Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Badano wpływ dodatku ekstraktu z pokrzywy, pozyskanego w procesie ekstrakcji pokrzywy nadkrytycznym CO2, oraz ekstraktu z korzenia mydlnicy na właściwości szamponów do włosów. Opracowano dwie bazowe receptury, różniące się surfaktantami zastosowanymi jako główny składnik myjący. W jednej recepturze, jako podstawowe związki powierzchniowo czynne (ZPCz) zastosowano alkilopoliglukozydy (laurylowy i decylowy), w drugiej formulacji użyto mieszaniny anionowych ZPCz z grupy glutaminianów, alkilowych pochodnych glicyny i karboksylowych pochodnych poliglikozydu laurylowego. Dla stabilnych produktów zbadano wpływ dodatku ekstraktów na właściwości użytkowe kosmetyków (pH, lepkość, właściwości myjące i pianotwórcze). Dodatek ekstraktu z pokrzywy i ekstraktu z korzenia mydlnicy w różnym stopniu wpływał na właściwości użytkowe badanych szamponów. Zastosowanie w szamponach ekstraktu z pokrzywy, w stężeniach 0,1–0,5%, nie wpływało znacząco na właściwości myjące kosmetyków, ale modyfikowało ich lepkość. Dodatek do receptury szamponów ekstraktu z korzenia mydlnicy lekarskiej zdecydowanie poprawiał stabilność piany, ale wyraźnie obniżał lepkość otrzymanych preparatów.
EN
The titled exts. were added to nonionic and anionic surfactants-contg. shampoo formulations and studied then for their cosmetic properties (pH, viscosity, detergency and foaming). The addn. of Urtica dioica extract into the shampoo formulations did not significantly affect the cleansing properties of the cosmetics but resulted in a decrease in their viscosity. The addn. of Saponaria officinalis root extract resulted in increase of the foam stability and decrease in the viscosity of the formulations.
PL
Badano wpływ dodatku ekstraktów roślinnych pozyskanych w procesie ekstrakcji nadkrytycznym CO₂ na właściwości szamponów do włosów. Zastosowano ekstrakty z nasion porzeczki i truskawki oraz z mięty i z chmielu pozyskiwane w Instytucie Nawozów Sztucznych w Puławach. W recepturach, jako podstawowy detergent zastosowano sól sodową siarczanu alkoholu laurylowego oraz alkiloamidopropylobetainę i dietanoloamidy kwasów oleju kokosowego jako surfaktanty pomocnicze. Dla stabilnych produktów zbadano wpływ dodatku ekstraktów na właściwości użytkowe kosmetyków (pH, lepkość, właściwości myjące i pianotwórcze). Uzyskane wyniki wykazały, że dodatek ekstraktów z mięty, porzeczki i truskawki nieznacznie pogarszał właściwości myjące produktów, gdyż wraz ze wzrostem stężenia ekstraktów w szamponach, rosła wartość napięcia powierzchniowego. W przypadku ekstraktu z chmielu obserwowano poprawę właściwości powierzchniowo czynnych szamponów. Dodatek ekstraktów modyfikował właściwości reologiczne preparatów. Wzrost stężenia ekstraktu z mięty oraz ekstraktów z nasion porzeczki i truskawki powodował obniżenie lepkości kosmetyku, natomiast dodatek ekstraktu z chmielu zwiększał lepkość szamponów.
EN
Exts. from black currants and strawberry seeds, mint and hops made by supercrit. extn. with CO₂ were added to aq. solns. of surface active agents (Na lauryl sulfate, alkylamidopropyl betaine, diethanolamides of coconut oil fatty acids) to obtain hair shampoos. The effect of exts. on the cosmetic properties such as pH, viscosity, detergency and foaming were determined. The addn. of the plant exts. (except for the hop ext.) resulted in a decrease in washing properties and viscosity of the shampoos. The addn. of the hop ext. resulted, however, in improving rheol. properties of the formulations.
3
Content available Receptury pianek kondynujących do włosów
PL
W pracy otrzymano 7 piankowych preparatów kondycjonujących i stylizujących. Dla otrzymanych preparatów przeprowadzono badania właściwości użytkowych (trwałości skrętu, zdolności elektryzowania się włosów, czasu gaśnięcia pianek, oraz pH i gęstości nastawów) i porównano je z preparatami handlowymi. Przy zastosowaniu skaningowego mikroskopu elektronowego pokazano, że mechanizm kondycjonowania włosów przez hydrolizaty keratyny (o małym stopniu hydrolizy) polega na wytworzeniu ochronnego filmu zamykającego odsłonięte łuski włosa.
EN
Seven conditioning foams with styling properties were prepared. Their physicochemical and functional properties such, as pH, foam density, total solid content, curl retention, antistatic properties and drain time were determined. Moreover, the hair structure was analyzed by SEM microscopy. It was found that the mechanism of the hair conditioning by keratin hydrolyzates of low degree of hydrolysis relies on formation of a protective film on the hair surface.
4
Content available remote Pianki do stylizacji włosów
PL
W artykule przedstawiono krytyczną analizę pianek do stylizacji włosów. Badane pianki otrzymano w oparciu o żywice: Celquat LS-50, Styleze CC-10 i Styleze W-20. Dla otrzymanych preparatów (9) określono właściwości fizykochemiczne oraz ich właściwości użytkowe. Najlepsze wyniki uzyskano w przypadku pianki na bazie żywicy Celquat LS-50.
EN
A critical analysis of hair styling foams have been obtained. Nine hair foams were prepared from the resins: Celquat LS-50, Styleze CC-10 i Styleze W-20. Organoleptic and conditioning properties of the formulations and their ability to impart hair volume were determined. The best results were achieved for the hair styling foam based on Celquat LS-50 resin.
PL
W pracy przedstawiono składniki kompozycji szamponowych, ich rolę oraz przykładowe receptury szamponów przeciwłupieżowych.
EN
In this paper the ingredients of shampoo formulations and their role are reviewed. Example of anti-dandruff formulations are presented.
PL
W pracy przedstawiono problem łupieżu, jako choroby szeroko rozpowszechnionej wśród ludzi, a także sposoby jego leczenia. Scharakteryzowano szerokie spektrum substancji aktywnych stosowanych w szamponach przeciwłupieżowych.
EN
The problem of dandruff was presented as a wordwide spread disease among the people, and the ways of its treatment. Many substances active as antidandruff agents were characterized and applied in antidandruff shampoos.
7
Content available remote Application of alkyl polyglucosides (APG) in shampoos
EN
The article reports characteristic of alkyl polyglucosides and their application in cosmetic industry. In experimental part, shampoos based on decyl and coco glucoside were prepared and investigated.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono charakterystykę alkilopoliglukozydów oraz ich zastosowanie w przemyśle kosmetycznym. W części doświadczalnej przygotowano szampony na bazie decylo-oraz kokoglukozydu i zbadano ich właściwości.
PL
W pracy przedstawiono charakterystykę frakcji sterolowej otrzymywanej z lanoliny. W szczególności omówiono właściwości cholesterolu i jego zastosowanie w przemyśle chemicznym.
EN
The paper reports the characteristic of sterols’ Lanolin fraction. In particular discussed properties of cholesterol and its use in chemical industry.
PL
W pracy przedstawiono charakterystykę metod stosowanych w syntezie modyfikowanych pochodnych lanoliny. Omówiono fizyczne i chemiczne metody modyfikacji podkreślając ich znaczenie w syntezie różnorodnych preparatów kosmetycznych, przyjaznych zwłaszcza dla dzieci.
EN
This paper reports the characteristic of methods used in the synthesis of modified lanolin derivatives. The physical and chemical methods of modification were discussed in terms of the properties of derived products. The importance of such materials in the synthesis of various skin-friendly and safe for children cosmetics was discussed.
PL
W pracy przedstawiono drogi pozyskiwania cholesterolu (cenny surowiec stosowany w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym i spożywczym) metodami strąceniowymi i ekstrakcyjnymi.
EN
The paper reports the methods of Cholesterol extraction out of Lanolin (valuable material for the cosmetics, pharma and food industry).
PL
W pracy przedstawiono analizę możliwości zastosowania produktów otrzymywanych z migdałów. W szczególności omówiono znaczenie nasion migdałów, oleju migdałowego oraz amigdaliny w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym.
EN
This paper shows different possible applications of almond oil, almond seeds and amygdalin in food industry, cosmetics industry and pharmaceutical industry.
PL
W pracy podano charakterystykę żeli i substancji zagęszczających stosowanych w chemii gospodarczej. Przedstawiono charakterystykę celulozy i jej pochodnych, gum roślinnych, hydrokoloidów wytwarzanych przez drobnoustroje, ekstraktów z wodorostów oraz skrobi.
EN
Gels and thikeners used in hausehold chemistry are featured. Characteristic of cellulose and its derivatives, plant gums, hydrocolloids created by microbes, extracts from seaweeds, and starch are presented.
PL
W prezentowanej pracy przedstawiono charakterystykę lanoliny, cennego surowca dla przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego. W szczególności omówiono jej właściwości fizyczne, chemiczne i biochemiczne.
EN
The paper reports the characteristics of lanolin - a valuable material for the cosmetics and pharma industry. In particular, discussed are its physical, chemical and biochemical properties.
PL
Praca jest częścią cyklu poświęconego omówieniu zagadnień związanych z właściwościami użytkowymi szamponów. Prezentowany tekst dotyczy budowy włosa, funkcji szamponu oraz charakterystyki podstawowych składników myjących szamponów.
EN
This paper is the first one of a series to be followed to discuss problems connected with the performance of shampoos. The next presented relates to hair structure, shampoo functioning and performance of basic wash igredients for shampoos.
PL
W pracy przedstawiono charakterystykę płynów do prania. Podano podstawowe składniki płynów do prania, ich właściwości i obszary stosowania.
EN
A variety of washing fluids are featured. Basic ingredients of washing fluids, their properties and application areas are given.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.