Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Experimental research on the static properties of rolling guideway subassemblies.
EN
The paper presents a methodological basis and an experimental method of determining static properties of subassemblies, such as sliding block and profiled guide rail. It also includes a description of a prototype of a test stand which was first designed and later produced. The authors demonstrate the results of their experiments carried out on some selected guideway subassemblies. The paper also contains an assessment of the examinations.
PL
W artykule przedstawiono podstawy metodyczne i sposób realizacji doświadczalnego wyznaczania właściwości statycznych podzespołów typu wózek toczny - profilowana szyna prowadząca. Zaprojektowano i zrealizowano technicznie prototyp stanowiska badawczego. Omówiono wybrane wyniki wykonanych badań wybranych podzespołów prowadnicowych i przeprowadzono ich analizę.
PL
W artykule zaprezentowano statystyczna ocenę parametrów wybranych modeli reologicznych kleju epoksydowego w spoinie klejowej. Estymacji parametrów dokonano na podstawie wyników badań doświadczalnych przeprowadzonych na klejonym podwójnym połączeniu zakładkowym blach stalowych. Próby pełzania połączeń klejowych przeprowadzono na maszynie wytrzymałościowej 1NSTRON 8501. W trakcie eksperymentu mierzono względne przemieszczenie blach zakładki wymuszone skokowym działaniem siły. Wyniki obliczeń numerycznych porównano z wynikami badań doświadczalnych.
EN
The statistic evaluation of the rheology parameters of the different models of the epoxy glue in adhesive-bonded joint is presented in paper. The estimation of these parameters was carried out, basing on the results of experimental shear tests of double lap shear joints of steel sheet metal plates. Test creep of the adhesive joints were carried out at INSTRON 8501 measurement machine. The relative displacement of sheet metal parts in overleap were measured with extensometers, registering the time flow of the displacement in function of force step. The results of the numerical analysis were compared with experimental results.
EN
The paper presents nonlinear mathematical models describing the properties of dry and lubricated contact joints loaded in the normal direction within the range 0.5-2.5 MPa. The surfaces of joints were coated with an assembly paste and with a hydraulic oil. The dependences of the energy dissipation coefficient ... as a function of the load applied lubricating agents were presented. The structure of the models was determined on the basis of the experimentally determined spectral-response characteristics of the relative displacements of the nominal contact of the surface and of the contact load in the normal direction. The forms of the functional factors of models were estimated using the methods of the linear regression analysis.
PL
W pracy przedstawiono nieliniowe modele matematyczne opisujące właściwości połączeń stykowych suchych i smarowanych obciążonych w kierunku normalnym w zakresie 0.5-2.5 MPa. Powierzchnie połączeń pokryto pastą montażową i olejem hydraulicznym. Podano zależności współczynnika rozproszenia energii ... w funkcji obciążenia dla zastosowanych czynników smarujących. Strukturę modeli określono na podstawie eksperymentalnie wyznaczonych charakterystyk widmowych sygnałów przemieszczeń względnych nominalnych powierzchni styku w kierunku normalnym. Postaci czynników funkcyjnych modelu wyestymowano stosując metody analizy regresji liniowej.
EN
The paper presents nonlinear mathematical models describing the properties of dry and lubricated contact joints loaded in normal direction. The energy dissipation coefficient... is expressed as a function of the load amplitude. The structure of the models is defined on the basis of the experimentally determined spectral-response characteristics of relative displacements of the contact surfaces, and of contact load in the normal direction. The form of the functional factors of models is estimated of the linear regression analysis.
PL
Nieliniowe modele matematyczne połączeń stykowych słabo obciążonych. W pracy przedstawiono nieliniowe modele matematyczne opisujące właściwości połączeń stykowych suchych i smarowanych obciążonych w kierunku normalnym. Podano także zależności współczynnika rozproszenia energii... w funkcji amplitudy obciążenia. Strukturę modeli określono na podstawie eksperymentalnie wyznaczonych charakterystyk widmowych sygnałów przemieszczeń względnych nominalnych powierzchni styku i obciążenia styku w kierunku normalnym. Postaci czynników funkcyjnych modelu wyestymowano stosując metody regresji liniowej.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.