Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zmienne parametry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In the paper the influence function and the method of partial discretization in free axisymmetric vibration analysis of multilayered circular plates of constant and linearly variable thickness were presented. The effects of shear deformation and rotary inertia for the core as well as the facings were neglected. An analytical investigation based on the classical plate theory was made for the multilayered plate which satisfies Sokołowski’s condition. Discretization of mass and replacing stiffness of a fixed circular plate were presented. Formulas of influence matrix and Bernstein-Kieropian’s estimators for different steps of discretization were defined. The influence of variable distribution of parameters on the value of double estimators of natural basic and higher frequency of a sandwich circular plate was investigated.
2
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań filtrów o zmiennych parametrach. Przeprowadzono analizę właściwości dynamicznych filtru 1- go rzędu, w którym w miejsce stałych parametrów – wzmocnienia k oraz stałej czasowej T – wprowadzono funkcję wzmocnienia k(t) i funkcję czasową T(t) uzmiennione jedną funkcją f(t). Badania symulacyjne filtrów 1-go i 2-go rzędu wykazały, że filtry o uzmiennionych parametrach charakteryzują się wielokrotnie krótszym stanem nieustalonym. Zaprezentowano przykładowe przebiegi filtracji przy pomocy filtrów o zmiennych i stałych parametrach.
EN
In the article there is presented the results of research of filters with time-varying parameters. An analysis of dynamic properties of the 1st order filter, in which structure constant parameters - gain k and time constant T – were replaced by gain function k(t) and time function T(t) changing by one time-varying function f(t). Simulation studies of the 1st and 2nd order filters showed that the filters with time-varying parameters characterized by several times shorter transient state.
PL
W artykule przedstawiono analizę badań filtrów o zmiennych parametrach. Dokonano analizy właściwości filtru 1-go rzędu, w którym w miejsce stałych parametrów wzmocnienia k oraz stałej czasowej T wprowadzono zmienne w czasie funkcje, odpowiednio: funkcję wzmocnienia k(t) i funkcję czasową T(t). Pozwala to na skrócenie czasu trwania stanu nieustalonego z ?-dokładnością. Wprowadzenie obu zmiennych parametrów w filtrze 1-go rzędu spowodowało pojawienie się przeregulowań. Zatem ta prosta struktura wykazuje właściwości podobne do struktur wyższych rzędów. Dodatkowo przedstawiono badania symulacyjne filtru 2-go rzędu zbudowanego przy użyciu dwóch jednakowych struktur 1-go rzędu. Wprowadzenie do filtrów zmiennych w czasie dało nawet kilkakrotne skrócenie czasu ustalenia. Zaprezentowano przykładowe przebiegi filtracji przy pomocy filtrów o zmiennych i o stałych parametrach.
EN
In the paper there is presented analysis of solutions (responses) of filters with time-varying parameters whose values stabilize after the termination of the transient state. On the basis of this analysis, the spectral properties of filters with time-varying parameters such as linear filters with constant parameters can be determined. There are described properties of a 1st order filter in whose structure constant parameters: gain k and time-constant T were replaced by time-varying functions, gain function k(t) and time function T(t), respectively. It allows shortening the transient states (with the determined accuracy) of elements with variable parameters in comparison with elements of constant parameters. Implementation of both varying parameters in the 1st order filter can cause appearance of overshoots or even oscillations in the output signals. So this simple structure shows similar properties to that of higher order. Moreover, there is presented the examination of simulations of a 2nd order filter, with use of non-stationary 1st order elements.
PL
Podano metodę wyznaczania macierzy przekształcającej sterowalną parę macierzy liniowych ukałdów ciągłych i dyskretnych o zmiennych parametrach o jednym wejściu do zadanej postaci kanonicznej. Sformułowano warunki przy spełnieniu których macierz A(t) układu wyjściowego i przekształconego A(t) mają ten sam wielomian charakterystyczny, czyli det[Is-A(t)]. Podano dwie procedury wyznaczania tej macierzy, które zilustrowano przykładami.
EN
A method is proposed for determination of state transformation of a pair of matrices to given canonical form for linear time-varying continuous-time and discrete-time single input systems. Conditions are established under which the given matrix A(t) and the transformated matrix A(t) have the same characteristic polynomial, i.e. det[Is-A(t) = det[Is-A(t)]. Two procedures for determination of the transformation matrix are gives and illustrated by examples.
EN
The paper examines properties of solutions to ordinary differential equations from the point of view of their applications as averaging and low-pass filters. The stationary of solutions to systems with varying parameters was analyzed together with stability conditions of these systems by making use of the theorem on stability of non-homogeneous systems when the corresponding homogeneous systems were stable. The transient state was analyzed and the possibility of its shortening was shown. The performed simulations of the variable parameters Butterworth, Legendre and Chebyshev low-pass filters of the 2-nd up to the 6-th order proved usefulness of the method.
PL
Przedstawiono właściwości rozwiązań równań różniczkowych zwyczajnych o zmiennych parametrach pod kątem wykorzystania tych układów jako filtrów dolnoprzepustowych. Dokonano analizy stacjonarności rozwiązań układów o zmiennych parametrach oraz warunków stabilności tych układów, wykorzystując twierdzenia o stabilności równań różniczkowych niejednorodnych o zmiennych parametrach wtedy, gdy odpowiednie równania jednorodne są stabilne. przeprowadzono analizę stanu nieustalonego wykazując możliwość jego skrócenia przez uzmiennienie parametrów. Przeprowadzono badania symulacyjne dolnoprzepustowych filtrów o zmiennych parametrach, zrealizowanych w oparciu o aproksymacje Butterwortha, Legendre`a i Czebyszewa. Badania te potwierdziły korzystne właściwości filtrów o zmiennych parametrach, co pozwala na skrócenie stanu nieustalonego.
6
Content available Bessel filters with vayring parameters
EN
The paper presents the methodology how to vary in time values ω0i = ω0i(t) in selected links of a structure of low-pass Bessel filters. In examinations of the filters a significant shortening of the transient state is achieved at the cost of slight increase in the oscillations. It allows to shorten time intervals of filtered signals. Typical filtration results are presented which are obtained by simulations of selected structures of filters with varying parameters.
PL
Wprowadzenie zmiennych w czasie parametrów ma na celu skrócenie czasu ustalania sygnału na wyjściu filtra. Ma to szczególne znaczenie w przypadku, gdy filtrację należy przeprowadzić na dużej liczbie sygnałów lub wielokrotnie ją powtarzać oraz w sytuacjach, gdy ważna jest prędkość wypracowywania sygnału wyjściowego. Szczególnie interesującym przypadkiem są dolnoprzepustowe filtry Bessela, które najlepiej nadają się do przenoszenia sygnałów prostokątnych. W artykule przedstawiona jest koncepcja wprowadzania zmiennych w czasie współczynników dla filtrów Bessela oraz badania symulacyjne w programie MATLAB.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.