Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zasoby wody w glebie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Applying models to interpret soil, water and plant relationships under different conditions enable us to study different management scenarios and then to determine the optimum option. The aim of this study was using Water and Agrochemicals in the soil, crop and Vadose Environment (WAVE) model to predict water content, nitrogen balance and its components over a corn crop season under both conventional tillage (CT) and direct seeding into mulch (DSM). In this study a corn crop was cultivated at the Irstea experimental station in Montpellier, France under both CT and DSM. Model input data were weather data, nitrogen content in both the soil and mulch at the beginning of the season, the amounts and the dates of irrigation and nitrogen application. The results show an appropriate agreement between measured and model simulations (nRMSE < 10%). Using model outputs, nitrogen balance and its components were compared with measured data in both systems. The amount of N leaching in validation period were 10 and 8 kg·ha–1 in CT and DSM plots, respectively; therefore, these results showed better performance of DSM in comparison with CT. Simulated nitrogen leaching from CT and DSM can help us to assess groundwater pollution risk caused by these two systems.
PL
Zastosowanie modeli do interpretacji zależności, które zachodzą w różnych systemach uprawy między glebą, wodą i roślinami umożliwia zbadanie odmiennych scenariuszy gospodarowania, a następnie wybór optymalnej opcji. Celem badań było zastosowanie modelu WAVE (Water and Agrochemicals in the soil, crop and Vadose Environment) do prognozowania zawartości wody, bilansu azotu i jego form w sezonie wegetacyjnym w warunkach konwencjonalnej uprawy (CT) i siewu bezpośrednio w mulcz (DSM). Oba systemy zastosowano do uprawy zbóż w stacji doświadczalnej Irstea w Montpellier we Francji. Danymi wejściowymi do modelu były warunki pogodowe, zawartość azotu w glebie i w mulczu na początku sezonu wegetacyjnego, dawki i terminy nawodnień oraz nawożenie azotem. Wyniki potwierdzają zgodność pomiarów i symulacji modelowych (nRMSE < 10%). Porównano bilans azotu i jego składników uzyskane za pomocą modelu i na podstawie danych z bezpośrednich pomiarów w obu wariantach upraw. Ilość wymywanego azotu w okresie badań wynosiła 10 (system CT) i 8 kg·ha–1 (system DSM). Taki wynik dowodzi korzystniejszego oddziaływania systemu DSM w porównaniu z systemem CT. Symulacja wymywania azotu z upraw w systemie CT i DSM umożliwia ocenę ryzyka zanieczyszczenia azotem wód gruntowych w wyniku stosowania obu systemów uprawy.
PL
W pracy podjęto próbę estymacji zasobów wody w glebie lekkiej w latach suchych i mokrych w początkowym okresie wegetacji roślin. Zastosowanie przestrzennego generatora danych meteorologicznych, wraz z liniowymi modelami regresyjnymi szacującymi zasoby wody w glebie, umożliwiło oszacowanie zawartości wody w glebie dla trzech wybranych stacji z regionu południowo-zachodniej Polski: Wrocław-Strachowice, Leszno-Strzyżewice i Zielona Góra.
EN
This paper describes an attempt to estimate water resources of light soil in the initial period of plants growth. The use of spatial weather data generator together with linear regression models assessing soil water resources allowed to estimate the characteristics of soil water resources for three meteorological stations in south-western Poland: Wrocław-Strachowice, Leszno-Strzyżewice and Zielona Góra.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.