Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Otrzymano szereg biomateriałów hydrożelowych, zawierających w swej strukturze kwas cytrynowy (CA), metodą dwuetapową. W pierwszym etapie przeprowadzano chemiczną modyfikację poli(alkoholu winylowego) (PVA) przy użyciu CA w obecności kwasu p-toluenosulfonowego jako katalizatora. Celem modyfikacji było wprowadzenie do łańcuchów hydrofilowego polimeru sieciujących wiązań i mostków estrowych. W etapie drugim otrzymywano materiały hydrożelowe, bazując m.in. na zmodyfikowanym PVA. Wytwarzano materiały, zawierające przenikające się wzajemnie sieci polimerowe, metodą polimeryzacji rodnikowej kwasu akrylowego i/lub metakrylanu metylu, inicjowanej przy użyciu 2,2'-azobis(izobutyronitrylu) (AIBN), prowadzonej w roztworze wodnym zmodyfikowanego PVA. Zbadano rozpuszczalność sporządzonych materiałów hydrożelowych w wybranych rozpuszczalnikach oraz oceniono ich zdolność do pęcznienia (sorpcji wody) w procesie inkubacji próbek w wodzie destylowanej oraz roztworach NaCI, HCl i mocznika, symulujących płyny fizjologiczne ludzkiego organizmu. Obserwowano szybkość desorpcji wody podczas suszenia próbek w temp. 37°C. Na podstawie uzyskanych wyników oceniono, że materiały tego typu mogłyby znaleźć zastosowanie jako hydrożel owe powłoki w technologii leków lub superabsorbenty w wyrobach higienicznych.
EN
The series of hydrogel materials containing ciric acid (CA) in their structure were prepared by the two-step route. In the first step the chemical modification of poly(vinyl alcohol) was conducted by using appropriate amount of CA in the presence of p-toluenesulphonic acid as the catalyst. The introduction of the crosslinking ester fragments to the hydrophilic polymer chains was the aim of this modification. In the second step hydrogels on the base of modified PVA were obtained. Materials with interpenetrating polymer networks were prepared during radical polymerization of acrylic acid and/or methyl metacrylate initiated by 2,2 '-azobis(isobutyronitrile) (AIBN), conducted in water solution of modified poly(vinyl alcohol). The solubility of prepared hydrogel materials for selected solvents was tested. The swelling ratio ability to sorption of water under soaking the samples of hydrogels in distilled water and NaCl, HCl and urea solutions, simulating physiological liquids of human organism, was examined. The rate of water desorption during the process of hydrogel samples drying at the temperature of 37°C was observed. The obtained results showed that such materials could be used as hydrogel layers in the technology of drugs or as superabsorbents in hygienic products.
2
Content available remote Remarks concerning the pexiderized Gołąb-Schinzel functional equation
EN
This paper is devoted to proof of theorem concerning solutions of the pexiderized Gołąb-Schinzel functional equation. We provide explicite formulas expressing solutions of the equation. Our considerations refer to the paper [6].
3
Content available remote Baire measurable solutions of a generalized Gołab-Schinzel equation
EN
J. Brzdek [1] characterized Baire measurable solutions f : X →K of the functional equation f(x + f(x)n
PL
Omówiono problemy związane z wykonaniem 250-metrowego drewnianego toru kolarskiego szerokości 7,1 m, a także różnego rodzaju instalacji, w tym wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, przeciwpożarowych, nagłośnienia i teleinformatycznych.
EN
The paper presents all problems connected with assembly of wooden cycling track, 250 meters long and 7.1 meters wide, and also problems with different kinds of installation, including water and plumbing systems, central heating systems, electrical, ventilation and air conditioning installations, fire protection, sounding and ICT systems.
5
Content available remote Bounded solutions of a generalized Gołąb-Schinzel equation
EN
Let X be a linear space over the field K of real or complex numbers. We characterize solutions f : X - > K and M : K - > K of the equation f(x+M)(f)y)=f(x)f(y) in the case where the set {x is an element of X : f (x) = 0} has an algebraically interior point. As a consequence we give solutions of the equation such that f is bounded on this set.
6
Content available remote One-to-one solutions of generalized Gołąb-Schinzel equation
EN
Let K be the field of real or complex numbers and let X be a nontrivial linear space over K. Assume that [...]. We give a necessary and sufficient condition for functions f and M to satisfy the equation The functional equation f(x+M(f(x))y)=f(x)f(y) is a generalization of the well-known Gołąb-Schinzel functional equation f(x+f(x)y)=f(x)f(y).
EN
Let k, n be positive integers and let f : Rn -> R be a solution of the functional equation f(x + f(x)ky)=f(x)f(y). We prove that, if there is a real positive a such that the set [x is an element of Rn : |f(x)| is an element of (0,a)} contains a subset of positive Lebesgue measure, then f is continuous. As a consequence of this we obtain that every Lebesgue measurable solution f : Rn -> R of the equation is continuous or equal zero almost everywhere (i.e. there is a set A C R of the Lebesgue measure zero with f(Rn \ A) = {0}).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.