Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule zwrócono uwagę na brak możliwości zastosowania w Polsce przeliczników energii gazu do celów rozliczeniowych. Dla porównania opisano sytuację w innych krajach Europy, w których taka możliwość istnieje. Przedstawiono cele organizacji NoBoMet. Wskazano na jej przydatność dla celów umożliwienia wdrożenia energetycznej metody rozliczeniowej we wszystkich krajach UE.
EN
In the article attention is dawn to the lack of possibility to implement gas energy conversion devices for custody transfer in Poland. Situation in other European countries where it is possible was described. Aims of the NoBoMet organization were presented. Its utility to enable the introduction of billing in the units of energy in all EU countries was indicated.
PL
W artykule przedstawiono implikacje wynikające z wdrożenia dyrektywy MID do polskiego prawodawstwa w kontekście kontroli metrologicznej gazomierzy i przeliczników objętości gazu. Porównano podejście do tej kontroli przed i po wprowadzeniu systemu oceny zgodności. Zwrócono uwagę na konieczność adaptacji istniejących regulacji krajowych do nowych realiów, jakie niesie ze sobą system oceny zgodności.
EN
The article presents implications of the implementation of the MID directive into Polish legislation in the context of metrological control of gas meters and gas volume conversion devices. The approach to the metrological control before and after the introduction of the Conformity Assessment has been compared. Attention has been drawn to the necessity to adapt the existing domestic regulations to the new issues posed by the Conformity Assessment.
PL
W artykule porównano właściwości metrologiczne przetworników ciśnienia i temperatury, spełniających wymagania sprzed i po wprowadzeniu systemu oceny zgodności. Oszacowano składowe niepewności pomiaru wielkości wejściowej związane z błędem podstawowym przetwornika, błędem wynikającym ze stabilności rocznej oraz błędem związanym z wpływem temperatury otoczenia na dokładność pomiaru przetwornika. Obliczono niepewność złożoną pomiaru. Wyniki w pełni zinterpretowano i zobrazowano na wykresach. Zwrócono uwagę na poprawę jakości wyrobów, spowodowaną stawianym im nowym wymaganiom.
EN
The article presents a comparison of metrological properties of pressure and temperature transducers fulfilling requirements from before and after the introduction of Conformity Assessment. Uncertainty components of the input quantity measurement connected with the basic error, year.s stability and error due to ambient temperature have been evaluated. Combined uncertainty of measurement has been calculated. The results have been fully interpreted and illustrated. Attention has been drawn to the products. quality enhancement caused by the new requirements towards them.
PL
W artykule przedstawiono implikacje wynikające z wdrożenia do polskiego prawodawstwa dyrektywy MID, w kontekście kontroli metrologicznej przelicznikow objętości gazu. Porównano podejście do tej kontroli przed i po wprowadzeniu systemu oceny zgodności. Analiza metod badań i oceny przelicznikow została dokonana w oparciu o normę PN-EN 12405-1:2007 oraz przewodnik Welmec 8.8. Zwrocono uwagę na poprawę jakości wyrobów, spowodowaną stawianym im nowym wymaganiom.
EN
The article presents implications from the implementation of MID directive into Polish legislation in the aspect of gas volume conversion devices metrological control. Approach to the metrological control before and after the introduction of Conformity Assessment have been compared. Analysis of the examination and evaluation methods of gas volume conversion devices has been made based on the PN-EN 12405-1:2007 standard and Welmec Guide 8.8. Attention has been drawn to the products’ quality enhancement caused by the new requirements towards them.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.