Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
50-lecie istnienia Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu skłoniło mnie do podjęcia podróży sentymentalnej do początków kodów kreskowych w Polsce. Obie historie przeplatają się bowiem, tworząc stabilny fundament pod dzisiejszą logistykę i rozwój gospodarczy. Gdy w 1974 roku w USA pierwsze opakowanie gumy do żucia zostało oznaczone kodem kreskowym, nie przypuszczano nawet, że 40 lat później kod kreskowy będzie zaliczony do jednej z tych 50 rzeczy (zaraz za i-phonem), które najbardziej przyczyniły się do powstania nowoczesnej gospodarki .
PL
Branża motoryzacyjna charakteryzuje się rozproszonymi łańcuchami dostaw, w których wiodącą rolę odgrywają outsourcing oraz podwykonawstwo. Zapewnienie jednolitego sposobu komunikacji oraz współdzielenia danych związanych z procesami zachodzącymi w ramach jednego przedsiębiorstwa, jak i w komunikacji z dostawcami i odbiorcami, stanowi potężne wyzwanie.
PL
Kody kreskowe dzisiaj są już codziennością, a dla niektórych elementem już nawet trochę przestarzałej technologii, bo ponad 40-letniej. Ich wynalezienie nie tylko zrewolucjonizowało sposób prowadzenia handlu detalicznego i wygenerowało miliardy dolarów zysków, ale także wprowadziło nowe zasady współpracy między konkurentami na rynku.
PL
Wraz ze wzrostem handlu e-commerce i mobile-commerce, konsumenci mają znacznie większe możliwości zakupowe, niż kiedykolwiek dotąd. Czując swoją siłę na rynku, mają też wzrastające oczekiwania, co do udostępniania informacji o produkcie, dostępności produktu oraz ułatwionej drogi jego zakupu, czyli tak zwanego doświadczenia zakupowego. Przez ostatni rok pozycja konsumentów i ich wpływ na handel detaliczny znacząco wzrosły w stosunku do ubiegłych lat i będą nadal wzrastać w kolejnych latach. Konsumenci oczekują tego samego, łatwego i bezproblemowego doświadczenia zakupowego we wszystkich kanałach, w których robią zakupy w sklepie, przez telefon czy przez Internet. Konsumenci oczekują także spójnej i dokładnej informacji o produktach oraz, oczywiście, ich szerokiej dostępności bez względu na kanał sprzedaży, w którym te zakupy realizują. Sektor detaliczny, tak obecnie intensywnie przemodelowywany przez wymagania ostatecznego konsumenta, potrzebuje stabilnych fundamentów w postaci standardów, na których może oprzeć współpracę z dostawcami. Te fundamenty, teraz i w przyszłości, zapewnia system GS1. Standardy GS1 zawsze wspierały efektywną współpracę w łańcuchu dostaw, od pierwszego momentu kiedy został zeskanowany pierwszy kod kreskowy.
PL
Autorki podsumowują stosowanie systemu GS1, w odniesieniu do jego 25 letniej historii w Polsce i z uwzględnieniem danych z 2015 roku.
PL
GS1 Polska wraz partnerami przeprowadziła projekt pilotowy, którego celem było zidentyfikowanie potrzeb informacyjnych w branży hotelarsko – gastronomicznej. W jego ramach zdiagnozowano luki informacyjne oraz przetestowano metody ich uzupełnienia. W drugiej fazie natomiast przygotowano prototyp narzędzia informatycznego, które umożliwia agregowanie danych ze wskazanych źródeł informacji Moje GS1 i Brand Bank. Uzyskany za pomocą wypracowanego środowiska organizacyjno– technicznego wynik identyfikacji GTIN-ów w powiązaniu z nazwą produktu, na poziomie 80%, stał się osnową do przygotowania oferty dotyczącej synchronizacji danych podstawowych dla branży.
EN
The Institute of Logistics and Warehousing and GS1 Poland together with several partners performed a pilot project to identify the information needs of HoReCa and Foodservice market. Several information gaps in companie’s data bases were diagnosed within the project and some methods of collecting data were tested. In the second stage of the project the IT prototype tool was developed, to enable companies to aggregate data from specific information sources like Moje GS1 and Brand Bank. The results, obtained by developed organizational environment - technical show that 80% of the products can be identified by their GTIN number in conjunction with the product name. It seems be a good base to develop an offer concerning master data synchronisation for HoReCa market.
8
Content available remote Standardy w komunikacji elektroniczna w branży TSL w Polsce
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań przeprowadzonych wśród firm z branży TSL będących uczestnikami systemu GS1 w Polsce. Badanie dotyczy wykorzystywanych kanałów komunikacyjnych, typów oraz stosowanych standardów komunikatów wykorzystywanych przez firmy TSL w komunikacji elektronicznej. Artykuł opisuje kierunki rozwoju oraz trendy zaobserwowane w tym obszarze, z uwzględnieniem podziału na rodzaje usług oraz wielkość przedsiębiorstw. Raport zawiera również informacje o najczęściej występujących problemach w komunikacji elektronicznej i rekomendacje mające na celu minimalizację tych problemów.
EN
The article objective is to present the results of survey between Transport and Logistics sector companies which are the members of GS1 Poland. The research concerns a communication channels, types and standards of messages used in electronic communication in Transport and Logistics Sector. Article describes the development direction and trends in different size of companies. Report contains also information of the most frequent problems in electronic communications and recommendations how to minimize them.
PL
Skanowanie kodu kreskowego przy kasie umożliwia szybką rejestrację sprzedaży w handlu detalicznym. Badania strat czasowych w sieciach pokazują, że każdy wadliwy kod kreskowy powoduje niepotrzebne wydłużenie czasu obsługi klienta. Artykuł prezentuje wyniki wieloletnich badań realizowanych w ramach Programu Poprawy Jakości Kodów Kreskowych, a ilustrujących poziom jakości kodów kreskowych na rynku polskim oraz najczęstsze przyczyny błędów.
EN
Bar code scanning in retail chains enables a rapid sale registration at a point of sale. Researches done in retail show that each incorrect bar code causes unnecessary lengthening time of customer service at check-outs . The article presents the results of long term research carried out by the ILiM within the Program for Improving Bar Code Quality, which illustrate the level of bar code quality on Polish market and the reasons of the most often errors.
PL
W artykule omówiono usprawnianie funkcjonowania firm branży farmaceutycznej, wewnątrz i w kontaktach z ich klientami, przez stosowanie narzędzi e-gospodarki, w tym wdrażanie automatycznej identyfikacji poprzez kody kreskowe i etykiet logistycznych oraz Elektronicznej Wymiany Danych, zgodnie z globalnymi standardami systemu GS1. Omówiono także stosowanie globalnych identyfikatorów leków i wyrobów medycznych: GTIN, globalnych identyfikatorów firm – GLN i jednostek logistycznych – SSCC.
EN
Improving the functioning of the pharmaceutical companies, inside and in dealing with their customers, through the use of e-economy. The implementation of automatic identification through bar codes and labels, logistics, and Electronic Data Exchange in accordance with global standards GS1 System. The use of global identifiers for drugs and medical devices: GTIN, global identifiers companies – GLN and logistic units – SSCC.
PL
Zgromadzenie Ogólne GS] (dawniej EAN International) odbyło się w Kapsztadzie, w Republice Południowej Afryki, w dniach 16-18 maja 2005 r. Zgromadzenie to będzie pamiętnym w historii Stowarzyszenia, gdyż po raz pierwszy Stowarzyszenie występowało w nowej szacie: z nową nazwą, wizją i misją.
PL
Zgromadzenie Ogólne EAN International, które odbyło się w maju 2004 r., w Chiang Mai w Tajlandii, podjęło szereg strategicznych decyzji, które będą miały wpływ na dalsze funkcjonowanie organizacji. Tegorocznym mottem spotkania było "Leading the future" czyli prowadząc w przyszłość.
PL
Każdy producent i dostawca opisuje te same produkty w swoich bazach danych w różny sposób. Globalna Klasyfikacja Produktów jest wspólnym dla wszystkich sposobem grupowania produktów, którego potrzebę istnienia rynek zgłaszał już od dawna.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.