Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 48

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Analysis of a brushless DC motor integrated with a high-pressure vane pump
EN
A new design of a brushless direct current motor is introduced in this paper. In the BLDC motor, a high-pressure vane pump is built into the rotor. The motor is excited by neodymium magnets. Its nominal power is 2.5 kW. The motor is built in such a way that the magnetic field does not penetrate the pump. A magnetic structure field analysis of the motor was performed. Demagnetization resistance of the magnets was determined. By the use of time stepping, finite element method waveforms of the electrical and mechanical parameters in the BLDC motor–inverter system were determined.
PL
Opracowano nową konstrukcję silnika bezszczotkowego (BLDC ), w którego wirnik wbudowana jest wysokociśnieniowa pompa łopatkowa. Silnik wzbudzany magnesami neodymowymi ma moc 2,5 kW. Zbudowany jest w taki sposób, aby pole magnetyczne nie wnikało do wnętrza pompy. Przeprowadzono polową analizę obwodu magnetycznego silnika. Wyznaczono odporność magnesów na odmagnesowanie. Metodą polowo-obwodową wyznaczono przebiegi czasowe wielkości elektrycznych i mechanicznych w układzie silnik–przekształtnik.
2
Content available remote Silnik bezszczotkowy z wbudowaną wysokociśnieniową pompą łopatkową
PL
Przedstawiono silnik bezszczotkowy (BLDC) w którego wirnik wbudowana jest wysokociśnieniowa pompa łopatkowa. Zaprojektowany silnik wzbudzany magnesami neodymowymi ma moc 2,5 kW. Silnik jest zbudowany w taki sposób aby pole magnetyczne nie wnikało do wnętrza pompy. Przeprowadzono polową analizę obwodu magnetycznego silnika. Wyznaczono odporność magnesów na odmagnesowanie w różnej temperaturze. Wyznaczono przebiegi czasowe w układzie silnik – przekształtnik.
EN
A brushless DC motor was presented. In the BLDC motor a high-pressure vane pump is built in the rotor. The designed motor of the power of 2.5 kW is excited by the neodymium magnets. The motor is built In such a way that the magnetic field does not enter into the pump. Magnetic circuit field analysis of the motor was carried out. Demagnetization resistance of the magnets was determined at various temperatures. Waveforms in the system: BLDC motor – inverter were determined.
3
Content available remote Stany dynamiczne w rozruszniku samochodowym z magnesami neodymowymi
PL
Opracowano rozrusznik samochodowy z magnesami neodymowymi i przekładnią planetarną. Za pomocą opracowanego algorytmu i programu obliczono przebiegi czasowe wielkości elektrycznych i mechanicznych w układzie: akumulator – rozrusznik samochodowy – silnik spalinowy. Zastosowano metodę obwodowo-polową. Wyznaczono przebiegi czasowe w analizowanym układzie w różnej temperaturze otoczenia. Porównano parametry opracowanego rozrusznika wzbudzanego magnesami neodymowymi z parametrami rozrusznika o magnesach ferrytowych.
EN
A car starter with neodymium magnets and planetary gear was designed. With the help of the developed algorithm and software transients of the electrical and mechanical quantities in the system: battery – car starter – combustion engine were computed. Circuit-field method was used. Transients in the analyzed system at different ambient temperature were determined. The parameters of the developed car starter excited by neodymium magnets were compared with the parameters of the car starter with ferrite magnets.
PL
Opracowano algorytm i program obliczeń projektowych prądnic trójfazowych z magnesami trwałymi. Zastosowano metodę obwodowo-polową. Zaprojektowano prądnicę oraz wyznaczono jej parametry ruchowe podczas pracy przy różnej prędkości obrotowej, w różnej temperaturze otoczenia. Dobrano układ stabilizacji napięcia oraz zamodelowano układ: generator – układ stabilizacji napięcia – odbiory. Wyznaczono przebiegi czasowe w analizowanym układzie.
EN
An algorithm and a program for designing of the three-phase generators with permanent magnets were developed. Circuit-field method was used. By the use of the developed algorithm and program permanent magnet generator was designed and its operating parameters at different speed and at different magnet temperature were determined. The system: generator - voltage stabilization system – loads was modeled. Voltage and current transients in the analyzed system were determined.
5
Content available Silnik bezszczotkowy o wirniku kubkowym
PL
Opracowano silnik bezszczotkowy prądu stałego (BLDC) o wirniku kubkowym wzbudzany magnesami neodymowymi, do wnętrza którego może być wbudowana maszyna robocza. Przeprowadzono analizę wpływu wymiarów obwodu magnetycznego wirnika na wartość strumienia oraz na wartość momentu zaczepowego. Opracowano polowo-obwodowy model obliczeniowy silnika wraz z przekształtnikiem zasilającym. Wyznaczono przebiegi czasowe wielkości elektrycznych i mechanicznych w układzie: źródło zasilania–przekształtnik–silnik, w stanach dynamicznych i ustalonych.
EN
A brushless DC motor with a cup-rotor, in which a driven machine can be built, was designed. An analysis of the impact of the rotor magnetic circuit dimensions on the magnetic flux and cogging torque values was carried out. A field-circuit model of the motor was developed. Transients of the electrical and mechanical quantities of the motor were computed.
PL
Metodą polowo-obwodową wyznaczono przebiegi czasowe wielkości elektrycznych i magnetycznych w opracowanym silniku rozrusznika samochodowego z magnesami ferrytowymi w dynamicznych i ustalonych stanach pracy. Wyniki te wykorzystano w opracowanym modelu matematycznym, algorytmie i programie do wyznaczania przebiegów wielkości mechanicznych i elektrycznych w układzie: akumulator – silnik elektryczny – przekładnie mechaniczne – silnik spalinowy. Wyznaczone przebiegi czasowe w analizowanym układzie elektromechanicznym uwzględniają zmienność momentu bezwładności i zmienność momentu obciążenia generowanego przez silnik spalinowy oraz wpływ temperatury na parametry akumulatora, parametry magnesów i na moment obciążenia generowany przez silnik spalinowy. Wyznaczono charakterystyki elektromechaniczne rozrusznika.
EN
Using field – circuit method transients of the electric and magnetic quantities of the developed car starter motor with ferrite magnets were determined at dynamic and stationary operating conditions. These results were used, in the developed mathematical model, algorithm and software, to determine mechanical and electrical transient in the system: battery – electrical motor – mechanical transmissions – combustion engine. Transients of the analysed electromechanical system were determined taking into account the variations of inertia, the variations of the load torque generated by combustion engine and the influence of the temperature on the battery parameters, magnets parameters and load torque generated by the combustion engine. Electromechanical characteristics of the car starter were determined.
PL
Opracowano algorytm i program obliczeń projektowych prądnic trójfazowych z magnesami trwałymi. Zastosowano metodę obwodowo-polową. Zaprojektowano prądnicę oraz wyznaczono jej parametry ruchowe podczas pracy przy różnej prędkości obrotowej, w różnej temperaturze otoczenia. Dobrano układ stabilizacji napięcia oraz zamodelowano układ: generator - układ stabilizacji napięcia - odbiory. Wyznaczono przebiegi czasowe w analizowanym układzie.
EN
An algorithm and a program for designing of the three-phase generators with permanent magnets were developed. Circuit-field method was used. By the use of the developed algorithm and program permanent magnet generator was designed and its operating parameters at different speed and at different magnet temperature were determined. The system: generator - voltage stabilization system - loads was modeled. Voltage and current transients in the analyzed system were determined.
PL
Opracowano modele polowo-obwodowe silnika bezsczotkowego z magnesami namagnesowanymi promieniowo oraz średnicowo. Wyznaczono przebiegi czasowe wielkości elektrycznych i mechanicznych w silniku przy różnym namagnesowaniu magnesów. Wykonano pomiary przebiegów czasowych. Obliczone przebiegi czasowe porównano ze zmierzonymi.
EN
Circuit-field models of the brushless DC motor with parallel and radial magnets magnetization were developed. Transients of the electrical and mechanical quantities of the motor were determined at parallel and radial magnets magnetization. Experimental verification was carried out. The computed and the measured transients were compared.
PL
Przedstawiono model matematyczny akumulatora uwzględniający wpływ temperatury otoczenia, pojemności znamionowej, wartości prądu obciążenia oraz stopnia naładowania akumulatora na jego parametry (siłę elektromotoryczną, rezystancję wewnętrzną oraz pojemność chwilową). Korzystając z opracowanego modelu matematycznego obliczono przebiegi czasowe wielkości elektrycznych i mechanicznych w układzie: akumulator - rozrusznik samochodowy z silnikiem BLDC - silnik spalinowy. Wyznaczono charakterystyki elektromechaniczne rozrusznika. Obliczenia wykonano w różnej temperaturze otoczenia, przy zasilaniu rozrusznika akumulatorami o różnej pojemności znamionowej.
EN
Mathematical model of a lead-acid battery was presented. It takes into account the influence of the: ambient temperature, nominal capacity of the battery, value of the current as well as the battery charge ratio on the battery parameters (electromotive force, internal resistance, instantaneous value of the battery capacity). Transients of the electrical and mechanical quantities in the system: battery - car starter with a brushless DC motor - combustion engine were computed by the use of the developed mathematical model. Electromechanical characteristics of the starter were determined. The computations were performed for a different ambient temperature and for different battery nominal capacity.
10
Content available remote Analiza bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami NdFeB
EN
Two-dimensional, field-circuit, model of a brushless DC motor excited by NdFeB magnets was developed. A computational analysis, in dynamic and steady states, of the impact of load and temperature changes on: the magnetic field distribution, the value of the magnetic flux and its pulsations, the value of the electromagnetic torque and its pulsations, the electrical and mechanical quantities transients in the power supply - converter - three phase BLDC motor system was performed. Permanent magnets demagnetisation resistance was analysed.
EN
The paper presents a method of computing electrical and mechanical variables of BLDC motors. It takes into account electrical, magnetic and mechanical phenomena in the power supply-converter-BLDC motor-load machine system. The solution to the problem is the so-called circuit-field method. The results determined with the use of time stepping finite element method were used as the parameters of equations of the developed mathematical model. Losses in the motor, losses in transistors and diodes of the converter as well as the actual back EMF waveforms, variable moment of inertia and variable load torque are accounted for. The designed laboratory stand and the test results are presented in the paper. The experimental verification shows the correctness of the developed method, algorithm and program. The developed computational method is universal with respect to different electromechanical systems with cylindrical BLDC motors. It can be applied to electromechanical systems with BLDC motors operating at constant but also variable load torque and moment of inertia.
12
Content available remote Analiza pracy rozrusznika samochodowego z silnikiem bezszczotkowym
PL
Omówiono sposób modelowania rozrusznika samochodowego z silnikiem bezszczotkowym. Przedstawiono obliczone przebiegi czasowe wielkości elektrycznych i mechanicznych oraz charakterystyki elektromechaniczne rozrusznika z silnikiem BLDC w różnej temperaturze.
EN
Modelling method of a car starter with BLDC motor was discussed. Mechanical and electrical quantities transients as well as electromechanical characteristics (in different temperature) of the car starter with BLDC motor were presented.
13
Content available remote Analiza polowo-obwodowa rozrusznika samochodowego o magnesach trwałych
PL
Opracowano model polowo-obwodowy rozrusznika samochodowego o magnesach trwałych. Obliczono przebiegi czasowe wielkości magnetycznych, elektrycznych i mechanicznych silnika elektrycznego w różnych warunkach pracy. Wykonano analizę pola magnetycznego. Wyniki obliczeń polowo-obwodowych wykorzystano jako parametry równań modelu matematycznego, algorytmu i programu obliczeń przebiegów czasowych wielkości elektrycznych i mechanicznych układu: akumulator - rozrusznik samochodowy - silnik spalinowy. Wyznaczono przebiegi czasowe w tym układzie uwzględniając m.in. zmianę parametrów akumulatora, zmienność momentu obciążenia generowanego przez silnik spalinowy oraz zmienność momentu bezwładności układu.
EN
Field-circuit model of a permanent magnet car starter was developed. Transients of the electrical, mechanical and magnetic quantities of the electrical motor were computed. Analysis of the magnetic field was carried out. Quantities determined using time-stepping finite element method were used as the parameters of the mathematical model, algorithm and computational program of the electrical and mechanical quantities transients of the permanent magnet car starter operating in the system: battery - car starter - combustion engine. Transients in the system were determined taking into account: electromagnetic origin pulsations in the electrical motor, changes of the battery parameters as a function of the current, time and temperature, changes of the car starter load torque generated by the combustion engine, changes of the system moment of inertia.
14
Content available remote Analiza parametrów rozrusznika samochodowego z silnikiem BLDC
EN
Transients of electrical and mechanical quantities in the system: battery - car starter with brushless direct current motor (BLDC motor) - combustion engine were computed at different ambient temperature. Electromechanical characteristics of the car starter were determined. Transients as well as electromechanical characteristics were determined taking into account physical phenomena in the entire system. Computations were conducted with the help of developed mathematical model and computational program. Circuit-field method was applied. Quantities determined using the time-stepping finite element method (with the help of a commercial software) were used as the parameters of the mathematical model equations. Analysis of the temperature influence on the transients of electrical and mechanical quantities in the system as well as on electromechanical characteristics of the car starter with BLDC motor was carried out.
PL
Przedstawiono opracowany model matematyczny, algorytm oraz program do obliczania przebiegów czasowych wielkości elektrycznych i mechanicznych oraz charakterystyk elektromechanicznych silnika komutatorowego o magnesach trwałych zasilanego z akumulatora przez przekształtnik impulsowy. Uwzględniają one wpływ temperatury, pojemności i stopnia naładowania akumulatora oraz częstotliwości modulacji i współczynnika wypełnienia impulsów przekształtnika na przebiegi czasowe oraz charakterystyki elektromechaniczne. Przedstawiono obliczone przebiegi czasowe oraz charakterystyki elektromechaniczne silnika.
EN
Developed mathematical model, algorithm and computational program of transients of electrical and mechanical quantities as well as electromechanical characteristics of permanent magnet commutator motor supplied by battery through pulse converter were presented. The mathematical model, algorithm and computational program take into consideration influence of: temperature, capacity and charge ratio of the battery and the pulse-frequency modulation of the converter. on transients and electromechanical characteristics of the motor. Computed transients of electrical and mechanical quantities as well as electromechanical characteristics of the motor were shown.
16
Content available remote Badania bezszczotkowego silnika prądu stałego
EN
Developed mathematical model, algorithm and computational program of brushless DC motor were presented. Computed results of electrical and mechanical quantities transients as well as operating characteristics were shown. Laboratory testing stand and developed software in LabVIEW environment were presented. Measured results of electrical and mechanical quantities transients as well as operating characteristics were shown. Comparative analysis of the computed results and measured results was made.
EN
The mathematical model, algorithm and computational program of the system: battery – pulse converter – permanent magnet commutator motor were developed. The program was developed in Matlab – Simulink environment. Calculations of transients of electrical and mechanical quantities during dynamic and steady states and electromechanical characteristics of the motor were carried out. Analysis of load torque, ambient temperature and battery capacity influence on transients of electrical and mechanical quantities in the system were carried out. Circuit-field method was applied. Quantities determined using finite element method (with the help of commercial software) are used as the parameters of the mathematical model equations which define: the electromotive force, the electromagnetic torque and the iron losses. The mathematical model, algorithm and computational program take into consideration: the dependence of the instantaneous values of battery voltage and its internal resistance on the values of the current, temperature and charge ratio; the dependence of the instantaneous values of magnetic flux and electromagnetic torque on the values of the current, temperature and rotor position; the dependence of the motor and converter power losses on the instantaneous values of the current and the pulse-frequency modulation of the converter.
PL
Opracowano sposób modelowania silnika bezszczotkowego prądu stałego (BLDC) z uwzględnieniem rzeczywistego przebiegu siły elektromotorycznej. Przedstawiono model matematyczny silnika wraz z przekształtnikiem zasilającym. Obliczono przebiegi czasowe wielkości elektrycznych i mechanicznych. Obliczenia wykonano za pomocą opracowanego programu. Porównano wyniki obliczeń przebiegów czasowych silnika BLDC uzyskane za pomocą modeli uwzględniających trapezowy oraz rzeczywisty przebieg siły elektromotorycznej.
EN
Modeling method of a brushless direct current motor with real waveform of back electromotive force was presented. Mathematical model of a BLDC motor was developed. Transients of electrical and mechanical quantities of BLDC motor were computed. The computations were realized with the help of developed programs. A comparison between transients of electrical and mechanical quantities of BLDC motor computed by models with trapezoidal waveform and real waveform of back electromotive force was made.
PL
Omówiono zjawiska elektromechaniczne występujące w układzie: akumulator – rozrusznik samochodowy z silnikiem komutatorowym o magnesach trwałych – silnik spalinowy. Przedstawiono opracowany obwodowo-polowy sposób modelowania silnika komutatorowego o magnesach trwałych pracującego w takim układzie. Przedstawiono procedurę obliczeń przebiegów czasowych wielkości elektrycznych i mechanicznych w układzie.
EN
Electromechanical phenomena, occurring in the system: accumulator – car starter with permanent magnet commutator motor – combustion engine, were analysed. A circuit-field modelling method of a permanent magnet commutator motor working in such a system was developed. The procedure of mechanical and electrical transients computation was presented.
PL
Opracowano model matematyczny, algorytm i program do obwodowo-polowych obliczeń układu: sieć zasilająca-przeksztaltnik impulsowy-komutatorowy silnik o magnesach trwałych. Obliczono przebiegi czasowe wielkości elektrycznych i mechanicznych w układzie w ustalonych i dynamicznych stanach pracy. Wyznaczono charakterystyki elektromechaniczne silnika.
EN
The mathematical model, algorithm and program for circuital-field calculations of the 'mains-pulse converter-permanent magnet commutator motor' system were developed. Transients of the electrical and mechanical quantities in the system during the dynamic performance and at stationary operation states were calculated. The electromechanical characteristics of the motor were also calculated.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.