Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań procesu sedymentacji suspensji kaolinu. Badania wykonano w układach zawierających dodatek pojedynczego po¬limeru niejonowego (PAA) lub kationowego (PDDA) albo ich mieszaninę. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów nefelometrycznych stwierdzono, że zmiany zmętnienia uzależnione są od objętości wprowadzo¬nych preparatów. Oszacowano także optymalne ilości polimerów, tj. takie, które najbardziej przyspieszają opadanie drobin kaolinu oraz zapewniają największą końcową klarowność układu. Efektywność procesu sedymentacji spada po przekroczeniu optymalnych stężeń substancji polimerowych. Zbadano również wpływ sposobu dozowania obu polimerów na efektywność sedymentacji. Stwierdzono, że najlepsze wyniki sedymentacji uzyskuje się przy zastosowaniu mieszaniny PDDA i PAA w stosunku 1:1, bez względu na zastosowaną metodę dawkowania. Badania mikroskopowe wykazały związek pomiędzy strukturą osadów poreakcyjnych a efektywnością sedymentacji. Proces sedymentacji suspensji kaolinu może zachodzić według mechanizmu koagulacji lub flokulacji.
EN
The paper presents results of research on sedimentation process of kaolin suspension. The researches have been carried out in the systems containing single nonionic (PAA) or cationic (PDDA) polymer or their mixture, using nephelometry and microphotography. It was stated, that turbidity of suspension is associated to quantity of polymers. The optimal quantitles of polymers (i.e. such that accelerate kaolin particles settling rate and ensure the best final clarity of kaolin suspension) have been estimated. In excess of the optimal concentration of polymer substances the efficacy of sedimentation process decreases. The influence of dosage method of polymers on efficacy of sedimentation process has been investigated as well. It was stated, to accelerate sedimentation process of kaolin suspension the usage of PDDA and nonionic PAA mixture in the ratio 1:1 is beneficial. The microscopic researches have shown the dependence between different sediment structures and efficacy of sedimentation process. Sedimentation process occurs by coagulation or flocculation mechanism.
2
Content available Investigation of the rolling screen
EN
This paper concerns rolling screens. These machines are made up from circular sieve panels which, arranged one above the other, form the machine's riddle. Sieves in rolling screens perform a precessional movement of a "drunken barrel". It is a complex, spatial movement and therefore these machines are specifically designed for screening fine and fine-grained materials. The authors of this paper deal with screens driven by two symmetrical, synchronized rotating motovibrators. This drive is relatively simple and allows to achieve good process properties of the screening machine. Studies of this screen are conducted with the use of limestone aggregates. The aim of the paper is presenting the constructional study of rolling screens as well as results of process studies of these machines.
PL
Niniejsza praca dotyczy przesiewaczy zataczających. Są to maszyny złożone z okrągłych kasetonów sitowych, które ułożone jeden nad drugim, stanowiące rzeszoto maszyny. Sita w przesiewaczach zataczających wykonują precesyjny ruch "pijanej beczki". Jest to ruch złożony, przestrzenny i dlatego maszyny te są szczególnie przeznaczone do przesiewania materiałów drobno i bardzo drobno uziarnionych. Autorzy niniejszego opracowania zajmują się przesiewaczami napędzanymi dwoma symetrycznymi, zsynchronizowanymi motowibratorami rotacyjnymi. Napęd ten jest stosunkowo prosty i pozwala na osiągnięcie dobrych właściwości procesowych maszyny przesiewającej. Badania tego przesiewacza są wykonywane z użyciem kruszywa wapiennego. Celem pracy było zaprezentowanie studium konstrukcyjnego przesiewaczy zataczających jak i wyników badań procesowych tych maszyn.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.