Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zadania samorządu terytorialnego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Obecnie nie tylko w urzędach trwa przekładanie wielu zaplanowanych, ważnych wydarzeń, spotkań czy imprez, co bezsprzecznie odbije się na stanie gminnych finansów. Również w wielu obszarach gospodarki komunalnej nastąpiło wiele zmian, które wyraźnie odczuwają wszyscy mieszkańcy.
PL
Dane przestrzenne zbierane przez użytkowników Internetu (VGI) niebędących profesjonalistami w tym zakresie z roku na rok zyskują coraz więcej zastosowań. Główną przyczyną tego zjawiska jest ich darmowy charakter oraz bardzo wysoka aktualność, a także wręcz nieograniczona szczegółowość tematyczna. Cech tych nie można przypisać profesjonalnym danym przestrzennym wchodzącym w skład Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie – czy można wykorzystać dane VGI pochodzące z największego projektu tego rodzaju OpenStreetMap do realizacji wybranych zadań jednostek samorządu terytorialnego? Analizie poddano zadania wyszczególnione w ustawie z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w odniesieniu do zadań gmin, ustawie z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w odniesieniu do zadań powiatów oraz ustawie z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa w odniesieniu do zadań województw. Następnie dokonano przeglądu kompetencji wyszczególnionych w ustawach samorządowych, a także ustawach je uszczegóławiających i do każdej z nich przypisano informację o tym czy do jego wykonania potrzebne są dane przestrzenne. Następnie przedstawiono możliwości wykorzystania danych OpenStreetMap w realizacji przykładowych zadań jednostek samorządu terytorialnego.
EN
Voluntereed geographic information (VGI) gains more and more applications every year. The main reason for this phenomenon is their free nature and very high timeliness, as well as unlimited thematic details. These features can not be attributed to professional spatial data included in the Spatial Information Infrastructure. The paper attempts to answer the question – can you use VGI data from OpenStreetMap, the largest project of this kind, to implement selected tasks of local government units? The tasks specified in the Act of 8 March 1990 on municipal local governments, Act of 5 June 1998 on district (powiat) government and the Act of 5 June 1998 on provincial (voivodship) government were analyzed. Next, the competences listed in local government laws, as well as the laws detailing them, were reviewed and information on whether spatial data was required for their implementation was assigned to each of them. Then, the possibilities of using OpenStreetMap data in the implementation of exemplary tasks of local government units were presented.
PL
Do niedawna zieleń miejska przez wielu ludzi była postrzegana jako kategoria kosztowa, przynosząca co najwyżej szereg mniej lub bardziej niewymiernych korzyści. To ulega jednak zmianie, a dobrze urządzona zieleń staje się elementem generowanych zysków. Jaką rolę w jej kształtowaniu odgrywa współcześnie samorząd i jakie zadania przed nim stoją?
PL
W artykule ukazano dwie zasady rozwiązań ustrojowych. Opisano najważniejsze aspekty prawne reformy ustroju terytorialnego Polski związane z decentralizacją struktur państwa. W odniesieniu do tematu pracy przedstawiono zadania samorządu województwa, zakres działania powiatu, zakres działania i zadania gminy oraz formy wykonania zadań publicznych przez gminy.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.