Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Omówiono znaczenie występowania bakterii chorobotwórczych w żywności oraz podano warunki umożliwiające ich rozwój. Przedstawiono sytuację epidemiologiczną w zakresie zatruć i zakażeń pokarmowych w ostatnich latach w Polsce. Przedstawiono również wyniki badań monitoringowych występowania Salmonella i Bacillus cereus w wybranych środkach spożywczych oraz w zakresie zanieczyszczenia ogólnego i pałeczkami Enterobacteriaeae mleka pasteryzowanego, które wykonały laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
EN
The paper discusses importance of the presence of pathogenic bacteria in food, providing the minimum conditions for their development. Presented is the epidemiological situation in the field of food poisoning and infections in recent years in Poland. The results of monitoring, carried out by the laboratories of the State Sanitary Inspection, the presence of Salmonella and Bacillus cereus in selected foods, and the general contamination as well as colony count of Enterobacteriaeae of pasteurized milk are also presented.
PL
W artykule omówiono zgłoszenia w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) dotyczące żywności w latach 2007-2009, z uwzględnieniem udziału w ogłoszeniach poszczególnych drobnoustrojów chorobotwórczych. W powiadomieniach dotyczących żywności najczęściej zgłaszana była obecność w żywności Salmonella, Listeria monocytogenes i Escherichia coli. Porównano częstotliwość ich występowania w różnych asortymentach żywności. Najczęściej kwestionowano mięso drobiowe i produkty z mięsa drobiowego, a także mięso i wyroby z gatunków innych niż drób.
EN
RASFF notifications about food microbiological quality in 2007-2009 were discussed. Following pathogens were most frequently notified in food category: Salmonella, Listeria monocytogenes and Escherichia coli. Frequency of presence of pathogenes in different kind of food was compared. Notifications about poultry meat and poultry meat products as well as meat and meat products (other than poultry) were the most frequently notified.
PL
Omówiono charakterystykę i podstawowe definicje nowego projektu Rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczącego wymagań mikro-biologicznych dla środków spożywczych. Przedstawiono kryteria mikrobiologiczne dotyczące bezpieczeństwa żywności i omówiono kryteria higieny produkcji.
EN
The article presents the characteristics and the important definitions of the new draft of Commission Regulation on microbiological criteria for foodstuffs. The criteria: "food safety criterion" - applicable to products placed on the market and "process hygiene criterion" - a criterion indicating the acceptable functioning of the production process are presented.
PL
Zjawisko narastania oporności bakterii na preparaty dezynfekcyjne może stać się źródłem zanieczyszczenia mikrobiologicznego linii produkcyjnych. W pracy przedstawiono wyniki badań środków dezynfekcyjnych, zawierających w składzie czwartorzędowe związki amoniowe (QAC).
EN
The effect of acquired resistance of bacteria to disinfectants may be the source of microbiological contamination in food industry. The results of evaluation of disinfectans, contained quaternary ammonium compounds (QAC) are shown in this work.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.