Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zniekształcenia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Power losses are one of many factors affecting the energy effectiveness of production processes, however despite this, commonly investigated ranges of power losses do not explain how they change in the stages being different from a typical driving mode. This investigation focuses on low working conditions of a robot electric motor and the properties of power losses changes while going from a driving mode into a stand-still mode of electric motor work. Apart from determined values of power maps components, this work shows how to manage with technical limitations in performing measurements of industrial robot electrical states at the industrial conditions, like high disturbances, noise and limited range of robot axis angle position.
PL
Straty mocy są jednym z wielu czynników wpływających na efektywność energetyczną procesów produkcyjnych, jednak pomimo tego, najczęściej badane zakresy strat mocy nie określają sposobu ich zmian w trybach pracy odmiennych od typowej pracy napędowej. Opisane badania zostały skoncentrowane na niskim zakresie warunków pracy silnika robota przemysłowego oraz na własnościach zmian postaci strat mocy podczas przechodzenia ze stanu pracy napędowej do pracy statycznej. Oprócz wyznaczonych wartości komponentów map mocy, w pracy przedstawiono techniczne rozwiązania umożliwiające wykonywanie pomiarów stanów elektrycznych robota w warunkach przemysłowych, którymi były zniekształcenia, zakłócenia oraz ograniczony zakres pozycji kątowych badanego przegubu robota.
PL
W artykule przedstawiono metodę uzyskania termogramów o wysokiej rozdzielczości wykorzystującą sekwencję termogramów przesuniętych podpikselowo. W artykule została opisana metodologia uzyskiwania termogramów. Opisana został użyta aparatura oraz zbudowane stanowisko do uzyskiwania termogramów. Zaprezentowane zostały wyniki jakie uzyskano przy użyciu zastosowanej metody.
EN
This paper presents a method for obtaining high-resolution thermal images based on thermal images of low resolution. A series of low-resolution images was made using the shifted pixels method. In the paper there are described the most common methods for reconstructing high resolution images from low-resolution images. They use transformations in the frequency domain which combine the discrete Fourier transform coefficients of low-resolution images with the continuous Fourier transform of an unknown high-resolution image. There is described and implemented the reconstruction method that uses transformations in space - iterative back-projection. There was constructed a stand for obtaining thermograms. It contains a thermal imaging camera VarioCAM Head placed on precision guiding devices (rotation stage and linear stage). The real-time controller - cRIO 9022 with software written in LabVIEW 2009 is used for control of turntable motors and a linear displacement system. There are given the results obtained with use of the presented method.
3
Content available Uzyskiwanie termogramów o wysokiej rozdzielczości
PL
W artykule przedstawiono sposób uzyskania termogramów z kamery wyposażonej w teleobiektyw, pozwalający uzyskać rozdzielczość 16-krotnie większą od standardowego. Korzystając z kamery o matrycy 320x240 pikseli uzyskano termogram o rozdzielczości 1,3 MPix w sposób zbliżony do tworzenia zdjęć typu panorama. Zautomatyzowany pomiar uzyskano przy pomocy precyzyjnej dwuosiowej obrotnicy, na której zainstalowano kamerę. Opracowano aplikację w środowisku LabVIEW z wykorzystaniem sterownika CompactRIO Real-Time Controller. W artykule przedstawione zostały wyniki działania programu.
EN
The highest-resolution of matrices in thermovision cameras are 0.3 Mpix. One company offers a camera with a resolution of 1280x960 (1.3 megapixel) which was achieved by installing matrix on the micro-positioner. The paper describes how to obtain thermal images from a camera equipped with telephoto field of view 16-fold greater than the standard lens and shows a distortion correction process which exists in the lenses. Using the camera with a matrix of 320x240 pixels there was obtained a thermogram with a 1.3 megapixel camera in a similar way to creation of panorama images. The automated measurement was obtained using a biaxial turntable on which the camera was installed. There was worked out the application in LabVIEW environment with use of a controller CompactRIO Real-Time Controller for controlling stepper motors. The application allows connecting sequences of thermograms. The composed thermograms can be analyzed by the software that come with the camera. The results of the program running are presented in the paper.
EN
Theoretical and experimental study of using direct modulated vertical cavity surface emitting lasers in radio over fiber applications is presented. The nonlinear distortion and signal to noise ratio are investigated and evaluated in case of short-range multi-carrier transmission. Nonlinear characterization and comparison of the different kind of semiconductor lasers are also presented.
7
EN
Three popular 100% cotton knitted fabrics, (plain single-jersey, 1x1 rib and interlock) were subjected to five cycles of four different washing and drying regimes. This was in order to investigate the effect of laundering with detergent as opposed to water, and tumble drying against line drying. The main aim of this work was to systematically investigate the effect of the principal washing and drying variables on the dimensional stability and distortion of knitted fabrics. The work demonstrated that changes occurring after laundering were largely due to alterations in the loop shape, rather than yarn or loop length shrinkage. The fabrics had taken up their fully relaxed dimensions after five wash and dry cycles and appropriate conditions for laundering had been applied, as no significant yarn stitch length or linear density changes occurred. Further research work was conducted to investigate and thus isolate the area of the laundering cycle causing the most dimensional changes and distortion in knitted fabrics. Three 100% cotton knitted fabrics, plain single-jersey, lacoste and interlock, were investigated during this stage of research. These fabrics were subjected to five cycles of different washing and drying regimes which isolated the wash, rinse, spin, agitation during drying and the effect of heat during drying. The work demonstrated that changes occurring after laundering were largely caused due to the agitation during tumble drying. The agitation was found to have caused 34% of the changes during laundering, followed by the spin cycle during washing, which caused 24% of the dimensional changes and distortion.
PL
W geodezji inżynieryjnej wiele miejsca zajmuje wyznaczanie zniekształceń, przemieszczen i odchyłek. Dzieki wizualizacji informacji w układach 2D i 3D istnieje możliwość rozszerzenia interpretacji wyników tych badań. W artykule zaprezentowano przykłady wizualizacji zniekształceń oraz odchyłek za pomocą programu STATISTICA.
EN
In engineering survey much attention is paid to distortion of area, diplacement and deviation determinations. Due to procedures which enable 2D and 3D visualisation of information there is a possibility to extend the interpretation of these measurement results. Examples of deformation of visualisation described in this article were presented with the use of the STATISTICA program.
EN
In this paper investigation of subcarrier multiplexed optical subsystems for optically supported communication systems is presented. Noise and spurious free dynamic range are the main parameters, which are determined by the applied optical transmission. The frequency dependence of these parameters and optimal frequency chosen is presented.
EN
In this paper, we introduce and study some classes of analytic functions in the unit disk. Comparable results, results concerning the Quasi-Hadamard product and distortion theorems involving fractional calculus of functions belonging to the class are obtained.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.