Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The National Fund of Environmental Protection and Water Management (NFOŚiGW) will launch in the nearest future the program which will support build of new, high and very high energy efficient buildings both the family houses as well as apartment buildings. There will be allowed two energy standards with use of 15 and 40 kWh/(m2a) of usable energy for heating purposes only. The support will consist of donation with the value depending on energy standard achieved, paid after building will fully built and will be administratively approved for practical use based on rules of Polish building law. The building and construction process will have to pass pass all control procedures confirming that can fulfil the requirements regarding minimum energy efficiency standards and that the environmental effect will be achieved. The article presents this program in details as well as providing some practical information which may help potential beneficiaries to use it effectively.
7
Content available remote Wdrożenie zapisów dyrektywy 2002/91/WE w warunkach polskich
PL
W ostatnich miesiącach znaczną część branży budowlanej ogarnęła gorączka związana ze zmierzającym ku lepszemu lub gorszemu końcowi procesem wdrożenia w Polsce przepisów dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Przejawia się ona w dużej liczbie szkoleń i osób chętnych do przeszkolenia na uprawnionego certyfikatora, choć nie wiadomo jeszcze, według jakiej metodyki i procedur mają być sporządzane świadectwa energetyczne. Gorączka ta spowodowana jest również ponad dwuipółletnim opóźnieniem we wprowadzeniu dyrektywy do polskiego systemu prawnego, co z kolei w dużej mierze tłumaczyć może niską jakość tego wdrożenia.
PL
Realizacja zasad zrównoważonego rozwoju wymaga podejmowania globalnych działań mających na celu m.in. ograniczanie materiało- i energochłonności produkcji i usług oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu. Szczególnym przejawem kompleksowego podejścia do tego zagadnienia, świadczącym jednocześnie o determinacji Unii Europejskiej w kwestiach ochrony środowiska, jest ustanowiony podczas marcowego szczytu przywódców państw członkowskich w 2007 r. tzw. cel 3x20%. Wyraża on wolę osiągnięcia do 2020 r. co najmniej 20-proc. wzrostu efektywności wykorzystania energii, 20-proc. udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym oraz 20-proc. redukcji emisji gazów cieplarnianych przez każdy kraj członkowski UE.
PL
Szacuje się, że uzależnienie krajów Unii Europejskiej (UE) od dostaw paliw i surowców energetycznych z krajów niestabilnych politycznie i gospodarczo kształtuje się na poziomie 60-70%. Wskaźnik ten rodzi określone problemy, spośród których najbardziej jaskrawym i wyraźnie odczuwalnym przejawem był niedawny rosyjsko-ukraiński (wcześniej rosyjsko-białoruski) „kryzys gazowy”, jak również kilkukrotny na przestrzeni ostatnich 2 lat wzrost cen ropy naftowej.
11
Content available remote Jakość energetyczna budynków zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2002/91/EC
PL
W artykule opisano Dyrektywę Unii Europejskiej 2002/91/EC o jakości energetycznej budynków, a w szczególności jej cele, kryteria opłacalności ekonomicznej,konieczność wdrażania wymagań dyrektywy w zakresie energochłonności przy projektowaniu nowych budynków oraz remontach i modernizacji budynków istniejących. Opisano krótko stan obecny sektora budownictwa w krajach Unii Europejskiej oraz zamierzenia przy wdrażaniu wytycznych dyrektywy w Polsce.
12
Content available remote O jakości energetycznej budynków. Dyrektywa 2002/91/EC
PL
W krajach Unii Europejskiej sektor budownictwa zużywa ponad 40% energii pierwotnej. Szacuje się też, że uzależnienie krajów UE od dostaw paliw i surowców energetycznych z krajów niestabilnych politycznie i gospodarczo kształtuje sie na poziomie 60-70%. W związku z tym zdecydowano o podjeciu wielu inicjatyw zmierzających do poprawy bezpieczeństwa energetycznego krajów członkowskich poprzez ograniczenie zapotrzebowania na energię i zmniejszanie jej zużycia. Ponadto intensyfikuje się działania, by zwiększyc udział energii odnawialnych w bilansie energetycznym UE i poszczególnych krajów członkowskich.
13
Content available remote Nowe oblicze ustawy termomodernizacyjnej
PL
Zrównoważony rozwój jest pojęciem stosunkowo nowym, niemniej jednak dotyczy większości dziedzin życia i robi obecnie w świecie dosyć zawrotną karierę. Pojęcie to dotyczy przede owszystkim dziedzin związanych z ogólnie pojętym rozwojem cywilizacyjnym i gospodarczym oraz wpływem jaki rozwój ten wywiera lub powinien wywierać na jakość i warunki życia społeczeństw.
PL
Wzrastające ceny energii oraz perspektywa dalszego ich wzrostu wymuszają na nas działania prowadzące do łagodzenia ich niekorzystnego wpływu na poziom naszego życia. Przed noworocznymi podwyżkami cen energii udział opłat za energię stanowił w naszych budżetach ok. 15-20% i był 23 krotnie wyższy niż w rozwiniętych krajach zachodnich. Po podwyżkach, dokładne oszacowanie tego udziału jest wręcz niemożliwe i kształtuje się różnie w różnych częściach Polski.
18
Content available remote Perspektywy racjonalnego użytkowania energii
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.