Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Zakłady Mechaniczne TARNÓW S.A. (ZMT, Tarnów, Poland), the manufacturer of the UKM 2000 family of 7.62 mm machine guns, has extensive experience producing and factory-repairing those guns, and collect the comments and observations of the weapon’s users. Taking them into consideration, ZMT has decided to modify the UKM 2000 family. The decision coincided with the stance of the MoD’s Armament Inspectorate, which suggested implementing such a modification, providing a detailed determination of its range (“Modification Guidelines”). First, the changes were introduced in the infantry version (UKM 2000P), then in the onboard version (UKM 2000C). The core aims of the modification were: increasing the weapon’s reliability and durability, improving the technology and ergonomics, and minimising the number of parts and groups that require individual fitting. Initially, the changes were supposed to encompass only a modest number of parts and groups; however, during the design works, the necessity to introduce deep modifications to the most important rifle elements, i.e. the bolt, the slide, the pin, the gas regulator and the feeding mechanism, appeared. During the research on the 7.62 mm modified UKM 2000P machine guns, properties such as the weapon’s operation in low temperatures, as well as its resistance to dynamic interaction with dust and sand, salt fog, and elevated humidity were investigated. ZMT placed the first batch of the machine guns under monitored operation, and the observations made during use so far clearly confirm the soundness and range of the changes introduced. It should be kept in mind, however, that it is not possible to develop a single, universal weapon configuration that would meet the needs of all users. Direct exchange of feedback between the User and the Manufacturer allows the structure to be optimised and guarantees development in the field in question.
PL
Zakłady Mechaniczne TARNÓW S.A. (ZMT), producent rodziny 7,62 mm karabinów maszynowych UKM 2000, posiadają bogate doświadczenia z produkcji i napraw zakładowych tych karabinów oraz gromadzą uwagi i spostrzeżenia z użytkowania tej broni. Uwzględniając je, ZMT podjęły decyzję o przeprowadzeniu modyfikacji rodziny UKM 2000. Decyzja ta zbiegła się ze stanowiskiem Inspektoratu Uzbrojenia MON, sugerującym przeprowadzenie takiej modyfikacji ze szczegółowym określeniem jej zakresu („Wytyczne do modyfikacji”). W pierwszej kolejności zmiany wprowadzono w odmianie piechotnej (UKM 2000P), a następnie w wersji pokładowej (UKM 2000C). Zasadniczymi celami modyfikacji było: zwiększenie niezawodności i trwałości broni, poprawienie ergonomii i technologiczności oraz zminimalizowanie ilości części i zespołów podlegających indywidualnemu pasowaniu. Początkowo zmiany miały objąć tylko kilka części i zespołów, jednak w trakcie prac projektowych zaistniała potrzeba dokonania głębokiej modyfikacji najważniejszych elementów karabinu, tj. zamka, suwadła, iglicy, regulatora gazowego oraz mechanizmu dosyłania. Podczas badań typu 7,62 mm zmodyfikowanych karabinów maszynowych UKM 2000P sprawdzono m.in. działanie broni w niskich temperaturach oraz odporność broni na dynamiczne działanie pyłu i piasku, na mgłę solną i podwyższoną wilgotność. ZMT objęły pierwszą partię karabinów maszynowych nadzorowaną eksploatacją, a dotychczasowe obserwacje z użytkowania jednoznacznie potwierdzają zasadność i zakres wprowadzonych zmian. Należy jednak pamiętać, że nie ma możliwości opracowania jednej uniwersalnej konfiguracji broni, zaspokajającej wymagania wszystkich użytkowników. Bezpośrednia wymiana uwag między Użytkownikiem a Producentem pozwala optymalizować konstrukcję i jest gwarantem rozwoju w przedmiotowym obszarze.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.