Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zaplecze logistyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Logistyka
|
2014
|
nr 6
1216--1223, CD 2
PL
Ponad dziesięcioletni okres rozwoju handlu internetowego w Polsce określany jest mianem dynamicznego. Celem niniejszego opracowania jest ukazanie istotnej roli zaplecza logistycznego w rozwoju handlu internetowego. Poddano analizie jak to zaplecze logistyczne ewoluowało w analizowanym okresie rozwoju handlu internetowego w Polsce i jaki miało nań wpływ, szczególnie biorąc pod uwagę następujące aspekty: lokalizację sklepów internetowych, liczbę prowadzonych pod jednym szyldem sklepów internetowych, liczbę zatrudnionych do prowadzenia sklepu, liczbę dostawców, rodzaj kanału sprzedaży, powierzchnię magazynową, opcje dostawy, współpracę z firmami logistycznymi, czy czas realizacji zamówień.
EN
More than ten years of development of ecommerce in Poland is called dynamic. The aim of this study is to show the important role of logistics in the development of e-commerce. Were analyzed as a logistic base has evolved in the period of the polish ecommerce development, and which had an impact on him, especially taking into account the following aspects: the location of the online stores, the number of conducted under one banner online stores, number of people employed to running a shop, the number of suppliers, the type of channel sales, warehouse space, delivery options, working with logistics companies, delivery time of orders.
PL
W artykule poruszono zagadnienie wpływu szeregowania zadań na logistykę dostaw materiałów budowlanych. Zaprezentowano również drugą wersję programu KASS będącego prototypowym narzędziem służącym do szeregowania zadań opracowywanym specjalnie dla celów budownictwa. Przedstawiony przykład pokazuje, że w niektórych przypadkach poprawnie wykonany harmonogram budowy może w znaczący sposób ułatwić pracę logistykowi zaplecza budowy dając mu cały wachlarz możliwości. Artykuł pokazuje także jak w prosty sposób można skracać czas budowy dzięki optymalnemu uszeregowaniu zadań.
EN
The article presents the issue of the impact of scheduling for logistics supply construction materials. Also presented a second version of the prototype computer program KASS which is tool for scheduling tasks, developed specifically for the construction industry. Presented example shows that in some cases successfully executed construction schedule can significantly facilitate the work logistics site facilities giving him a range of possibilities. Article also shows how easy it can shorten the construction time through optimal tasks ranking.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.