Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Obrazowanie ścian otworu wiertniczego przy wykorzystaniu imagera mikroopornościowego (XRMI) umożliwia lokalizację elementów strukturalnych, takich jak szczeliny naturalne oraz indukowane czy strefy uskokowe, a także określenie ich przestrzennej orientacji. Analiza strukturalna rdzeni wiertniczych pozwala na obserwację struktur bezpośrednio występujących w skale. Dodatkowo umożliwia badania mineralogiczno-geochemiczne wypełnienia szczelin oraz ocenę parametrów hydraulicznych szczelin. Praca przedstawia wady i zalety stosowania wymienionych metod analizy strukturalnej w obrębie otworu wiertniczego, a także opis integracji obydwu metod.
EN
Visualization of wellbore walls using X-tended Range Micro Imager Tool (XRMI) allows to identify structural elements such as natural and induced fractures, fault zones and to define spatial orientation of this structures. Structural analysis of cores enable observations of structures occured directly in rock formation. Additionally, it is possible to perform mineralogical and geochemical analysis of fracture filling and hydraulic conductivity evaluation based on core samples. Paper presents advantages and disadvantages of using mentioned methods of structural analysis in wellbore and also a description of integration of these.
PL
Efektywna eksploatacja niekonwencjonalnych złóż węglowodorów, wymaga przeprowadzenia zabiegów szczelinowania hydraulicznego nieprzepuszczalnych kompleksów łupkowych. W celu określenia optymalnych interwałów dla zabiegów stymulacyjnych najczęściej obliczany jest parametr kruchości, określający podatność skały na pękanie. Niniejsza praca przedstawia wyniki obliczeń kruchości średniej w najbardziej perspektywicznych poziomach opartych na danych pochodzących z zapisów sondy akustycznej w dwóch otworach znajdujących się w obrębie basenu bałtyckiego. W podsumowaniu zaproponowany został również optymalny interwał do przeprowadzenia zabiegu szczelinowania hydraulicznego.
EN
Effective exploitation of unconventional reservoirs requires hydraulic fractures treatments of impermeable shale complexes. To evaluate an optimal intervals for stimulation processes, the brittleness parameter, which specify rock frackability is commonly used. This paper presents methodology and results of Brittleness Average calculation for main reservoir formations, based on geophysical sonic logs in two wellbores located in the Baltic Basin. In conclusion the optimal interval for hydraulic fracture treatment in the most perspective Lower Paleozoic complex is proposed.
EN
The 3rd edition of ShaleScience conference held on 9–10 June 2014 in Warsaw, Poland, was a very successful event. It was organized by Orlen Upstream and partner Institutions – EGI, AGH and INIG – under the Honorary Patronage of the Polish Ministry of Environment. The conference brought together world-class specialists in fields of geology, geophysics, geomechanics, drilling, reservoir completion and environmental protection. They all contributed greatly to a better understanding of the Polish shale reservoirs of moderate quality.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.