Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Klasyfikacja materiałów wybuchowych według GHS bazuje na systemie określonym w Przepisach Modelowych (ang. UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulations). W wielu przypadkach materiały i przedmioty wybuchowe klasyfikowane są w oparciu o zagrożenie stwarzane przez materiał zapakowany w opakowanie do transportu. Takie podejście powoduje, że szereg sklasyfikowanych materiałów i przedmiotów wybuchowych po wyjęciu z opakowania transportowego przechodzi do innej podklasy i grupy zgodności, co nie jest komunikowane przez elementy oznakowania widniejące na etykiecie. Eksperci Podkomitetu GHS w 2015 r. podjęli działania mające na celu zmianę sposobu klasyfikacji materiałów wybuchowych, tak aby kryteria pozwalały właściwie ocenić zagrożenie stwarzane przez konkretny materiał/przedmiot wybuchowy w konfiguracji innej niż transportowa.
EN
The classification of explosives in accordance with GHS is based on the system defined in the UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulations. In many cases, classification of explosives depends on certain transport packaging. This approach results in that a number of classified explosives, after removal from the transport packaging, being placed in to another division and compatibility group, what is not communicated by the hazard communication elements appearing on the label. Experts of the GHS Sub-Committee from 2015 have been taking action to change the system of explosives classification, so that the criteria allow for proper assessment of the hazard posed by a specific explosive in a configuration other than for transport.
PL
W niniejszej pracy w ramach optymalizacji procesu krystalizacji 2,4,6,8,10,12-heksanitro– 2,4,6,8,10,12-heksazaizowurcytanu (CL-20) metodą wytrącania z układu rozpuszczalnik/ nierozpuszczalnik, określono wpływ szybkości dozowania nierozpuszczalnika na wydajność oraz czystość polimorficzną otrzymywanego produktu. Podsumowując rezultaty badań stwierdzono, że im szybciej dozowany jest nierozpuszczalnik tym większe jest, generowane w roztworze macierzystym, przesycenie, co w efekcie przekłada się na zwiększenie szybkości nukleacji. Przewaga procesu tworzenia nowych zarodków powoduje zmniejszenie szybkości wzrostu kryształów, co ma wpływ na rozkład ziarnowy finalnego produktu krystalizacji. Krótszy czas prowadzenia procesu powoduje, że powstała, jako pierwsza forma, kinetycznie stabilna – β ulega w mniejszym stopniu transformacji do formy stabilnej termodynamicznie – ε, niż ma to miejsce przy dłuższym czasie prowadzenia procesu.
EN
In this paper, in order to optimize precipitation process of 2,4,6,8,10,12-hexanitro– 2,4,6,8,10,12-hexaazaisowurtzitane, from solvent/antisolvent system, effect of antisolvent addition rate on the yield and polymorphic purity of the obtained product, was determined. It was found that higher dispensing rate of the anti-solvent causes higher supersaturation in the mother liquor. This increases the nucleation rate. Dominance of the process of creating new seed reduces the rate of crystal growth. This affects the size distribution of the final crystallization product. Reduced time of process causes that first formed, kinetically stable, polymorph β, is transformed into a thermodynamically stable ε form with a lower yield, than is the case for a longer time of process.
EN
The purpose of this work was to obtain samples of CL-20 by precipitation process in a solvent/nonsolvent system, under variable process parameters such as: antisolvent kind, time of nonsolvent addition, stirrer speed, mass of seeded crystals of ε-CL-20. Received samples were studied in the aspect of their sensitivity to friction. As the results of the crystallization processes were prepared crystals of different sizes and shapes depend on applied parameters. It was affirmed, that applied antisolvent has essential influence on type of received crystals. CL-20 crystals of cuboid shape and sizes of 80-200 μm were obtained by recrystallization from ethyl acetate/chloroform. As the result of the recrystallization from ethyl acetate/xylene crystals with rounded edges were obtained. Crystals, from both samples, were mostly single and showed the lowest sensitivity to friction. Also, the crystals of irregular shape and sharp-edged agglomerates were obtained from systems with n-heptane, isooctane, cyclohexane and toluene, which revealed the highest friction sensitivities.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.