Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In this article, the impact of selected parameters of heating using a gas torch on the hardness of hardened alloy steels C45 was presented. The staff of the ship's engine room sometimes uses flame hardening during casual repairs of the machines weared as a result of operational extortions. The purpose of emergency repairs is to restore the possibility of work of ship machinery and equipment for the duration of the vessel's journey. An acetylene-oxygen torch was used to heat the steel. As the analysed parameters of the technological process, the heating time and the distance between the nozzle and the workpiece were selected. The values of the mentioned parameters have been selected so that the temperature of hardened steel is in the range from 800 to 1250 oC. The following values of the adopted machining parameters were used: the heating time was 60, 85 and 110 seconds, while the distance of the torch nozzle was 10, 20 and 30 mm. After heating, the samples were cooled by immersing in water. The research was based on a randomized orthogonal experiment plan. The purpose of the quantitative assessment of the influence of heating parameters on the hardness of hardened C45 steel, done statistical analysis variance analysis, multiple regression and mathematical optimization by the Tagichi method. Conducted tests and statistical analysis showed a significant effect of selected parameters of flame heating on the hardness of hardened C45 steel. The greatest influence on the hardness of the steel is the distance between the nozzle and the workpiece. The highest value of hardness was obtained using the following parameters of flame hardening: nozzle distance 30 mm, heating time 60 seconds.
PL
Jednym z najważniejszych problemów współczesnych technik wytwarzania jest zapewnienie odpowiedniej jakości wyrobu, przy minimalizacji kosztów i jednoczesnym wzroście wydajności produkcji. W związku z tym podczas projektowania procesów wytwarzania powinno się zastosować technologię, która ma istotny wpływ na trwałość i niezawodność części maszyn. Podczas obróbki wykończeniowej nadawane są ostateczne wymiary i właściwości użytkowe danego elementu. Osiąga się to poprzez zastosowanie odpowiedniego rodzaju obróbki oraz dobór właściwych parametrów danego procesu. Technolog projektujący proces kształtowania warstwy wierzchniej ma do dyspozycji różne techniki wytwarzania. Konieczne jest znalezienie określonego rozwiązania, które będzie odpowiadać wymaganiom i warunkom pracy danej części maszyny. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu zmiany kąta przystawienia noża tokarskiego typu Wiper podczas toczenia czopów wału na parametry chropowatości powierzchni. Badania przeprowadzono na wałku o średnicy 60 mm, wykonanym ze stali X5CrNi18-10. Obróbkę wykończeniową czopów wału przeprowadzono na tokarce uniwersalnej kłowej CDS6250BX-1000. Podczas badań wykorzystano nóż tokarski z wymiennymi płytkami skrawającymi: CCMT09T302 WF, CCMT09T304 WF, CCMT09T308 WF o promieniu naroża 0,2 0,4 i 0,8 mm. Zmianę kąta przystawienia realizowano w zakresie ±3º. Proces toczenia wykonano siłomierzem DKM2010.
EN
One of the greatest problems of modern production techniques is the achievement of an appropriate quality at minimal costs and accompanied by the production efficiency increase. Therefore while designing the production process, the technology used should have a considerable influence on the durability and reliability of machine parts to be produced. During finish treatment the final dimensions as well as functional properties are imparted to a given element by application of proper treatment type. The process engineer has a range of production techniques to choose for the proper surface layer formation. It is crucial to find a suitable solution, which will meet the requirements as well as the work conditions of a given machine part. The article presents the research results the influence of changing the side angle of the cutting tool by wiper technology on the value of surface roughness parameters during lathing process. The research was performed on a roller 60 mm in diameter made of X5CrNi18-10 steel. The finish tooling of pump shaft pins was carried out on a universal CDS 6250 BX-1000 centre lathe. In the research of lathing process used inserts with Wiper technology. During the lathing the optimal cutting parameters were used for inserts: CCMT09T302WF, CCMT09T304WF and CCMT09T308WF with nose radius 0,2, 0,4 and 0,8 mm. The cutting process was performed at side angle of 90° ±3°. The process of lathing used cutting tool dynamometer DKM 2010.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.