Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zabytki górnicze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The "Fryderyk" adit (renamed 'Kościuszko' after World War II) is the last adit built in the area of Tarnowskie Góry, and was supposed to provide drainage for the area of exploitation of the "Fryderyk" mine. After the shutdown of the mine, the adit gained an important role in the water management of the area. The water from nearby sources flows into the river Drama through the adit. The long period of the adit’s existence and the processes occurring in its area have caused a progressive process of support degradation, which increases the danger of a loss of stability and a collapse of the roof. Allowing the collapse of the adit’s roof may cause surface depressions. The article presents the research results that show an evaluation of the technical condition and safety degree of the support for future failure-free usage. A range of activities that are meant to stop the natural degradation of the end section of the adit has also been suggested.
PL
Sztolnia "Fryderyk" (po II wojnie światowej "Kościuszko") jest ostatnią z wybudowanych sztolni w rejonie tarnogórskim i miała odwadniać rejony eksploatacji rud w obszarze kopalni "Fryderyk". Po zamknięciu kopalni sztolnia spełnia ważną rolę w gospodarce wodnej rejonu. Spływa nią woda z okolicznych źródeł do rzeki Dramy. Długi okres istnienia sztolni i procesy zachodzące w jej otoczeniu spowodowały postępujący proces degradacji obudowy powodujący wzrost zagrożenia utratą jej stateczności i wystąpienia zawału. Dopuszczenie do zawału sztolni może doprowadzić do powstania na powierzchni zapadlisk. W artykule przedstawiono wyniki badań obejmujących ocenę stanu technicznego i stopnia bezpieczeństwa obudowy pod kątem dalszego bezawaryjnego użytkowania wyrobiska. Zaproponowano również zakres działań mających na celu zahamowanie naturalnej degradacji końcowego jej odcinka.
2
Content available remote Wybrane zabytki górnicze Tarnowskich Gór
PL
W artykule opisano budowę geologiczną rejonu Tarnowskich Gór, zaliczanego do śląsko-krakowskiego obszaru złożowego rud cynku i ołowiu. Zarysowano dzieje górnictwa rud srebra i ołowiu w rejonie Tarnowskich Gór od czasów rzymskich do początku XX wieku. Scharakteryzowano podziemne wyrobiska Zabytkowej Kopalni Srebra, a także Sztolnię Czarnego Pstrąga, odcinka „Fryderyk” między szybami „Ewa” i „Sylwester”. Zaproponowano nowy szlak geoturystyczny.
EN
The paper describes the geological structure of the area of Tarnowskie Góry, belonging to the Silesian-Cracow region of zinc and lead ores deposits. It outlines the history of silver and lead ores mining in the area of Tarnowskie Góry, starting from Roman times to the beginning of the XXth century. It characterized underground workings of the Historic Silver Mine and the Black Trout Gallery, as well as „Fryderyk” section between „Ewa” and „Sylwester” shafts. A new route geo-touristic route has been suggested
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.