Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote The tram approval process with regard to protection of the environment
EN
This article presents the approval process of trams in accordance with the requirements of Polish law, in particular resulting from the Regulation of the Minister of Transport, Construction and Maritime Economy of 28.05.2013. on the approval of trams and trolleybuses type (O. J. of 2015. item 38 consolidated text) with taking into consideration the environmental aspect. The aim of this article is introduction the approval process of trams.
PL
W artykule przedstawiono proces homologacji tramwajów zgodnie z wymaganiami polskiego prawa, w szczególności wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28.05.2013 roku w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów (Dz. U. 2015 r. poz. 38 tekst jednolity) z uwzględnieniem aspektu ochrony środowiska.Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie procesu homologacji tramwajów.
PL
Gujana Francuska jest to francuskie terytorium zależne o statusie departamentu zamorskiego, położone w północno-wschodniej części Ameryki Południowej. Każdego roku ok 200 kadetów Akademii Wojskowej Saint-Cyr we Francji biorą udział w szkoleniu na bazie 3e Regiment étranger d'infantrie. Panuje tu klimat podrównikowy wilgotny, tak więc częstotliwość opadów przekracza 3500 mm rocznie. Fauna Gujany Francuskiej należy do krainy gujańsko-brazylijskiej. Dżungla rządzi się swoimi prawami. Roślinność w tym rejonie ma to do siebie że nie oddaje swoich bogactw „bez walki”. Ważnym aspektem jest specjalne przygotowanie się do szkolenia, zabezpieczenie medyczne (szczepienia) i sprzęt, bez którego niewątpliwie trudno jest walczyć z żywiołem jakim jest dżungla. Dżungla uczy jak przeżyć, uczy współpracy, kreuje silną wolę oraz determinację. Wola walki, nieodłączny czynnik działania każdego żołnierza, tam weryfikuje się bez dwóch zdań. Szkolenie trwa 14 dni i jest niewątpliwie szkołą przetrwania, doświadczeniem i niesamowitą przygodą.
EN
The paper is about the training of cadets from all over the world organized in French Guiana. It is based on the 3e Étranger Regiment D'infantrie. The author was a member of the training.
PL
Przedstawiono wyniki badań skuteczności usuwania kwasów fulwowych z modelowych roztworów wodnych w procesach katalizy, fotolizy i fotokatalizy oraz w procesie zintegrowanym fotokataliza-ultrafiltracja. Badania przeprowadzono w reaktorze Heraeus, w którym oczyszczano wodę zawierającą kwasy fulwowe w ilości ok. 10 g/m3. Jako fotokatalizator wykorzystano dwutlenek tytanu. Badano wpływ pH (3,5, 7,0 i 10,0) oraz dawki katalizatora (100÷600 gTiO2/m3) na skuteczność utleniania kwasów fulwowych, mierzoną zawartością rozpuszczonego węgla organicznego i absorbancją w nadfiolecie (lambda=254 nm). Wykazano skuteczność procesu fotokatalizy w usuwaniu kwasów fulowych z wody oraz przydatność membrany ultrafiltracyjnej do odzyskiwania katalizatora użytego w procesie fotokatalizy. Wyznaczono wartości stałej szybkości reakcji i czasu połowicznego rozkładu kwasów fulwowych według modelu kinetycznego opartego na reakcji pierwszego rzędu, a także zależność stałej szybkości od pH i ilości fotokatalizatora w środowisku reakcji. Uzyskane wyniki pozwoliły w dokładny sposób określić przebieg fotodegradacji kwasów fulwowych w wodzie.
EN
In this study, fulvic acids were removed from model solutions by catalysis, photolysis and photocatalysis, as well as in the integrated process of photocatalysis and ultrafiltration. Experiments were carried out in the Heraeus reactor, where model water of an approximately 10 g/m3 content of fulvic acids was treated. Titanium dioxide was used as a photocatalyst. The efficiency of fulvic acid oxidation, measured in terms of dissolved organic carbon content and UV absorbance (lambdha=254 nm), was related to the pH of the water (3.5, 7.0 and 10.0) and to the catalyst dose applied (100 to 600 gTiO2/m3). The results substantiated the efficiency of the photocatalysis process at fulvic acid removal from water and the usefulness of the ultrafiltration membrane in the recovery of the catalyst being used in the photocatalytic process. The values of the reaction rate constant and the half-time of fulvic acid degradation were determined using a kinetic model based on a first-order reaction. Established were also the relations between rate constant, pH and photocatalyst concentration in the reaction environment. The results obtained make it possible to precisely describe the progression of fulvic acid photodegradation.
PL
Potrzeba dostosowywania systemów łączności radiowej KF SZ RP do wymagań stawianych przez Sojusz Północno-Atlantycki przyczyniła się do opracowania systemów łączności KF w OBR CTM spełniających założone cele. Powstałe systemy integrują modernizowane urządzenia z urządzeniami najnowszej generacji, zapewniając bezkonfliktową współpracę w danym systemie.
EN
The need for adaptation of HF radio communication systems in the Polish armed forces to requirements of NATO was reason for development of HF communication systems in R&D Marine Technology Centre, which perform specified aims. These systems integrate present arrangements with new generation equipment providing optimal cooperation in systems.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.