Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań oscylatora RC mikrokontrolera ATmega16A dla temperatur zmniejszanych do 77K. Zaproponowano wykorzystanie oscylatora RC jako wbudowanego częstotliwościowego czujnika temperatury. Wyznaczono temperaturowe charakterystyki względnych zmian częstotliwości oraz charakterystyki czułości omawianego sensora. Sformułowano wnioski dotyczące właściwości cieplnych i nieliniowych charakterystyk sensora przy pracy w systemach pomiarowych w zakresie niskich temperatur.
EN
The article presents the results of RC oscillator tests for ATmega16A microcontroller with the lowest thermal point at 77K. The integrated RC oscillator was proposed as a cryogenic thermometer. Then, the temperature characteristics of the relative frequency changes and sensitivity of low-temperature sensor are calculated. The author formulates conclusions concerning the thermal properties and non-linear characteristics of the sensor at low temperatures.
PL
W artykule przedstawiono problem współpracy bloków systemu pomiarowego, poddanych działaniu odmiennych temperatur. Zaprezentowano wyniki badań oscylatora RC mikrokontrolera ATmega16A dla temperatur zmniejszanych do 77 K. Wyznaczono temperaturowe charakterystyki błędu okresu sygnału zegarowego i zmiany czasu wstępnego przetwarzania danych w bloku akwizycji sygnałów. Sformułowano wnioski dotyczące przetwarzania danych przez mikroprocesor ATmega16A w systemach pomiarowych pracujących w niskich temperaturach.
EN
The paper presents the co-operation between the blocks of a measurement system that works in different temperatures. There are shown the results of RC oscillator tests for ATmega16A microcontroller with the lowest thermal point at 77 K. Then, the low-temperature characteristics of clock period error and preprocessing time changes are calculated. The author formulates conclusions concerning the data processing in systems working at low temperatures.
PL
W pracy opisano problem cieplnych zmian szybkości transmisji szeregowej w bloku akwizycji danych systemu pomiarowego. Zaprezentowano wyniki badań oscylatora RC mikrokontrolera ATmega16A dla temperatur zmniejszanych do 77 K. Przedstawiono charakterystyki współczynnika dopasowania szybkości transmisji asynchronicznej oraz charakterystyki częstotliwości zegarowych i czasów transferu danych dla transmisji synchronicznej w systemach pomiarowych z układem ATmega16A, pracujących w zakresie niskich temperatur.
EN
The paper presents a problem of the serial transmission between blocks of measurement system that works at different temperature ranges. There is also discussed the communication of system controller with ATmega16A device within data acquisition path (Fig. 1). In the paper the results of clock signal frequency tests conducted for internal RC oscillator of ATmega16A microcontroller at low temperatures with the lowest point at 77 K, are also presented (Fig. 2). Here are also considered conditions of effective asynchronous data transmission when USART module of ATmega16A microcontroller is used, because the USART internal baud rate clock depends on the temperature drift of internal RC oscillator. There are calculated characteristics of baud rate matching coefficient and achieved results are compared with total error and recommended receiver error defined for ATmega16A USART module (Fig. 3, 4). In the paper, the low-temperature characteristics of serial clock frequency (Fig. 5) and byte transmission time (Fig. 6) in SPI module of ATmega16A microcontroller are also presented. Moreover, there are shown the low-temperature characteristics of changes of serial clock frequency (Fig. 7) and data transmission time (Fig. 8) in TWI module of ATmega16A microcontroller. The author formulates conclusions concerning the clocking and the asynchronous and synchronous operational range of USART, SPI and TWI modules of ATmega16A microcontroller on measurement systems working at low temperatures.
PL
W pracy wskazano potrzebę rozszerzania portów równoległych w systemach z komputerem Raspberry PI. Przedstawiono możliwości programowalnych układów peryferyjnych (PPI). Zaproponowano rozwiązanie problemu komunikacji komputera Raspberry z układami peryferyjnymi, polegające na wprowadzeniu kontrolera układów PPI, wyposażonego w interfejs SPI. Przedstawiono koncepcję integracji modułu SPI, dekodera adresów układów PPI i enkodera przerwań w strukturze CPLD. Zaprezentowano wyniki implementacji logiki kontrolera w układzie CPLD.
EN
In this paper the necessity of increasing parallel I/O lines in a microprocessor system based on the Raspberry PI, a very popular small educational microcomputer, is described. The possibility of increasing parallel inputs and outputs with a programmable peripheral interface (PPI), and also hardware architecture of 82C55A is presented (Fig. 1). The cooperation rules between the central unit and PPI devices are given. The general block diagrams of the system with the Raspberry PI and the implemented PPI controller, with parallel and serial (SPI) interface, are shown and discussed (Fig. 2). An effective solution of communication between Raspberry PI and 82C55A PPI devices, using an external programmable controller with a simplified SPI, is suggested. The SPI/PPI controller takes over the duties of controlling the modes of 82C55A PPI devices, relieves the central unit and decreases the usage of I/O lines. The instruction sequences are composed of two bytes, the higher one includes codes for creating control signals for the controller and read/write cycles for 82C55A devices, the lower includes the data. The address and data words are written with the confirmation signal /STR (Fig. 3). The controller is responsible for PPI addressing and also takes over the tasks of decoding and receiving interrupts. This version of a controller was implemented in the XC9572XL (Xilinx) device, so we had additionally I/Os fully 5V (CMOS, TTL) tolerant, even though the core power supply of the Raspberry PI and its I/O lines were 3.3 volts. The Behavioral and Post-Fit Simulations results are shown (Figs. 4,5 and 6).
PL
Streszczenie W pracy omówiono właściwości komputerów Raspberry PI. Opisano system z Raspberry PI i rozszerzeniem portów równoległych, korzystający z łącza SPI. Przedyskutowano wymagania czasowe dla komunikacji kontrolera CPLD z komputerem Raspberry i podsystemem PPI. Wyznaczono czasy cykli zapisu i odczytu danych, realizowanych przez Raspberry PI podczas komunikacji z układem CPLD. Przedstawiono wyniki badań, pozwalające na oszacowanie szybkości transferu danych w systemie i wskazanie ograniczeń.
EN
In this paper the hardware and software relations in data transfer between Raspberry Pi and peripheral PPI devices, via a CPLD controller are discussed. The necessity of increasing parallel I/O lines in a microprocessor system based on the Raspberry PI, a popular educational microcomputer module, is shown. An example of the system with the Raspberry PI, the SPI/PPI controller and programmable peripheral interface devices 82C55A is presented (Fig. 1). The time requirements for communication between the Raspberry PI central unit (BCM2835), the SPI/PPI controller and PPI devices are discussed and the examples of timing for 82C55A PPI read and write cycles are shown (Figs. 2 and 3). The software (based on C language and libraries) procedure of time T measurement, for sending of two bytes via SPI (SPI of BCM2835 works in standard master mode) and confirming /STR signal is presented (Fig. 4). The value of this time is not constant. It depends on a few components, also on the delays produced by the operating system. The experimental calculations were carried out for the mode value of T determined on 10000 samples (Fig. 5). The value of fSCK (frequency clock for SPI) and for tSPI (SPI time for one byte) as a function of a different SPI divider were analyzed (Figs. 6 and 7). Finally, the coefficient 2·tSPI/T as a function of the SPI divider was determined and presented (Fig. 8). The obtained results showed the communication speed limitation and enabled us to choose the right SPI clock divider as well as to estimate the time of data transfer via the SPI interface implemented in the CPLD controller.
PL
Przedstawiono problem cieplnych zmian szybkości asynchronicznej transmisji szeregowej, prowadzonej między blokami systemu mikroprocesorowego oraz komunikację kontrolera systemu z układem ATmega16A w blokach akwizycji danych i sterownikach lokalnych. Zaprezentowano wyniki badań wewnętrznego oscylatora RC mikrokontrolera ATmega16A dla temperatur zmniejszanych do punktu 77K. Obliczono i poddano ocenie błędy niedopasowania szybkości transmisji asynchronicznej w systemach z modułami USART AVR, które pracują w zakresie niskich temperatur.
EN
The paper presents a problem of the asynchronous serial transmission between the blocks of microprocessor system that works at different temperature ranges. There is also discussed the communication of system controller with ATmega16A device within data acquisition path and control path. In the paper the results of clock signal frequency tests conducted for internal RC oscillator of ATmega16A microcontroller at low with the lowest point at 77K, are also presented. The author formulates conclusions concerning the baud rate errors of USART module of ATmega16A microcontroller on systems working at low temperatures.
PL
W pracy wskazano możliwości zwiększenia liczby portów równoległych w systemach mikroprocesorowych i rozszerzenia trybów ich pracy z wykorzystaniem programowalnych układów peryferyjnych. Omówiono istniejące ograniczenia i zaproponowano rozwiązanie problemu multi-liniowej komunikacji mikrokontrolerów z otoczeniem przez sterowanie układów PPI z poziomu kontrolera CPLD. Zaprezentowano architekturę kontrolera, komunikującego się z jednostką centralną przez interfejs SPI. Przedstawiono wyniki implementacji kontrolera w strukturze CPLD.
EN
In this paper the possibility of increasing parallel inputs and outputs in microprocessor systems with programmable peripheral interface (PPI) is presented. An idea of the PPI subsystem with a central processor unit (CPU), a serial programmed bus/address/interrupt controller and parallel transmission devices is proposed (Fig. 1). The Serial Peripheral Interface (SPI) communication protocol between the CPU and the controller is used for sending instructions and data, where the CPU works as a master and the controller as a slave. The controller is responsible for address decoding, data transferring and interrupts receiving (Fig. 2). The SPI interface minimizes the necessary I/O ports of CPU, therefore only two additional signals /STR and /INT0 are required. The instruction sequences and the data are composed of two bytes (Fig. 3), the higher one includes codes for creating control signals for the controller and read/write cycles for 82C55A devices (Tab. 1). The block diagram of the PPI subsystem with a CPLD controller and an ATmega 16A microcontroller is shown in Fig. 4. The controller was implemented in the XC9572XL device (Tab.2) and the Behavioral and Post-Fit Simulations were made for functional tests. The Xilinx XC9500XL family is fully 5V (CMOS, TTL) tolerant even though the core power supply is 3.3 volts, so the controller can work in mixed (5V/3.3V/2.5V) systems, with low power supply microprocessors. Use of this one programmable device give us a chance for creating a flexible controller, which can work with any kind of central units supported SPI interface.
PL
W pracy przedstawiono możliwości zwiększania liczby wejść i wyjść równoległych popularnego modułu Raspberry PI z wykorzystaniem programowalnych układów peryferyjnych (PPI). Wskazano na ograniczenia w zakresie rozszerzania portów równoległych, związane z liczbą dostępnych linii I/O Raspberry PI. Zaproponowano rozwiązanie wykorzystujące zewnętrzny kontroler implementowany w strukturze CPLD, odpowiedzialny za adresowanie układów PPI, przyjmowanie zgłoszeń przerwań i wystawienie na magistralę wektora przerwań.
EN
In this paper the possibility of increasing parallel inputs and outputs in a microprocessor system based on an educational microcomputer Raspberry PI (Fig. 1) and a programmable peripheral interface (PPI) is presented. An example of multi-channel communication between the central processor unit, PPI devices and parallel interface modes for 82C55A PPI is described (Fig. 2). A system composed of a Raspberry PI unit, a hardware CPLD controller and four parallel transmission devices is proposed (Fig. 3). The external address/interrupt controller is responsible for external PPI addressing – the word address is written with a confirmation signal /LOAD (Fig. 5), and for registering interrupts. The controller takes over the tasks of decoding and interrupts receiving, so consequently minimizes the time required by the Raspberry PI for interruption of the current program, servicing of the peripheral units, and resumption of the interrupted program. The data bus can be implemented inside the CPLD, but also it is possible to use one of any external level translators with three-state output mode (OE signal). This controller was implemented in one of XC9500XL family devices (Tab. 1). For each device from this family the I/Os are fully 5V (CMOS, TTL) tolerant even though the core power supply of the Raspberry PI is 3.3 volts. In mixed (5V/3.3V/2.5V) systems, a controller can work with low power supply CPU. Use of this one programmable device gives us a chance for creating a flexible controller, which can work with different kind of 8-bit central units.
PL
W pracy omówiono ograniczenia estymacji średniej mocy sygnałów losowych, związane z kształtem charakterystyk układów próbkująco-pamiętających i rozkładem energii sygnału w pomiarowym paśmie częstotliwości. Przedstawiono analizę zagadnienia straty informacji przy przejściu szumu białego przez tor przetwarzania a/c z filtrem dolnoprzepustowym drugiego rzędu. Wskazano korzyści zastosowania wyników przeprowadzonej analizy w systemach cyfrowych do pomiaru średniej mocy szumów.
EN
In the paper a measurement error for the low-pass white noise mean power resulting from attenuation of high-frequency signal components at the stage of signal sampling is discussed. Changes of the power spectral density of a stochastic signal converted in the data acquisition path are described. Metrological analysis of the information loss during white noise transfer through the conversion path with a low-pass second-order filter, a sample-hold circuit and an analog-to-digital converter is presented. The mean power of the signal after previous filtration and the signal at the sample-hold amplifier output is calculated. The relationships concerning the estimation error, resulting from the ratio of the upper cut-off frequencies of the filter and sample-hold circuit are determined. Furthermore, the advantages resulting from possibility of applying the presented functions during design and data acquisition in digital systems for measurements of the noise mean power are pointed out.
PL
W pracy opisano zachowanie programowalnego układu PLD po poddaniu go działaniu niskich temperatur, obniżanych do temperatury ciekłego azotu. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych, zmierzających do określenia wpływu temperatury i poboru mocy przez wykonaną w technologii CMOS strukturę EE PLD na czasy propagacji zintegrowanych bramek logicznych. Zaprezentowano charakterystyki średniego czasu propagacji pojedynczej bramki w zakresie niskich temperatur i porównano uzyskane wyniki z prognozami, formułowanymi w oparciu o zjawisko samopodgrzewania struktury półprzewodnikowej.
EN
In this paper behavior of a programmable logic device (PLD) in the low temperature range, including temperature of liquid nitrogen, is presented. There are given the results of experiments in which we tried to determine the influence of temperature and power consumption on the propagation delay of integrated logic gates implemented in an EE PLD CMOS structure. The thermal conditions of work resulting from the ambient temperature, clock signal frequency, value of voltage supply and current consumption connected with output loads and switching frequency are discussed. The PLD device properties in the nominal range of ambient temperatures and expected behavior after reducing the temperature are described. The main idea of the circuit for average propagation delay measuring (Fig. 1) and the voltage-current dependence for recommended test output loads (Figs. 2 and 3) are discussed. The test circuit with pull-up resistors for increasing self-heating effect is proposed (Fig. 4). The results for the propagation delay (Fig. 5) and current consumption (Fig. 6) at 1 kHz and 1 MHz switching fre-quency as a function of the temperature changing from -196°C to 20°C are shown. The propagation delay vs. temperature (Figs. 7 and 8) and the current consumption vs. temperature (Fig. 9) for the circuit with external pull-up resistors are presented. The influence of voltage supply value changes on the obtained results is taken into consideration. The results are discussed and compared with expectations.
PL
W pracy przedstawiono problem cieplnych zmian szybkości asynchronicznej transmisji szeregowej w systemie pomiarowym. Omówiono komunikację kontrolera systemu z układem ATmega16A w bloku akwizycji danych. Zaprezentowano zmiany współczynnika dopasowania szybkości nadajnika i odbiornika dla temperatur zmniejszanych do 77K. Zaproponowano sposób kompensacji niedopasowania szybkości transmisji w systemach pomiarowych z układem ATmega16A, pracujących w zakresie niskich temperatur.
EN
The paper presents a problem of asynchronous serial transmission between the blocks of a measurement system working at differenttemperature ranges. In such conditions the receiver operational range is dependent on the mismatch between the received bit rate and the internally generated baud rate. There is discussed the communica-tion of a system controller with an ATmega16A device within the data acquisition path. In the paper there are also presented the results of USART baud rate and clock signal frequency tests conducted for an internal RC oscillator of the ATmega16A mi-crocontroller at low temperatures with the lowest point at 77K. The low-temperature characteristics of changes of the baud rate for the rated standard initial values are shown. There are considered conditions of effective asynchronous data transmission when the USART module of the ATmega16A microcontroller is used, because the accuracy of the USART internal baud rate clock depends on the internal RC oscillator temperature drift and the length of USART baud rate registers. There are calculated error characteristics of the UBRR coefficient changes and the obtained results are compared with the total error and the recommended receiver error defined for the ATmega16A USART module. In the paper the compensation method for the data rate mismatch is proposed.
PL
W pracy przedstawiono możliwości zwiększania liczby wejść i wyjść równoległych w systemach mikroprocesorowych z wykorzystaniem programowalnych układów peryferyjnych. Wskazano ograniczenia w zakresie rozszerzania portów równoległych i zaproponowano rozwiązanie problemu multi-liniowej komunikacji mikrokontrolerów z otoczeniem przez sterowanie zewnętrznych specjalizowanych układów peryferyjnych z poziomu kontrolera CPLD, odpowiedzialnego za dekodowanie adresów wejścia/wyjścia i przyjmowanie zgłoszeń przerwań.
EN
In this paper the possibility of increasing parallel inputs and outputs in microprocessor systems with a programmable peripheral interface (PPI) is presented. The requirements and restrictions associated with expanding parallel ports for microprocessors with internal bus and microprocessors with external access memory are described. The basic system with a central processor unit and parallel transmission device(s) is described (Fig. 1) and parallel interface modes for 82C55A PPI are shown (Figs. 2, 3). An example of multi-channel communication between a microcontroller and external units, with hardware CPLD controller and PPI devices, is given. The controller is responsible for input/output address decoding and interrupts receiving (Fig. 4). The external address/interrupt controller minimizes the time required by the microcomputer for interruption of the current program, servicing of the peripheral units, and resumption of the interrupted program. The basic requirements for programmable devices working as controllers in input/output parallel integrated subsystems are shown. The controller was implemented in one of XC9500XL family devices (Tab. 1). For each device from this family the I/Os are fully 5V (CMOS, TTL) tolerant even though the core power supply is 3.3 volts. In mixed (5V/3.3V/2.5V) systems a controller can work with low power supply microprocessors (Fig. 5). Use of this one programmable device gives us a chance for creating a flexible controller (Fig. 6) which can work with different kinds of 8-bit central units.
PL
W pracy opisano problem cieplnych zmian szybkości asynchronicznej transmisji szeregowej, prowadzonej między blokami systemu pomiarowego. Omówiono komunikację kontrolera systemu z układem ATmega16A w bloku akwizycji danych. Zaprezentowano wyniki badań oscylatora RC mikrokontrolera ATmega16A dla temperatur zmniejszanych do 77K. Obliczono błędy szybkości transmisji asynchronicznej na poziomie TTL w systemach pomiarowych z układem ATmega16A, pracujących w zakresie niskich temperatur.
EN
The paper presents a problem of the asynchronous serial transmission between the blocks of a measurement system that works in differenttemperature ranges. In such conditions the receiver operational range is dependent on the mismatch between the received bit rate and the internally generated baud rate. There is discussed communication of a system controller with an ATmega16A device within the data acquisition path. In the paper the results of clock signal frequency tests conducted for a calibrated internal RC oscillator of the ATmega16A microcontroller at low temperatures with the lowest point at 77K, are also presented. There are shown the low-temperature characteristics of changes of the oscillator frequency for the rated initial values of 1MHz and 8MHz. There are also considered the conditions of effective asynchronous data transmission when a USART module of the ATmega16A microcontroller is used, because the accuracy of the USART internal baud rate clock depends on the temperature drift of the internal RC oscillator and the length of USART baud rate registers. There are calculated the baud rate error characteristics and the achieved results are compared with the total error and the recommended receiver error defined for the ATmega16A USART module. The author formulates conclusions concerning the clocking and the TTL asynchronous operational range of the ATmega16A microcontroller USART module of measurement systems working at low temperatures.
PL
W pracy omówiono błąd pomiaru średniej mocy sygnałów losowych, wynikający ze zmiany widma sygnału na etapie jego próbkowania. Wskazano możliwość zmniejszenia strat informacji, do jakich dochodzi w fazie próbkowania szerokopasmowych sygnałów. Szczegółowo przedstawiono błędy przenoszenia średniej mocy szumu białego poddanego wstępnej filtracji dolnoprzepustowej o nachyleniu 12 dB na oktawę, powstające przy braku, a następnie po wprowadzeniu analogowego układu, korygującego charakterystykę amplitudową toru akwizycji. Przedyskutowano wpływ współczynników filtracji i korekcji na jakość przetwarzania, wykazując w konkluzji zasadność stosowania układu
EN
In the paper, a measurement error for the white noise mean power and for the low-pass, second-order filtration of noise mean power, resulting from modification of signal spectrum at the stage of signal sampling have been discussed. Possibility of the decreasing of loss information during wide-band signal sampling has been pointed out. Transfer errors of the mean power of pre-filtered white noise for standard acquisition unit and for additional correction have been particularly calculated. Thus, this functions prove that introduction of filters with the correction characteristic is useful. Moreover, the obtained characteristics describe transfer error versus the value of the correction coefficient.
PL
W pracy omówiono częstotliwościowe ograniczenia cyfrowych pomiarów średniej mocy sygnałów losowych, związane z kształtem charakterystyk układów próbkująco-pamiętających i rozkładem energii sygnału w pomiarowym paśmie częstotliwości. Opisano zmiany charakterystyki gęstości widmowej mocy sygnału stochastycznego, przetwarzanego na poziomie systemowego bloku akwizycji sygnałów. Przedstawiono analizę metrologiczną zagadnienia straty informacji przy przejściu szumu białego przez tor pomiarowy z pasywnym filtrem dolnoprzepustowym trzeciego rzędu i układem próbkująco-pamiętającym, poprzedzającymi przetwornik analogowo-cyfrowy. Wyznaczono zależności, wiążące składową błędu pomiaru z relacją częstotliwości granicznych sekcji filtru i układu próbkująco-pamiętającego. Wskazano także korzyści, wynikające z możliwoci zastosowania wyników przeprowadzonej analizy podczas projektowania i wykorzystania bloku akwizycji sygnałów w systemach cyfrowych do pomiaru średniej mocy szumów.
EN
The changes of power spectral density of stochastic signal converted in data acquisition path are described in the paper. The metrological analysis of the information loss during white noise transfer through conversion path with lowpass thirdorder filter, samplehold circuit and analog-to-digital converter has been presented. The mean power of signal after previous filtration and the mean power of the signal on the output of sample-hold amplifier has been calculated. Relationships concerning the estimation error, resulting from the ratio of upper cut-off frequencies of filter and sample-hold circuit are established. Furthermore, advantages resulting from the possibility of presented functions application during designing and data acquisition in digital systems for the measurement of noise mean power have been pointed out.
PL
W pracy omówiono i porównano błędy pomiaru średniej mocy dolnopasmowego szumu białego i szumu poddanego filtracji dolnoprzepustowej RC, wynikające z tłumienia wielkoczęstotliwościowych składowych widma sygnału na etapie jego próbkowania. Wskazano możliwość zmniejszenia strat informacji, jakie mają miejsce w torze pomiarowym w fazie próbkowania sygnału szerokopasmowego. Szczegółowo przedstawiono błędy przenoszenia średniej mocy szumu białego poddanego wstępnej filtracji RC, powstające przy wnikaniu składowych szumu w pasmo częstotliwości układu próbkująco-pamiętającego w nieobecności, a następnie po wprowadzeniu analogowego układu korekcyjnego.
EN
In the paper, a measurement error for the low-pass white noise mean power and for the RC filtration of noise mean power, resulting from attenuation of high-frequency signal components at the stage of signal sampling have been discussed and compared. Possibility of the decreasing of loss information during wide-band signal sampling in measurement unit has been pointed out. Transfer errors of the mean power of RC pre-f iltered white noise for standard acquisition unit and for additional correction have been particularly calculated. Thus, this functions prove that introduction of filters with the correction characteristic is useful. Moreover, the obtained characteristics describe transfer error versus the value of the correction coefficient.
17
Content available remote Aproksymacja efektywnego pasma przenoszenia układów SH w systemach pomiarowych
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań i ocenę wpływu szerokości analogowego pasma przenoszenia układów próbkująco-pamiętających na dokładność analogowo-cyfrowego przetwarzania sygnałów. Wykazano, że spadek charakterystyki amplitudowej układu próbkująco-pamiętającego wymaga oceny w powiązaniu z rozdzielczoscią współpracującego z nimi przetwornika a/c. Zaprezentowano również zalezności pozwalające na wyznaczenie efektywnej szerokości częstotliwościowego pasma przenoszenia układów próbkująco-pamiętających w blokach akwizycji sygnałów.
EN
In the paper, results of studies on effective frequency bandwidth of the SH circuits and accuracy of the AD conversion have been presented. It was shown that evaluation of decrease in a frequency characteristic, which decides limitation of signals frequency range, needs to take into account also the resolution of a cooperating AD converter. The relationships to evaluation of the effective frequency banwidth, resulting from frequency properties of the SH circuits in data acquisition subsystems, are established.
EN
In the paper, a method of the transfer error correction based on the practice-proved description of the amplitude characteristics of the SH and TH circuits has been proposed. An active unit correcting the measurement path's characteristics has been presented. The analysis of the noise mean power transfer errors after having corrected the path characteristics has been accomplished, and the relationships describing the transfer errors of the mean power of the low-pass and band-pass white noise versus the matching ratio of the correction and SH circuit characteristics have been given. Also, the transfer error characteristics of mean power of the listed random signals after having corrected the transmittance of the measurement path have been reported.
PL
W pracy zaproponowano sposób korekcji błędów przenoszenia, oparty na potwierdzonym w wyniku wcześniejszych badań opisie charakterystyk amplitudowych układów SH i TH. Przedstawiono aktywny układ, korygujący charakterystyki toru pomiarowego. Przeprowadzono analizę błędów przenoszenia średniej mocy szumów po korekcji charakterystyk toru, podając zależności opisujace błędy przenoszenia średniej mocy dolnopasmowego i pasmowego szumu białego w funkcji stopnia dopasowania charakterystyk układu korekcyjnego i układów SH. Zamieszczono również charakterystyki błędów przenoszenia średniej mocy wymienionych sygnałów przypadkowych po korekcji transmitacji toru pomiarowego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.