Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zwrotnica
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Obliczenia wytrzymałościowe zwrotnicy metodą elementów skończonych
PL
Przedmiotem pracy jest analiza wytrzymałościowa zwrotnicy pojazdu startującego w zawodach, w których rywalizacja polega na minimalizacji zużycia paliwa. W oparciu o siły reakcji podłoża wyznaczono obciążenia w układzie kierowniczym. Obliczenia przeprowadzono w dwóch przypadkach – podczas działania maksymalnej siły hamującej oraz maksymalnej siły bocznej. W programie NX 7.5 wykonano model 3D zwrotnicy. Następnie przeprowadzono obliczenia metodą elementów skończonych w programie ANSYS Workbench. Zastosowano połączenia kontaktowe, co było powodem nieliniowości analizy. Podstawą obliczeń był trapez mechanizmu zwrotniczego położonego za osią przednią pojazdu. Dokonano modyfikacji, aby model spełniał wymagania wytrzymałościowe.
EN
The study is concerned with examination of the strength structure of steering knuckle in the vehicle competing for the least fuel consumption prize, (highest fuel efficiency). The loads acting on the steering system were determined with reference to the ground reaction forces. Suitable calculations were performed in relation to each of the two situations; first – under action of the maximum braking force and secondly – under action of the maximum side force. A 3D model of the steering knuckle was made in the NX 7.5 software. Finite element method calculations were performed in Ansys Workbench. Contact joints were applied which effected in non-linearity of the work results. Calculations were performed with reference to the linkage trapezoid located behind the vehicle front axis. Modifications were introduced to make the model to satisfy the strength requirements
EN
The paper presents the influence of resistance welding parameters on the mechanical properties and structure of joints of the unalloyed steel rail and high-manganese crossover. As the spacer Cr-Ni austenitic cast steel with decreased austenite stability was used. The results show, that the austenitic cast steel with metastable structure of austenite provide to high strain hardening of spacer deformation during operation. The high increase of hardness is the result dislocation hardening and the transition of austenite into martensite. The content of ferrite &delta and martensite was measured by metallographic method and verified by X-ray diffraction phase analysis. Moreover, it was shown that to high welding parameters causes the cracks in HAZ of manganese iron cast and in the spacer near to fusion line with unalloyed cast steel. The reparation of cracks can be made by welding methods.
PL
Napędy zwrotnicowe to urządzenia sterowane elektrycznie służące do samoczynnego przestawiania zwrotnicy. Na polecenie operatora system sterowania podaje napięcie nastawcze do napędu, co skutkuje przestawieniem iglicy zwrotnicy w przeciwne położenie. Napęd służy do nastawiania zwrotnicy z jednego położenia w drugie i do pewnego zamykania jej w krańcowych położeniach.
4
Content available remote Analiza procesów ogrzewania zwrotnic tramwajowych
PL
W artykule przedstawiono i omówiono schemat blokowy systemu ogrzewania rozjazdów tramwajowych w Warszawie. Pokazano przykładowe termogramy powierzchni zwrotnic, wykonane za pomocą kamery termowizyjnej przy mroźnej pogodzie. Przedstawiono model cieplny ogrzewania zwrotnicy tramwajowej. Przeanalizowano celowość stosowania grzałek o różnej mocy.
EN
A block diagram of system used in Warsaw for tram rail-switches heating is presented and discussed. Some examples of switches surface thermograms taken with thermovision camera in frosty weather are given. A thermal model of tram rail-switch heating has been proposed. The appropriateness of use of heaters with different power was discussed.
5
PL
Wykrywane błędy w kształtowaniu układów torowych mają dwojakie podłoże - niewłaściwe projektowanie, nieuwzględniające sytuacji na gruncie, skutkujące ograniczeniami, które mogą wpłynąć na niepełne wykorzystanie prędkości pociągów lub jazd manewrowych, na jakie pozwala nowy element wprowadzany do układu oraz błędy wykonawcze, naruszające ogólnie znane zasady. Artykuł zawiera typologię obu rodzajów tych błędów oraz propozycje pewnych wielkości, które opisywałyby ich rozmiar. Przedstawione w nim przypadki są tylko pewnym, niewielkim zbiorem błędów, jakie można spotkać na sieci kolejowej w Polsce.
EN
Observed mistakes in rail track layout have a double origin - inappropriate designing of the new tracks element without taking into account of ground conditions, which results in speed restrictions for trains and limited switching/shunting operations, and constructions failures infringing main known rules. The article contains a typology of both kinds of mistakes and presents a proposition of values in order to describe their volume. Examples included in the article are only a small sample of the mistakes that can be observed on the Polish rail network.
PL
Przedstawiono i omówiono schemat blokowy systemu ogrzewania rozjazdów tramwajowych w Warszawie. W systemie tym mogą być realizowane następujące funkcje: kontrola i pomiar prądu grzałek, pomiar temperatury zewnętrznej, załączanie sterowników lokalnych, pomiar opadów deszczu lub śniegu oraz transmisja tych danych do centrum monitoringu. Pokazano przykładowe termogramy powierzchni zwrotnic, wykonane przy mroźnej pogodzie za pomocą kamery termowizyjnej. Przeanalizowano celowość stosowania grzałek o różnej mocy. Na koniec podano harmonogram prac dotyczących wymiany przepalonej grzałki.
EN
A block diagram of system used in Warsaw for tram rail-switches heating is presented and discussed. The system can perform the following functions: heaters current control and measurement, outdoor temperature measurement, triggering of local controllers, rain and snow precipitation measurement and the data transmission to the monitoring centre. Some examples of switches surface thermograms taken with thermovision camera in frosty weather are given. The appropriateness of use of heaters with different power was discussed. Finally a work schedule for replacing burned heater is given.
7
Content available remote Wpływ stabilizatora położenia iglic JSC-2 na pracę zwrotnicy kolejowej
PL
W artykule przedstawiono opis konstrukcyjny i zalety stosowania stabilizatora położenia iglic JSC-2 w zwrotnicach rozjazdów kolejowych.
EN
There is a constructional description and advantages of switch point position stabilizer JSC-2 application in switches in rail turnouts presented in the paper.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy geometrycznej rozkładu sił w układzie napęd zwrotnicowy - rozjazd oraz analizy kontaktowej układu pręt nastawczy - trzpień pomiarowy - suwak nastawczy. Określono procentowe parametry zmian wartości siły nastawczej w zależności od odchyleń w położeniu napędu zwrotnicowego względem rozjazdu.
EN
This paper presents results of geometric analysis of forces distribution in the system of switch point mechanism - switch point, and contact analysis of the system coupling bar - plunger gauge - point rod. There has been defined the percentage parameters of force value changes depending on the deflection between the switch point mechanism orientation and the switch point.
PL
Rozjazd, jako jeden z najbardziej złożonych pod względem konstrukcyjnym elementów drogi kolejowej, jest szczególnym obiektem prac badawczo-rozwojowych wszystkich zarządów kolejowych oraz zainteresowanych zakładów przemysłowych. Ostatnie lata przyniosły wiele gruntownych zmian w konstrukcji rozjazdów, związanych między innymi ze zmianą warunków ich eksploatacji. Na wielu liniach europejskich zwiększono prędkości pociągów, nastąpił wzrost nacisków na oś taboru, wzrost natężenia przewozów, wprowadzono nowe typy wagonów i lokomotyw.
10
Content available remote Nowoczesna technika rozjazdowa
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.