Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zagrożenie dla zdrowia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono stan wiedzy na temat źródeł uwalniania rtęci do środowiska i związanych z tym zagrożeń dla człowieka i innych organizmów.
PL
Podano informacje o nowych substancjach psychoaktywnych stanowiących narastające zagrożenie dla zdrowia publicznego i edukacji zdrowotnej. Przedstawiono wybrane grupy substancji chemicznych kwalifikowanych jako nowe substancje psychoaktywne. Ukazano negatywne skutki zdrowotne związane z ich stosowaniem.
EN
A review, with 80 refs., of selected groups of chem. compds. qualified as new psychoactive substances and negative impact on human health related to their use.
EN
In last years, an increasingly growing number of nanoagrochemicals such as nanopesticides, nanofertilizers or plant growth stimulating nanosystems is put into the practice. This is connected with the demand to decrease the dose-dependent toxicity of pesticides by reduction of the amount of applied active ingredients in nanoscale formulations, securing not only their increased aqueous solubility resulting in better bioavailability but also targeted delivery, controlled release and/or protection against degradation. Application of nanofertilizers enables more effective supply of nutrient to plants. The contribution is focused on nanoformulations applied in agriculture enabling controlled release of the active ingredient into weeds and the body of pests and nutrients to plants as well as on benefits of the use of nanoformulations in food industry related to food packaging, food security, encapsulation of nutrients and development of new functional products. The environmental impact of nanoagrochemicals and related health risks are highlighted as well.
PL
W ostatnich latach coraz bardziej rośnie liczba nanochemikaliów stosowanych w rolnictwie, takich jak: nanopestycydy, nanonawozy lub stymulujące wzrost roślin nanosystemy. Jest to związane z potrzebą ograniczenia, zależnej od dawki, toksyczności pestycydów poprzez zmniejszenie ilości stosowanych składników aktywnych w nanopreparatach, zapewniając nie tylko ich zwiększoną rozpuszczalność w wodzie, co gwarantuje lepszą biodostępność, ale również kontrolowane uwalnianie i/lub ochronę przed degradacją. Zastosowanie nanonawozów umożliwia bardziej efektywne dostarczanie składników odżywczych roślinom. W pracy przedstawiono nanozwiązki stosowane w rolnictwie, umożliwiające kontrolowane uwalnianie składnika czynnego do chwastów i szkodników oraz składników odżywczych dla roślin, jak również korzyści wynikające z użycia nanozwiązków w przemyśle spożywczym związanym z pakowaniem żywności, bezpieczeństwem żywności, kapsułkowaniem składników odżywczych i rozwojem nowych produktów funkcjonalnych. Omówiono również wpływ nanoagrochemikaliów na środowisko i związane z nimi zagrożenia dla zdrowia.
4
Content available remote Some factors of crisis management in water supply system
EN
The paper presents selected factors of crisis management exemplified by the water supply system (WSS). It provided a background for the rules of crisis management formulation. The aim of such management is to prepare resources and society for the case of an undesirable event occurrence which causes threat to health, property, environment and infrastructure. The risk elements, which always accompany crisis, have been presented. The early warning systems functioning rules, information about risk and processing data obtained from monitoring were analysed.
PL
Przedstawiono wybrane czynniki zarządzania kryzysowego na przykładzie systemu zaopatrzenia w wodę (SZW). Strategiczne znaczenie zaopatrzenia w wodę do spożycia jest szczególnie ważne, gdyż dotyczy infrastruktury krytycznej niezbędnej w skali makropaństwa. Sformułowano zasady zarządzania kryzysowego, którego celem jest przygotowanie zasobów i społeczeństwa na wypadek wystąpienia zdarzenia niepożądanego, które jest związane z funkcjonowaniem SZW i powoduje zagrożenie dla zdrowia, mienia, środowiska lub infrastruktury. Zaprezentowano elementy ryzyka zawsze towarzyszącego sytuacjom kryzysowym. Scharakteryzowano sytuacje kryzysowe związane z brakiem dostaw wody. Przeanalizowano zasady funkcjonowania systemów wczesnego ostrzegania, informowania o ryzyku i przetwarzania danych otrzymanych z monitoringu ilości i jakości wody. Zaprezentowano metodologię przetwarzania danych przez ich fuzję.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.