Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawione zostały wyniki pomiarów natężenia i struktury ruchu oraz rozkładu ruchu na pasach, przeprowadzonych w dniach: 20 października 2004 roku oraz 20 kwietnia, 4 maja i 17 października 2005 roku w obszarach wjazdów węzła Chrzanów II autostrady A-4. Zgromadzone w czasie pomiarów dane stanowiły podstawę analizy przepustowości oraz oceny warunków ruchu w obszarach wjazdów tego węzła.
EN
The results of researches on volume and structure of traffic as well as division of traffic conducted on days: the 20th of October 2004, the 20th of april, the 4th of may and the 17th of October 2005 at the freeway A-4 interchange Chrzanów II entrance area have been presented in this article. The results of researches have been used to calculating of capacity and estimating of traffic condition on this interchange.
PL
W artykule przedstawione zostały wyniki pomiarów natężenia i struktury ruchu przeprowadzonych na drodze krajowej nr 79 w Jaworznie w dniach: 24 października 2001 roku oraz 24 kwietnia i 31 sierpnia 2004, które ukazują zmiany, jakie zaszły w natężeniu ruchu na tej trasie po rozpoczęciu w połowie 2003 roku realizacji II etapu przebudowy Mitostrady A-4.
EN
In the article there have been introduced results of the survey of traffic flow and its structure, carried out on the National Road no.79 in Jaworzno on 24* September 2001, 24* April 2004 and 31st August 2004. The results show changes in the traffic flow on this road after commencing roadworks at the A-4 motorway (second stage of reconstruction) in the second half of 2003.
PL
W artykule przedstawione zostały wyniki pomiarów natężenia i struktury ruchu oraz rozkładu ruchu na pasach, przeprowadzonych w dniach: 20 października 2004 roku oraz 20 kwietnia i 4 maja 2005 roku, w obszarach wjazdów węzła Chrzanów II autostrady A-4. Zgromadzone w czasie pomiarów dane stanowiły podstawę analizy przepustowości oraz oceny warunków ruchu w obszarach wjazdów tego węzła.
EN
The results of researches on volume and structure of traffic as well as division of traffic conducted on days: the 20th of October 2004, the 20th of april and the 4th of may 2005 at the freeway A-4 interchange Chrzanów II entrance area have been presented in this article. The results of researches have been used to calculating of capacity and estimating of traffic condition on this interchange.
PL
W artykule przedstawiony został program komputerowy, który dokonuje analizy przepustowości wjazdu autostradowego zgodnie z procedurami HCM. Algorytm tego programu został opracowany w oparciu o wytyczne zawarte w wydanej w 1995i; przez GDDP instrukcji. Program "Model HCM" jest jedną z aplikacji programu "Modele przepustowości wjazdu autostradowego", pozostałe aplikacje tego programu to: "Model symulacyjny" oraz "Model M+delta/M+delta/1".
EN
The computer programme in article was introduced, which it makes the analyses of capacity of highway entrance with procedures peaceably the HCM. Algorytm of this programme was worked out in support the contained guidelines in given in 1995 by GDDP of instruction. The programme "The Model HCM' it is one of application of programme "The models of capacity of highway entrance", remaining applications of this programme this: "Simulating Model" as well as "Model M+delta/M+delta/1".
5
Content available remote Analiza zmian wielkości na tężenia i struktury ruchu na drodze krajowej nr 79
PL
W artykule przedstawione zostały wyniki badań natężenia ruchu przeprowadzonych w Jaworznie w dniach: 30.03.2000, 05.04.2000, 24.10.2000 i 24.10.2001 roku, które odzwierciedlają zmianę natężenia i struktury ruchu na alternatywnej do autostrady A-4 drodze krajowej nr 79, po wprowadzeniu opłaty za przejazd autostradą A-4. W artykule opisano również wyniki badań natężenia ruchu, które przeprowadzono 24.06.2004 roku w Jaworznie ukazujące zmiany, jakie zaszły w natężeniu ruchu na tej samej trasie po rozpoczęciu realizacji II etapu przebudowy autostrady A-4.
EN
In the article there have been introduced the results of the traffic volume survey carried out in Jaworzno on 30th March 2000, 5th April 2000 24th October 2000 and 24th October 2001. The results reflect the traffic volume and structure change on the national road no. 79, alternative to the motorway A-4, after having implemented tolls for the travel by the motorway A-4. In this article have also been described the results ofthe traffic volume survey which was carried out on 24th June 2004 in Jaworzno. They illustrate the changes in the traffic volume which took place there after launching the second stage rebuilding of the motorway A-4.
PL
W artykule przedstawiony został problem zapewnienia dostatecznej przepustowości węzłów autostradowych zlokalizowanych na terenach miejskich oraz wyniki badań warunków ruchu przeprowadzonych na węźle autostradowym Al. Górnośląska-Murckowska w Katowicach.
EN
In the article there has been introduced problem with adequate motorway junctions capacity assurance in urban areas as well as the results of traffic conditions monitored on Al. Górnośląska - Murckowska junction in Katowice.
PL
W artykule przedstawiono jedną z aplikacji programu komputerowego "Przepustowość autostrad" służącą do obliczania przepustowości odcinków międzywęzłowych autostrad. Aplikacja ta powstała w środowisku Delphi na podstawie wytycznych i zaleceń zawartych w wydanej w 1995 r. przez GDDP publikacji "Instrukcja obliczania przepustowości dróg I i II klasy technicznej (Autostrada i drogi ekspresowe)". Program "Przepustowość autostrady" (aplikacje: "Przepustowość odcinków międzywęzłowych", "Przepustowość odcinków z przeplataniem" i "Przepustowość łącznic i połączeń z autostradą") stanowić ma w przyszłości element uzupełniający do symulacji komputerowej ruchu pojazdów w węźle autostradowym.
EN
In the article there is introduced one of the applications of the computer program "The capacity of highways" which is designed for calculating the capacity of internodal sections of motorways. The application was created in Delphi environment on the basis of recommendations and guidelines given in the instruction by GDDP entitled "The instruction for making calculations of capacity of roads of I and II technical class (motorways and express roads)", published in 1995. "The capacity of highway" program (the applications: "The capacity of intermodal sections", "The capacity of sections with striping" and "The capacity of junction-lines and connections with highway") is to be in the future a supplementary element in the computer simulation of vehicle movements in the internodal sections of motorways. The article contains a program created by the author that introduces analysis of the transferability of motorways in compliance with the Highway Capacity Manual procedures on the basis of the 1995 instruction by GDDP.
PL
W opracowaniu przedstawiono wyniki badań natężenia ruchu przeprowadzonych w dniach: 30.03.2000, 05.04.2000, 24.10.2000 i 24.10.2001 na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Piłsudskiego w Jaworznie, które ukazują zmianę natężenia i struktury ruchu na alternatywnej do autostrady A-4 drodze krajowej nr 79, po wprowadzeniu z dniem 03.04.2000 opłaty za przejazd autostradą A-4
EN
The results of researches on volume of road traffic conducted on days: the 30th of march, 2000, the 5th of April, 2000, the 24th of October, 2000 and the 24th of October, 2001 at the crossroad of streets Grunwaldzka and Piłsudskiego in Jaworzno have been presented in this article. The results show changes of volume and structures of traffic on alternative to motorway A-4 to 79 state road, after introduction the toll on motorway A-4 on day the 3rd April, 2000.
9
Content available remote "Przepustowość autostrady" - program analizujący przepustowość autostrad
PL
W artykule przedstawiony został napisany przez autorkę niniejszego opracowania program, dokonujący analizy przepustowości autostrad zgodnie z procedurami HCM w oparciu o instrukcję wydaną w 1995 r. przez GDDP.
EN
The article contains a program created by the author that introduces analysis of the transferability of motorways in compliance with the Highway Capacity Manual procedures on the basis of the 1995 instruction by GDDP.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.