Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W dobie działalności przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy pogłębiło się znaczenie kultury organizacyjnej, a najbardziej pożądanymi jej typami są te ewoluujące w kierunku kultury jakości. Celem opracowania jest wskazanie, w jakim stadium kultury jakości znajdują się polskie organizacje. Odpowiedzi poszukiwano poprzez studia literaturowe oraz badania empiryczne polegające na weryfikacji obszarów dysfunkcjonalnych w ramach kultur organizacyjnych przebadanych 345 przedsiębiorstw. Zaprezentowano wyniki badań, które realizowano w latach 2015–2017. Prowadzą one do wniosku, że kultury organizacyjne analizowanych obiektów znajdują się w pierwszych stadiach rozwoju w kierunku kultury jakości i dalekie są od poziomu stałego kreowania jakości kultury organizacyjnej.
EN
In the age of business activity in the conditions of a knowledge-based economy, the importance of organizational culture deepened and the most desirable types of organizational culture are those evolving towards a culture of quality. The purpose of the study is to indicate in what stage of quality culture the Polish organizations are located. Answers were sought through literature studies and empirical research involving the verification of dysfunctional areas within the organizational cultures of 345 enterprises. The results of the research, which were carried out in the years 2015–2017, are presented. They conclude that organizational cultures of the analyzed objects are in the early stages of development towards a culture of quality and are far from the level of constant creation of quality of organizational culture.
2
Content available remote Multiculturalism in the context management of professionals
PL
Profesjonaliści to pracownicy organizacji, którzy, z punktu widzenia realizacji strategii tworzenia nowej wiedzy i transferu wiedzy, są najcenniejszymi jej graczami. W tym kontekście szczególne znaczenie ma wymiar wielokulturowy współdziałania pracowników wiedzy, który określa nie tylko ich otwartość do dzielenia się wiedzą, ale przede wszystkim jego efektywność. Kultura kształtuje modele mentalne specjalistów oraz wpływa na inne determinanty procesu kreowania wiedzy cichej, przykładowo poziom i rodzaj zaufania.
EN
Professionals are those employees, that in terms of knowledge creation strategy and knowledge transfer strategy, are the most precious organizational players. In this context special significance has multicultural dimension of knowledge workers cooperation, that defines not only their openness to knowledge sharing but also it’s effectiveness. Culture forms mental models and affects other determinants of tacit knowledge creation process, as an example level and type of trust.
3
Content available remote Podstawy władzy wśród profesjonalistów
PL
Punktem wyjścia w opracowaniu są rozważania dotyczące osobliwości zarządzania profesjonalistami jako nowopowstałej subpopulacji pracowników XXI wieku. Kolejno zaprezentowano współczesne wizje przywódcy – integratora, organicznego, służebnego, plemiennego jako zarządzającego specjalistami. Celem pracy jest diagnoza źródeł władzy wśród pracowników intelektualnych i prezentacja zaufania jako jednego z najistotniejszych ich składowych.
EN
Starting point of this study is considerations pertaining specificity of professionals management as the newly-created subpopulation of 21st century employees. Then contemporary visions of leader are presented – namely leader as integrator, organic leader, ancillary leader, tribal leader – as the specialist’s manager. Objective of this paper is diagnosis of power sources among intellectual workers and the presentation of trust as it’s the one of the most significant elements.
EN
Article presents deliberations about the essence of paradigm and it's meaning to the sciences evolution. The starting point is the discussion under the concept of paradigm according to T.S. Kuhn, also in wide and narrow perspective. Then review of ideas connected with social sciences paradigms (namely functionalism, radical structuralism, interpretivism, radical humanism) and theories that characterize management paradigms (G. Morgan idea of organizational metaphors) is done. The conclusion of these considerations is the postulate that management is in the pre-paradigmatic era.
EN
Article presents review of paradigms that are compulsory in management sciences and applied in enterprises functioning in the knowledge economy. The starting point is the presentation of the paradigms conception of theory of organization and management that identifies different approaches due to organizational complexity and environment's turbulence. Then comparison of paradigms obligatory to strategic management is done in the background of deliberations dedicated to"7 F" paradigm, C.K. Prahalad and V. Ramaswamy value co-creating paradigm and G. Hamel and C. Prahalad paradigm of generating lever effect. The conclusion of these considerations is the discussion about the newest propositions of contemporary management paradigms, namely sustainability and neoevolutionism implicated in the management sciences area.
EN
The starting point of the article is the concept of double-aspect strategic alliance partners adjustment, namely: strategic and cultural fit. The main part of the study is devoted to different criteria of partner s strategic and cultural fit. In the conclusion the complex method of testing strategic partners adjustment by Harvey and Lusch is presented.
EN
The authors point out the fact that the major challenge facing the organisation managers of the 2K century is exposing their own employees' personal intellectual assets that could be used by the organisation for development. However, so far the businesses aware of the importance of knowledge have been hunting for knowledgeable recruits in their environment.
PL
W aliansach opartych na wiedzy następuje wzajemna wymiana, tworzenie oraz wykorzystywanie wiedzy i własności intelektualnej.
EN
The intellectual capital is a part of whole firm value, influencing on difference between market value and account value of the firm. This difference permits very often to achieve the competitive superiority in comparison to other companies. The essence and meaning of the intellectual capital is one of the crucial concepts in present times. How to manage with the intellectual capital? What kind of process it demonstrates? How to formulate the market strategy for an organization? How to identify and measure the intellectual capital in organization (in a firm)? These problems are considered during the presentation of that publication.
EN
Some organizations acquire new opportunities to learn through knowledge transfer based on strategic alliances. It is not so easy, because guicker partners can dominate in such economic unions. Formulating the matrix of interchange between knowledge resources in consideration of 2 partners, will be more effective to achieve better results, commonly. Here is it possibly to use VRIO-model (valuable, rare, inimitable, well organized) and competitive SWOT analysis. Integrating knowledge for its effective application is just now very needed skill in building of better strategy for further development and progress.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.