrów drgań i emisji hałasu. Przedstawiono również patenty osłon, ekranów i przestrzennych pochłaniaczy akustycznych.
EN
Vibroacoustic patents analysis of Bydgoszcz scientific community reducing the vibration and noise parameters level was done. Shield, screen and special acoustic absorber patents were also presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.