Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Polskie miasta wprowadzają rozwiązania mające na celu zachęcanie do korzystania z alternatywnych do podróży samochodem sposobów przemieszczania się, w tym transportem zbiorowym, co może przyczynić się do zmniejszenia zatłoczenia sieci ulicznej. Jednym z przykładów takich działań jest wprowadzenie dedykowanego zmiennokierunkowego pasa autobusowego na jednej z głównych arterii miasta Gdyni. Jest to pierwsze rozwiązanie w Polsce, które zostało uruchomione pod koniec ubiegłego roku. Głównym celem artykułu jest przedstawienie innowacyjnego rozwiązania oraz wskazanie jego wad i zalet oraz problemów, które pojawiły się na etapie wdrożenia. Przedstawiono ponadto metodę szacowania efektywności zmian w organizacji ruchu na podstawie badań terenowych i symulacyjnych, którą zastosowano podczas procesu planowania usprawnień.
EN
Polish cities introduce solutions to encourage alternative – to car travel – modes of transport, including public transport, which can contribute to reducing congestion in the street network. The example is the introduction of a dedicated reversible bus lane in one of the main arteries in Gdynia. This is the first solution in Poland, which was launched at the end of last year. The main aim of the article is to present an innovative solution and to indicate its advantages and disadvantages and problems that appeared at the implementation stage. Moreover, a method of estimating the effectiveness of changes in traffic organization on the basis of field research and simulation, which was used during the process of planning improvements, has been presented.
PL
Wdrożenie i rozwijanie wielopoziomowego modelu podróży i sieci transportowej (MST), w ramach Systemu Planowania Ruchu (SPR), usprawniającego zarządzanie transportem w systemach transportowych z wykorzystaniem usług oferowanych przez Inteligentne Systemy Transportu, może stanowić wsparcie naukowe dla krajowych, regionalnych lub lokalnych administracyjnych jednostek planistycznych i operacyjnych w usprawnieniu systemowego zarządzania ruchem drogowym, w działaniach zmierzających do poprawy poziomu sprawności i bezpieczeństwa w transporcie. W artykule przedstawiono koncepcję, realizację oraz przykłady zastosowań SPR wraz z MST jako kluczowych elementów systemów zarządzania transportem. Zostały one wdrożone w wyniku badań naukowych nad integracją modeli podróży, ruchu i sieci transportowej w ramach realizacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Trójmieście oraz projektów badawczych CIVITAS DYN@MO „DYNamic citizens @ctive for sustainable Mobility”, FLOW „Furthering Less Congestion by Creating Opportunities For More Walking and Cycling” i RID-4D „Wpływ stosowania usług Inteligentnych Systemów Transportowych na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego”.
EN
The implementation and development of a multi-level travel model and network (MST), within the framework of a Traffic Planning System (SPR), improving transport management in transport systems with the use of services offered by Intelligent Transport Systems, may provide scientific support to national, regional or local planning and operational administrative planning and operational units for the optimisation of systemic traffic management, in activities aimed at improving transport efficiency and safety levels. This article presents the concept, implementation and examples of applications of SPR together with MST as key elements of transport management systems. They have been implemented as a result of scientific research on the integration of travel models, traffic and transport network in the framework of the implementation of the Integrated Traffic Management System TRISTAR in Tri-City and research projects CIVITAS DYN@MO “DYNamic citizens @ctive for sustainable Mobility”, FLOW “Furthering Less Congestion by Creating Opportunities for More Walking and Cycling” and RID-4D “Impact of Intelligent Transport Systems services on the level of road safety”.
EN
The article presents the possibilities of using data from the Global Positioning System for the development of traffic models and examples of use this data in the transport management. Traffic models are useful tools in planning and evaluation of transport solutions, but also can be used for current, operational transport management.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania danych z systemu GPS do budowy modeli ruchu oraz przykłady wykorzystania tych danych w bieżącym, operacyjnym zarządzaniu transportem. Modele ruchu są użytecznymi narzędziami planowania i oceny rozwiązań transportowych, ale mogą być również wykorzystywane do bieżącego, operacyjnego zarządzania transportem.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.