Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Electricity Storage in Energy Clusters
EN
The article aims to present the results of analysis and evaluation of using energy clusters as a bulk electricity storage. There were developed an analytical model of a sample microgrid (on-grid) and analysed using a software dedicated for optimizing such microgrids. The model of microgrid consist on electricity commercial and residential loads, photovoltaic and wind installations and batteries.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wyników analizy i oceny wykorzystania klastrów energetycznych jako magazynu energii elektrycznej. Wykorzystując oprogramowanie do optymalizacji mikrosieci opracowano i poddano analizie przykładowy model mikrosieci współpracującej z siecią elektroenergetyczną. W modelu wykorzystano profile zużycia energii odbiorców przemysłowych i indywidualnych, instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych oraz akumulatorów energii elektrycznej.
PL
W artykule zostały przedstawione klasyfikacje zagrożenia oraz ogólny opis w kategoriach zagrożeń naturalnych, technicznych społeczno-ekonomicznych, militarnych. Szczegółowej analizie poddano zagrożenia organizacyjno-prawne i społeczne.
EN
The article presents hazard classification and description according following categories: natural, technical, socio-economic and military. A detailed analysis on organizational, legal and social hazards has been conducted.
PL
W artykule przedstawiono opis funkcjonowania infrastruktury krytycznej w kategoriach zarządzania strategicznego i taktyczno-operacyjnego, dla których zaproponowano stosowanie kryteriów optymalności Pareto i równowagi Nasha. Celem nadrzędnym zastosowania kryteriów Pareto-optymalnych jest szersze uwzględnianie zależności i powiązań gospodarczych infrastruktury krytycznej oraz minimalizowanie kosztów jej utrzymania i działania. Dla zarządzania w kategoriach równowagi Nasha celem nadrzędnym jest maksymalizowanie korzyści obiektów, które dysponują infrastrukturą krytyczną i są jej operatorami. Prezentowane podejście zilustrowano przykładem zarządzania infrastrukturą techniczną: pozyskania, transportu i magazynowania gazu w zakresie identyfikacji elementów zadania optymalizacyjnego.
EN
The article applies Pareto-optimality criteria and the Nash equilibrium to strategic and tactical operations of critical infrastructure. By implementing Pareto-optimality criteria, the study aims for wider consideration of dependency and economic connections of critical infrastructure in addition to minimal maintenance and operation costs. The Nash equilibrium is utilized to maximize the benefits of critical infrastructure operation. This approach illustrates the natural gas technical infrastructure's management of extraction, transport and storage functions with regard to the identification of basic elements in the optimization problem.
4
Content available remote Increasing acceptance for biogas applications
EN
As a renewable energy source, biogas has clear environmental advantages. This article and the project BiogasAccepted focus more specifically on the topic of acceptance of biogas operations in selected European Regions. Within the BiogasAccepted project there were four deeply analyzed cases in Poland where the three branches: networking, public relations and the use of questionnaires tool, were implemented. The case studies present different investment development stages - an advanced project without a building permit, one almost being installation, and two plants under construction. All of them were sized from 30 kWc, to 2.3 MWC|. The public acceptance varied from perceived neutrality to impending protests.
PL
Areał obszarów rolniczych i potencjał surowcowy w Polsce znacząco przyczynia się do możliwości wytwarzania energii odnawialnej z biomasy. Na potrzeby tradycyjnego rolnictwa rozwinięto wiele analitycznych narzędzi (modeli) pozwalających dokonywać przestrzenno- ilościowej analizy upraw rolniczych. Znaczna część z nich może być użyta do oszacowania możliwości produkcji biomasy na cele energetyczne w odpowiednio przygotowanych do tego gospodarstwach.
EN
The area of agricultural land and the raw material potential in Poland significantly contribute to the possibility of producing renewable energy from biomass. For the needs of traditional agriculture many analytical tools (models) have been developed. They make it possible to perform spatial and quantitative analyses of crops. A lot of them can be used to estimate the possibility of producing biomass for energetic purposes on farms especially prepared for that.
PL
W opracowaniu przedstawiono opis projektu pt.,,Biomasse - Nahwarmeversorgung in Kombination mit einer Sonnenkollektoranlage - Gebelzig", realizowanego w Gebelzig, gmina Hohendubrau, Dolna Saksonia w latach 2003-2005,współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu INTERREG III A. W ramach projektu zaprojektowano oraz wybudowano ogrzewanie osiedlowe w miejscowości Gebelzig,składające się z następujących źródeł ciepła: kocioł na biomasę (zrębki drzewne) o mocy 220 kWth oraz kolektor słoneczny o łącznej powierzchni 80 m2. Instalacja grzewcza zasila w ciepło budynek administracyjny gminy, a w tym mieszkania, oraz pałac, w którym znajduję się przedszkole gminne. Dla celów dydaktycznych i demonstracyjnych system grzewczy wyposażono w rozbudowany system sterowania i monitoringu pracy instalacji.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.