Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Public concern and complaints regarding ambient air in zones of dense traffic pertains to two compounds of nitrogen, nitrogen dioxide (NO2) and ammonia (NH3); both are toxic and strongly irritant, such that legal limitations are under discussion. This paper contributes to measuring methods as already in part proposed by GRPE subgroup WLTP-DTP (Worldwide Light Duty Test Procedures – Diesel Test Procedures) for NO2. Despite legally lowered NOx emission levels, lumping both, NO2 and NO, levels of NO2 have risen in cities and agglomerations as a result of both, deployed catalytic exhaust after-treatment devices and low sulphur Diesel fuels. In present tests two different combinations of NO2 measuring methods as proposed by WLTP were checked on Diesel cars for practicability in handling and accuracy. These integral, indirect methods (NO2 = NOx – NO) have been found as useful tools for estimate of NO2 and with use of appropriate analyzers a satisfactory accuracy was attained. Furthermore, attention was brought to ammonia (NH3) emitted by gasoline engines with three way catalysts (TWC) which ought not to be ignored while on the other hand SCR systems for Diesel engines are strictly regulated. Emission levels of more recent TWC turned out to be mostly below 20 ppm NH3. Vehicle of older technology exhibited significantly higher levels, about 10 times more. As chemical reactions depend on pressure and temperature (= i.e. flow condition in CVS-tunnel) as well as concentrations, doubts need to be considered on accuracy of results based on chemical reactive substances. Nevertheless, clear tendencies regarding changes of concentrations of NO2 and NH3 along the path-way could not be observed.
2
Content available NOX-reduction on HD-vehicles-low cost quality check
EN
The NOx reduction of recent HD-vehicle is performed mostly by means of the selective catalytic reduction SCR. There are some manufactures and some applications of SCR as retrofit systems (mostly for the low emission zones LEZ and in combination with a DPF). In charge of Swiss authorities AFHB investigated several SCR-systems, or (DPF+SCR)-systems on HD-vehicles and proposed a simplified quality test procedure of those systems. This procedure can especially be useful for the admission of retrofit systems but it can also be helpful for the quality check of OEM-systems. In the present paper the test procedures will be described and some examples of specific results will be presented. As general conclusions it can be stated: – the foundations for the quality verification procedures of SCR-systems are established, – the SCR-systems are not active at lower temperatures < 200°C, – SCR-testing on vehicle is a simple & low-cost tool for quality check, – the overall average NOx reduction rate depends on the operating profile of the vehicle – for low-load, for cold operation and for interrupted operation (HEV) there are lower NOx reduction efficiencies.
EN
Three different stent types at various positions in elastic replicas of carotid bifurcation were studied to determine which would be the most effective and safe. Ali experiments were done under physiological flow conditions using a blood-like fluid. Flow velocity distributions were evaluated qualitatively (visualization) and quantitatively (LDA measurements). Findings were compared with that for a healthy carotid artery model without stent. Stents used in the experiments demonstrated different influence on the flow velocity distribution.
PL
Przebadano trzy rodzaje stentów wewnątrznaczyniowych, różnie zlokalizowanych w modelach tętnicy szyjnej, w ceu określenia który z nich jest najbardziej użyteczny i bezpieczny. Wszystkie eksperymenty zostały wykonane w warunkach przepływu fizjologicznego z użyciem reologicznego modelu krwi. Rozkłady prędkości przepływu zostały ocenione jakościowo (wizualizacja) i ilościowo (pomiary z użyciem dopplerowskiego przepływomierza laserowego). Uzyskane rezultaty porównano z pomiarami przepływu w modelu zdrowej tętnicy szyjnej bez stentu. Użyte w badaniach stenty w różnym stopniu wpłynęły na obserwowane rozkłady prędkości przepływu.
4
Content available Modeling of smart composite shell structures
EN
Recently, thin piezoelectric foils or fibers with a thickness between ... and ... have been manufactured and used sensor/actuator components of smart composite structures. The paper deals with the mathematical analysis and numerical simulation of such smart composite structures. A concept for laminated thin finite shell elements with active and passive layers considering three different approaches is introducted. In a test case the applicability of these different approaches is investigated and discussed. To verify the suitability of the algorithm for analyzing composite structures a practical example of a composite consisting of piezoelectric fibres embedded in a matrix material is considered. At first, the introduced composite shell elements are used, where the piezoelectric fibers are modeled as active layers in a smeared form. At second, a discrete concept is used, where the piezoelectric fibers are modeled as one-dimensional truss-like finite elements which are embedded into conventional finite elements by the penalty technique. These two approaches are discussed and compared.
PL
Ostatnie osiągnięcia w dziedzinie konstrukcji "inteligentnych" zwracają uwagę na zastosowanie cienkich folii i włókien piezoelektrycznych o grubości ... jako czujników i elementów wykonawczych w aktywnych kompozytach. W pracy zawarto matematyczną analizę i wyniki symulacji numerycznych dla takich właśnie kompozytów. Wprowadzono koncepcję powłokowych laminowanych elementów skończonych z warstwami aktywnymi i pasywnymi oraz zaproponowano trzy różne podejścia, których możliwość zastosowania i przydatność przedyskutowano dla badanego przypadku. Przy weryfikacji adekwatności zaprezentowanego algorytmu do analizy aktywnych układów kompozytowych posłużono się przktycznym przykładem laminatu zawierającego włókna piezoelektryczne osadzone w materiale osnowy. Początkowo użyto wprowadzone powłokowe elementy skończone. gdzie włókna piezoelektryczne zamodelowano jako aktywne warstwy w formie rozmytej. Następnie zastosowano koncepcję układu dyskretnego, w którym włókna piezoelektryczne przedstawiono w formie jednowymiarowych kratowo-podobnych elementów skończonych wbudowanych w konwencjonalne elementy skończone przy użyciu techniki funkcji kary. Te dwie metody przedyskutowano i porównano.
EN
The paper gives an overview of about recent developements in modelling, numerical analysis and design of piezoelectric controlled smart structures. Then, the theoretical basis of a general purpose finite element simulation tool developed by the authors is presented. This tool contains a number of coupled thermo-electro-mechanical 1D, 2D, 3D as well as layered plate and shell finite elements for simulating controlled structures in static and dynamic applications, where also optimization algorithms (e.g. for actuator location) can be included. Finally, three examples; i.e., actively controlled beam, vibration isolation of a box, and vibration isolation of a plate as a part of an exited cylinder structure, are presented to demonstrate the capability and efficiency of the simulation and design tool.
PL
Zastosowanie metody elementów skończonych do analizy i projektowania piezoelektrycznie sterowanych konstrukcji inteligentnych Praca daje przegląd nowych osiągnięć z zakresu modelowania, analizy numerycznej i projektowania konstrukcji inteligentnych z piezoelektrycznymi elementami wykonawczymi. Omówiono teoretyczne podstawy opracowanych przez autorów narzędzi symulacyjnych korzystających z metody elementów skończonych. Narzędzie to zawiera zarówno jedno-, dwu- i trójwymiarowe sprzężone elementy termo-elektro-mechaniczne, jak i elementy skończone nadające się do symulacji statyki i dynamiki płyt i powłok warstwowych ze sterowaniem. Możliwe jest również włączenie algorytmów optymalizacyjnych, np. służących do optymalnego wyznaczania położenia aktuatora. Aktywnie sterowana belka, zagadnienie wibroizolacji pojemnika oraz wibroizolacji płyty jako części pobudzanej konstrukcji walcowej są przykładami pokazującymi możliwości i efektywność opracowanego narzędzia.
EN
In the paper, a general purpose finite element software for the simulation of piezoelectric material systems and controlled smart structures is presented. The equations of coupled electromechanical problems are given in a weak form, which are used for the development of 1D, 2D, 3D as well as multilayered composite shell elements. The smart structures finite element code includes static and dynamic analysis, where also controlled problems can be simulated. To demonstrate the capability of the simulation tool some test examples are reviewed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.