Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów tekstury i współczynnika tarcia nawierzchni drogi miejskiej, która została poddana zabiegom utrzymaniowym. Zniszczenia powierzchniowe usunięto za pomocą kilku różnych technik napraw.
EN
Measurement results of the texture and the surface friction factor of city road, which has been subjected to maintaining exertions are presented in the article. Surface damages were removed with several repairing techniques.
2
Content available remote Badanie własności mieszanek asfaltowych
PL
W artykule przedstawiono problematykę odkształcalności mieszanek asfaltowych pod wpływem wielokrotnych okresowo zmiennych obciążeń. Pomiary wykonano w warunkach laboratoryjnych metodą statyczną i dynamiczną w różnych temperaturach i różnych częstotliwościach siły wzbudzającej
EN
The problems connected with asphalt composition deformability under influence of multiple and periodically changing loads are presented in this paper. Measurements were made in laboratory environment with static and dynamic method.
3
Content available remote Ocena własności deformacyjnych mieszanek asfaltowych
PL
W artykule przedstawiono metodę pomiaru i obliczania niektórych charakterystyk deformacji mieszanek asfaltowych. Mieszanki badano metodami statycznymi i dynamicznymi. Badanie dynamiczne pozwoliło na określenie modułu zespolonego E*, natomiast badanie statyczne do obliczenia statycznego modułu pełzania.
EN
In this paper way of measurement and calculation some of characteristics of the asphalt composition deformation is presented. The complex module method has been used to composition fatigue estimation.
4
Content available remote Badanie dynamiczne mieszanek asfaltowych
PL
W artykule przedstawiono sposób pomiaru i obliczania niektórych charakterystyk deformacji mieszanek asfaltowych. Komponenty te, które posiadają cechy materiału lepkosprężystego (lepkoplastycznego), badano metodami statycznymi i dynamicznymi. Badanie dynamiczne pozwoliło na określenie modułu zespolonego E*. Do oceny zmęczenia mieszanki zastosowano metodę modułu zespolonego.
EN
Way of measurement and calculation some of characteristics of asphalt composition deformation are presented in this paper. The complex module method has been used to composition fatigue estimation.
PL
Przedstawiono problematykę zmęczenia i odkształcalnośći mieszanek asfaltowych pod wpływem wielokrotnych okresowo zmiennych obciążeń. Pomiary wykonano w warunkach laboratoryjnych metodą statyczną i dynamiczną.
EN
The problems connected with asphalt composition fatigue and deformability under influence of multiple and periodically changing loads are presented in this paper. Measurements were made in laboratory environment with static and dynamic method.
6
Content available remote Kontrola jakości w drogownictwie
PL
Podczas gdy w różnych gałęziach przemysłu systemy zarządzania jakością (QMS) są powszechnie stosowane, w budownictwie drogowym jest to zagadnienie nadal nowe. Pierwszy krok w tej dziedzinie w Polsce stanowiło wdrożenie sytemu oceny stanu nawierzchni (SOSN oraz powołanie w późniejszym okresie zespołu SUN). Artykuł przedstawia w skrócie zaawansowanie niektórych krajów w opracowaniu zasad kontroli jakości materiałów, wykonawstwa i utrzymania nawierzchni drogowej ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń drogowców słowackich.
EN
While in various departments of the industry quality management systems (QMS) are generally used, in the road building it is still new issue. The first step in the sphere in Poland was inculcation of the road Surface Control System (SOSN) ten years ago and appointment the SUN team in posterior time. The article describes in short how advanced are several countries in the elaboration of material quality, road surface realization and preservation control rules, with special regard to Slovak experience.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.