Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zasilanie gazem
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The main objective of this paper is to evaluate the thermodynamic potential of a complex hybrid power plant based on a gas turbine, integrated with an electrolyser powered by: a wind farm, a biomass gasification unit and a methanation reactor. The system serves as an electricity accumulator. The calculation methodology and the basic assumptions for the analysis are presented. The calculations provided the basic thermodynamic parameters of the streams in all the major points of the system. A gas turbine was selected and key thermodynamic indicators of the system operation were determined. The annual products were calculated and the influence of the size of electrolyser on the share of electricity supply from the wind farm was presented.
EN
The paper presents a concept of coupling a Solid Oxide Electrolysis Cell with a Molten Carbonate Fuel Cell for co–electrolysis of H2O with CO2 for generating synthetic fuel (methane based) for an electricity storage application on a larger scale. The concept is focused on coal/natural gas fired power plants for upgrade as peak energy storage. MCFC anode and SOEC cathode are exposed to the same flow, SOEC produces hydrogen for MCFC and MCFC delivers CO2 for methanation processes. Both electrodes have compatible polarity, thus they can be directly connected by the current collector and there is no need to apply bipolar plates. On the other side, SOEC will release oxygen to the flue gases and MCFC will capture oxygen and carbon monoxide, thus at the outlet will be a flow with increased oxygen content and decreased carbon dioxide concentration. The concept requires detailed electrochemical, chemical, and thermal simulations.
EN
The article addresses the problem of carbon dioxide utilization through conversion with hydrogen to gaseous fuels. It describes methods which can be used to obtain Substitute Natural Gas (SNG) with as well as reactors where methanation process can be guided. There has been highlighted different economic and technical issues linked with carbon dioxide utilisation for production of methane. The last part of the article introduces global and local projects involved in developing this technology.
PL
W artykule przedstawiono ogólnie zagadnienia związane z zasilaniem CNG silników o zapłonie samoczynnym. Skupiono się na procesie spalania w silniku o ZS, zasygnalizowano niektóre problemy występujące przy jego stosowaniu. Przedstawiono zdecydowaną przewagę NG jako paliwa do silników o ZS, uwzględniając aspekty, emisyjne, ekonomiczne, eksploatacyjne i konstrukcyjne. Bazując na materiałach źródłowych silnik zasilany gazem ziemnym odznacza się zdecydowanie korzystniejszymi właściwościami ekologicznymi od silnika zasilanego ON.
EN
The paper presents the general issues related to the supply of CNG diesel engines. The theme focuses on the process of combustion in a diesel engine, signaled some problem occurring with its application. Presents a clear advantage of CNG as fuel for Diesel engines, taking into account aspects: emission, economic, operational and construction. Based on source materials for engine powered by natural gas has a far more favorable environmental properties of engine powered ON.
PL
W artykule przeprowadzono analizę efektywności wykorzystania ciepła odpadowego dwóch źródeł o najwyższym potencjale energetycznym silników zasilanych paliwem płynnym i gazowym: spalin i powietrza doładowującego. Rozpatrzono wykorzystanie tej energii do zwiększenia wydajności kotła utylizacyjnego do produkcji strumieni ciepła i energii elektrycznej. Uwzględniono specyfikę zróżnicowania parametrów pracy silników o zapłonie samoczynnym zasila-nych paliwem płynnym i gazowym. Przedstawiono wyniki przykładowych obliczeń wybranej konfiguracji systemu energetycznego.
EN
This article presents an analysis of effectiveness of utilization of waste energy from two sources with the highest power potential from engines run on liquid and gas fuel, i.e. the exhaust and the charge air. Utilization of this energy has been discussed with a view to increasing the efficiency of a utilization boiler for production of heat and electrical energy fluxes. Specifics of differences in operational parameters of self-ignition engines run on gas fuel has been taken into account. Example results of calculations for a chosen power system configuration have been presented.
PL
W odróżnieniu od znanych w Europie pomp ciepła napędzanych gazem, przeznaczonych wyłącznie do ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, japońscy producenci, jak np. AISIN i SANYO, wprowadzili pompę ciepła jako istotny element składowy instalacji schładzających i osuszających powietrze w pomieszczeniach. Jest ona zastosowana w układzie powietrze-czynnik chłodniczy (VRF w układzie powietrze-powietrze) i/lub powietrze-woda (pompa ciepła powietrze-woda) do przygotowania wody gorącej lub lodowej. Poniżej przedstawiono zalety tego rozwiązania i zakres zastosowań. Wprowadzenie tych systemów na rynek niemiecki bądź europejski miało miejsce w latach 2003/2004. Od tego czasu zainstalowano w Europie około 2500 jednostek zewnętrznych, z czego w Niemczech ok. 250-;- 280 sztuk. Dla porównania, na całym świecie w ten sposób pracujących instalacji jest ok. 600 tys. (stan na rok 2009).
7
Content available remote Zasilanie paliwami gazowymi a systemy OBD - część III
PL
Celem niniejszego opracowania jest określenie wpływu alternatywnego zasilania paliwem gazowym na pracę systemu diagnostyki pokładowej - OBD. Przedstawiono i omówiono wyniki badań przeprowadzonych na hamowni podwoziowej dla samochodów zasilanych alternatywnie paliwem gazowym i benzyną, a na przykładzie kilku wybranych uszkodzeń, monitorowanych przez system OBD parametrów wskazano jego reakcje.
EN
Determining the influence of alternative gas fuelling on onboard diagnostic system was the main goal of this study. The results of chassis dynamometer tests on cars powered by petrol and LPG were presented and discussed. For example of several choosing and monitoring parameters influence on onboard diagnostic system were indicated.
8
Content available remote Zasilanie paliwami gazowymi a systemy OBD - część II
PL
Celem niniejszego opracowania jest określenie wpływu alternatywnego zasilania paliwem gazowym na pracę systemu diagnostyki pokładowej - OBD. Przedstawiono wpływ konstrukcji funkcji przejścia na prawidłowe działanie układów diagnostyki pokładowej - OBD.
EN
Determining the influence of alternative gas fuelling on onboard diagnostic system was the main goal of this study.
9
Content available remote Zasilanie paliwami gazowymi a systemy OBD - część I
PL
Celem niniejszego opracowania jest określenie wpływu alternatywnego zasilania paliwem gazowym na pracę systemu diagnostyki pokładowej - OBD. Przedstawiono i omówiono wyniki badań przeprowadzonych na hamowni podwoziowej dla samochodów zasilanych alternatywnie paliwem gazowym i benzyną. W wyniku porównania uzyskanych wyników wskazano na te zmiany, które mogą w zasadniczy sposób wpisywać na prawidłową pracę systemu OBD w badanych pojazdach.
EN
Determining the influence of alternative gas fuelling on onboard diagnostic system was the main goal of this study. The results of chassis dynamometer tests on cars powered by petrol and LPG were presented and discussed. As a result of comparison changes may have significant influence on onboard diagnostic system were indicated.
10
Content available remote Problemy zasilania pojazdów samochodowych gazem ziemnym
PL
Niniejszy artykuł jest próbą syntetycznego ujęcia podstawowych problemów związanych ze stosowaniem gazu ziemnego do zasilania silników spalinowych. Przedstawiono w nim zalety gazu ziemnego jako paliwa silnikowego oraz problemy związane z jego szerokim upowszechnieniem w motoryzacji, co pozwala odpowiedzieć na zasadnicze pytanie, czy gaz ziemny będzie w przyszłości w pełni alternatywnym paliwem dla benzyn i olei napędowych.
EN
The paper presents main problems of CNG and LPG fuelled engines. Both all advantages of these alternative fuels and problems of their application for exploitation are explained.
EN
Gas supply systems in industrial plants (overground and underground gas pipings). Accumulative capacity of industrial installations. Example of gas distribution in industrial rooms. Supply scheme for gas devices equipped with injector burners.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.