Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W publikacji zawarto definicję hałasu, podstawowe informacje o źródłach i szkodliwości hałasu, klimacie akustycznym, ochronie przed hałasem, w tym pochodzącym z instalacji i urządzeń ze szczególnym zwróceniem uwagi na instalacje wentylacyjne. Podano też parametry akustyczne wentylatora.
PL
Niniejszy artykuł dotyczy procedur montażu, uruchomienia oraz eksploatacji kurtyny powietrznej, na które należy zwrócić uwagę, a których zaniechanie może skutkować nieprawidłową pracą lub uszkodzeniem urządzenia.
PL
Poprawny dobór urządzenia i prawidłowe działanie wszystkich elementów składowych centrali nie jest jeszcze gwarancją uzyskania zakładanych parametrów jej pracy. Nieodzownym elementem uruchomienia muszą być regulacja i pomiary kontrolne.
PL
Prace montażowe, wykonanie podłączeń elektrycznych, podłączanie zasilania oraz czynności związane z utrzymaniem i konserwacją central wentylacyjno-klimatyzacyjnych, mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel. Urządzenia niepoprawnie zainstalowane lub eksploatowane niezgodnie z przeznaczeniem mogą stać się niebezpieczne.
PL
Wykonanie rozruchu i serwisu wentylatorów wymaga wiedzy technicznej i doświadczenia eksploatacyjnego. Dlatego prace powiązane, jak montaż, podłączenie instalacji elektrycznej, konserwacja, oględziny czy usuwanie usterek, powinny być zawsze wykonywane przez wyszkolony personel.
PL
Wdrożenie I etapu Dyrektywy ErP zakończyło się z dniem 01.01.2013 roku. Jakie zmiany przyniosło wdrożenie? Które urządzenia wentylacyjne podlegają nowym przepisom? Czy w istniejących instalacjach należy wymienić urządzenia energetycznie nieefektywne? Czy Dyrektywa ErP obowiązuje na całym świecie? Jak rozpoznać urządzenia spełniające aktualne wymogi prawne?
PL
Prawidłowy dobór efektywnej energetycznie centrali wentylacyjnej nie jest zadaniem łatwym, szczególnie gdy stawiane wymagania w zakresie jakości i higieny powietrza są wysokie. W artykule wskazano najważniejsze obowiązujące normy i wytyczne, które ułatwiają podjęcie decyzji w wyborze odpowiedniego rozwiązania.
PL
W artykule omówiono podstawowe silniki stosowane w wentylatorach (konwencjonalne indukcyjne klatkowe zwarte, z wirującą obudową oraz EC), wskazując na ich wady i zalety oraz możliwości regulacji.
PL
Prawidłowa praca systemu wentylacyjnego zależy przede wszystkim od prawidłowego dobrania wentylatorów, ich wydajności i ciśnienia dyspozycyjnego. Dobór jest zagadnieniem dosyć złożonym, zaś właściwe wyliczenie oporów jest istotne ze względu na poprawność pracy całej instalacji. W niniejszym tekście przedstawiono podstawowe zależności i prawidła potrzebne przy wyznaczaniu obliczeniowego punktu pracy wentylatora.
PL
Wysoka temperatura, wilgotność powietrza, a także mieszające się różnorodne zapachy to problemy z jakimi możemy spotkać się w kuchniach gastronomicznych. Mają one bezpośredni wpływ na jakość pracy personelu kuchennego oraz pośredni na jakość przygotowywanych posiłków.
PL
W artykule omówiono podstawy budowy silników komutowanych elektronicznie oraz ich sterowania (modulacja PWM, komutacja, określenie położenia wirnika względem uzwojeń faz stojana)
PL
Do charakterystyki akustycznej maszyn i urządzeń, jako źródeł dźwięku, wymaga się podania takich wielkości, które umożliwiają ich obiektywną ocenę w każdych warunkach pracy.
PL
Coraz więcej urządzeń wentylacji i klimatyzacji oferuje możliwość płynnej regulacji za pomocą falowników. W większości przypadków odbywa się to ze znacznymi oszczędnościami energetycznymi, ale nie zawsze. W niniejszym artykule omówiona została regulacja wydajności wentylatora przy pomocy przetwornicy częstotliwości na podstawie wentylatora trójfazowego napędzanego silnikiem konwencjonalnym (indukcyjnym klatkowym o budowie klasycznej: nieruchomy stojan, ruchomy wir- nik). Przedstawione zostały wady i zalety stosowania przetwornic częstotliwości oraz podstawowe wskazówki doborowe i montażowe.
PL
Publikacja charakteryzuje wentylatory z napędem EC pod kątem ich opłacalności w eksploatacji.
PL
Badania diagnostyczne mające na celu identyfikację właściwej przyczyny uszkodzeń urządzeń elektrycznych podłączonych poprawnie do zasilania wykazują, że jest nią najczęściej uszkodzenie izolacji uzwojeń silnika. W artykule omówiono istotę ochrony termicznej silników oraz powszechnie stosowane metody zabezpieczeń termicznych w silnikach wentylatorów wraz z omówieniem ich wad i zalet.
PL
Aparaty grzewczo-wentylacyjne (AG W) służą do bezpośredniego nawiewu powietrza ogrzanego w urządzeniu do pomieszczenia, w którym wymagane jest utrzymanie odpowiedniego komfortu cieplnego. Zapewniają dużą wydajność i szybką reakcję na zbyt niską temperaturę w pomieszczeniu. Biorąc pod uwagę dyspozycyjną moc grzewczą tych urządzeń, są bardzo atrakcyjne cenowo.
PL
W niniejszym artykule omówione zostały najważniejsze postanowienia unijne mające wpływ na energooszczędne trendy projektowe w budownictwie oraz cechy charakterystyczne najczęściej polecanych rozwiązań. Wymogi te są motorem działań producentów w zakresie tworzenia nowych energooszczędnych systemów i urządzeń szeroko pojętej branży HVAC, jak np. central wentylacyjno- klimatyzacyjnych. W artykule zwrócono uwagę głównie nie podzespoły central wentylacyjnych (napęd wentylatorów, wymienniki ciepła), mających największy wpływ na sumaryczną energochłonność urządzenia, a tym samym klasę energetyczną budynku.
PL
W kolejnej części z cyklu artykułów na temat regulacji prędkości obrotowej wentylatorów omówiona została zasada działania regulatorów tyrystorowych. Przedstawione zostały reguły ich doboru w sterowaniu indywidualnym i grupowym, wady i zalety omawianych urządzeń oraz ich zastosowanie.
PL
W artykule omówiono standardowe zakresy napięcia zasilania sterującego obrotami silnika oraz zasady doboru regulatorów transformatorów w sterowaniu indywidualnym i grupowym, wady i zalety omawianych urządzeń oraz ich zastosowanie.
PL
W niniejszym artykule przedstawiona została istota, budowa i zasada działania kurtyn powietrznych. Zwrócono również uwagę na przepisy regulujące konieczność ich montażu, kryteria i istotne parametry doboru omawianych urządzeń w zależności od zastosowania.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.