Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zawieszenie aktywne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper proposes a controller based upon H∞ control approach in order to improve the vehicle performance under two different road profiles. In this study, there are two control targets that they are car body travel and suspension deflection. In fact, H∞ controller is responsible for minimizing the infinity norm of two subsystems. The first one is from car body travel to road disturbance and second is from suspension deflection to road disturbance. These two control targets must be improved by a logical control input that is determined by H∞ control approach. In order to improve the performance of the quarter-car, weighting functions are also defined. Disturbance that is the system input is considered as two types of road profiles, harmonic and random. The results show that the H∞ controller is able to improve the quarter-car performance for both roads. In addition, the sensitivity analysis is done to show that the active suspension system is able to work when sprung mass changes as may be occurred when passengers added.
PL
Zastosowane w samochodach osobowych rozwiązania konstrukcyjne zawieszenia muszą spełniać szereg wymogów, do których należą zapewnienie odpowiedniego komfortu jazdy, czy też bezpiecznego zachowania się samochodu podczas jazdy w różnych warunkach. Niestety część wymogów wyklucza się wzajemnie, dlatego też na świecie trwają ciągłe prace mające na celu opracowanie systemów mogących pogodzić sprzeczne wymagania. Przedstawione w pracy badania miały na celu porównanie poziomu drgań oddziaływujących na kierowcę i pasażerów w trakcie jazdy samochodem osobowym. W badaniach sprawdzano różnicę w odczuwalnym komforcie jazdy samochodem z klasycznym i aktywnym zawieszeniem. Dodatkowo sprawdzano wpływ wybranego trybu działania aktywnego zawieszenia – komfort i sport. Badania przeprowadzono dla różnych prędkości jazdy samochodu poruszającego się po zróżnicowanych nawierzchniach drogi – nawierzchnia asfaltowa, kostka brukowa, betonowe płyty.
EN
Used in cars suspension design solutions must meet a number of requirements, which include providing adequate comfort or safe behavior of the car when driving in different conditions. Unfortunately, part of the requirements is mutually exclusive, which is why the world continues ongoing work to develop systems that could reconcile conflicting demands. The work study was to compare the levels of vibration acting on the driver and passengers in the car during the drive. The study tested noticeable difference in driving comfort of a car with a classic and active suspension. In addition, were checked the effects of the selected operating mode of active suspension – comfort and sport. The study was conducted for various speeds of a moving vehicle on different road surfaces – asphalt, paving stones, concrete slabs.
3
Content available remote Design and optimisation of a control system for active vibration isolators
EN
The paper deals with the design and optimisation of a control system for active vibration isolators. This paper presents a control system structure that is based on the inverse dynamics of active force actuator and the primary controller. The primary controller settings are evaluated using the multi-criteria optimization procedure. In succession, the proposed method of control system design is investigated by using an active seat suspension, as an exemplary vibration isolation system.
PL
Artykuł zawiera propozycję aktywnego zawieszenia kabiny maszyny roboczej, redukującego drgania, wynikające z przejazdu maszyny w warunkach terenowych. Mechanizm zawieszenia, umieszczony pomiędzy ramą maszyny a kabiną, działa w wybranych czterech stopniach swobody. Sformułowano model kinematyki i dynamiki mechanizmu zawieszenia. Wyprowadzono zależności na chwilowe prędkości napędów, powodujące redukcję drgań kabiny. Opracowano układ regulacji i współpracujący z nim układ pomiarowy.
EN
An active suspension is proposed to control the cab vibrations in a heavy machine during the ride in rough terrain. The suspension, placed between the frame and cab, is able to handle 4 selected DOFs. The kinematic and dynamic model of the suspension is developed. Relationship are derived that yield the instantaneous drive velocity, leading to vibration suppression. The control system and the supporting measurement system are designer.
6
Content available remote Badania symulacyjne układu mechanicznego z aktywnym tłumieniem drgań
PL
W referacie przedstawiono wyniki badań symulacyjnych układu zawieszenia pasywnego i z aktywnym tłumieniem drgań. Głównym celem pracy była analiza własności dynamicznych zawieszeń. Układ z aktywnym tłumieniem drgań umożliwia uzyskanie znacznej poprawy komfortu i bezpieczeństwa podróżowania.
EN
The paper presents results of simulating studies of passive and active suppressions. The analysis of property of dynamic suspensions was the main aim of work. Active suppression it makes possible the obtainment considerable improvement of comfort and safety of travelling arrangement.
EN
The paper presents nonlinear Model Predictive Control algorithm applied to full-active four-dimensional magnetic bearing system MBC500 being produced by Magnetic Moments, USA. The system is nonlinear due to the measurement units and the current amplifiers (actuators). Nonlinear model of the system has been established basing on the phenomenological description with parameters identified. The model is used to predict response of the suspension system. The control law bases on this prediction as it is in the linear case. However, in the nonlinear case this control law is suboptimal because it assures only that the states and controls are feasible. The feasibility means that the rotating shaft-ends deviation form the nominal position is below the limit as well as the control signals do not exceed constraints. The performance of the active suspension control system is compared with lead compensators being build in the MBC500 system as well as with weighted minimumvariance control and linear quadratic regulator with observer. It is shown that nonlinear MIMO predictive control assures significant improvement of the control quality.
PL
W pracy przedstawiony jest nieliniowy algorytm sterowania predykcyjnego zastosowanego do aktywnego tłumienia drgań w zawieszeniu magnetycznym laboratoryjnego modelu maszyny wirnikowej MBC500 firmy Magnetic Moments. Sterowany obiekt jest nieliniowy z uwagi na hallotronowy pomiar położenia końców wirującego wałka oraz nieliniową charakterystykę wzmacniaczy prądowych zasilających układ elektromagnetyczny. Parametry nieliniowego modelu fenomenologicznego zostały zidentyfikowane specjalną procedurą optymalizacyjną. Za pomocą modelu wyznacza się predykcję wyjścia układu drgającego podczas wirowania wału. Predykcję wykorzystuje się do obliczania sterowania. Nieliniowość powoduje jednak, że tak sformułowane prawo sterowania nie jest optymalne ze względu na kwadratowy wskaźnik jakości. Jednakże dopuszczalność rozwiązania w sensie spełnienia ograniczeń na przemieszczenia końców wałka zapewnia stabilność układu. Jego działanie porównane jest w pracy z działaniem wbudowanych regulatorów PD, regulatora minimalizującego wariancję oraz regulatora liniowo-kwadratowego.
8
Content available remote Cechy konstrukcyjne wózków pociągów zespołowych dużych prędkości
PL
W niniejszym artykule pokrótce omówiono układy pierwszego oraz drugiego stopnia usprężynowania charakterystyczne dla pociągów dużych prędkości. Przedstawiono ogólną charakterystykę i cel stosowania układów przechyły nadwozia na łukach oraz podano cechy konstrukcyjno-użytkowe, jakie powinny spełniać nowoczesne wózki.
EN
The paper comprises: a short presentation of primary and secondary suspension systems which are characteristic for high speed trains, a general characteristics and application purpose of a vehicle body tilt on track curves, as well as a summary of constructional and operational features which should distinguish modern bogie design.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.