Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Głównym postulatem współczesnej rachunkowości jest odwzorowanie w sprawozdaniu finansowym prawidłowego obrazu potencjału oraz dokonań podmiotu gospodarczego. W tym kierunku podążają szeroko rozumiane regulacje prawne rachunkowości, powołując zasadą "true and fair view"". Koncepcja TFV zapewnia realizację głównego celu sprawozdawczości finansowej, którym jest jasna i rzetelna prezentacja wysokiej jakości zestawu użytecznych informacji. Jasne przedstawienie oznacza, że sprawozdanie finansowe przygotowano w sposób zrozumiały, czyli bez upiększeń i przemilczeń. Dotyczy to również wartości rzeczowych aktywów trwałych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa, o czym mowa w artykule. Uwzględnienie przy wycenie bilansowej rzeczowych aktywów trwałych utraty ich wartości jest konieczne. Korekta taka pozwala uniknąć strat przy wycofywaniu z użytkowania czy sprzedaży składnika rzeczowych aktywów trwałych oraz zapewnia rzetelną prezentacją jego wartości w sprawozdaniu finansowym zgodnie zasadą TFV.
EN
The main goal of the modern accounting is to show in the financial statement true and fair view of the assets and results of the company. Therefore, the new accounting regulations refer to the true and fair view principle. The concept of the TFV principle assures the realization of the main financial statements' goal which is to ensure clear and reliable presentation of high quality useful information. The clear presentation means that the financial statement is comprehensible, without any creativeness. It concerns also to the fixed assets which are the subject of the article. During the fixed assets valuation for the balance sheet it is necessary to consider their loss. Such a correction enables to avoid the losses if the company sells or resigns the unit of the fixed assets. It also enables the reliable presentation of fixed assets in the financial statements according to TFV principle.
EN
The article presents the finance management in small business. It describes following aspects of finance management: -the sources of finances, -the payment politics, -investition financing. All these aspects evaluate through stages of small business growth and influance on financial condition of the company. The essey also shows the differences in mentioned aspects of finance between small and large companies.
EN
Companies operating on the competitive market In order to hold on that market hale to incest incessantly. Howeve, investmens require having adequate financial funds. One of the internal sources of financial funds is depreciation. It is the instrument of balance policy. Within this policy depreciation I divided into to aspects: commercial and tax aspect as the part of financial accouting and decisional aspect as the part of strategic cost account. Differentiation of these two aspects of the depreciation let the company provide proper depreciation account and make proper decisions into this matter. The paper presents model of depreciation account called LRE and its essence by regular depreciation deductions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.