Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wysoka wydajność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
High-Throughput Data Acquisition Systems are an essential part in many scientific experiments, and the processing of the large amount of data, represents a challenge in designing systems capable of managing such volume of data. Owing to the nature of this type of experiments, the processes responsible for gathering the data from devices that measure real-world phenomena, and those processes in charge of distributing the data to monitoring and/or controlling systems, shall communicate with accuracy and reliability. By running those processes concurrently in a multi-processor computer system, such requirements of accuracy and reliability can be achieved. In this paper, we present the design of a C++ framework, which implements a ring-buffer by using shared-memory as a fast mechanism of data communication among processes. Likewise, the framework controls the access to data in the shared ring-buffer by implementing inter-process synchronization objects in shared-memory. The effectiveness of the proposed solution has been evaluated by evaluating the latency time from when a new data is written into the shared ring-buffer and the longest instant when such a data is gathered. After the experimental test, the results show that it is possible to develop a C++ framework for helping programmers to create data acquisition system when a high-throughput data-stream is involved, getting suitable performance by using shared-memory.
EN
This study presents the mechanical properties of weft knitted sandwich fabrics (bursting strength) and the effect of the raw materials used. Two types of fabrics, with and without reinforcing yarns, were analyzed. To determine the influence of the raw material type, a combination of three structure variants were obtained by changing the position in the structure architecture of two types of raw material: Kevlar® and linen yarns. Each of these variants was studied at three levels of density, given by the position of the quality cam, in order to determine the influence of this parameter. Tests were organized in two stages: the first concerned the bursting behavior of single layer fabrics, and the second considered the study of more layers of sandwich fabrics with different orientation. Satisfactory results were obtained after this study regarding the possibility of replacing the high-performance yarns with natural ones.
PL
Praca przedstawia właściwości mechaniczne wątkowych dzianin warstwowych, w tym wpływ stosowanego surowca na wytrzymałość na zerwanie. Dla stwierdzenia wpływu stosowanego materiału wyprodukowano 3 warianty strukturalne zmieniając strukturę warstw wykonanych z Kevlaru i włókien lnianych. Każdy z wariantów był badany przy 3 rożnych wartościach gęstości poprzez zmianę pozycji krzywki w celu określenia wpływu na badane parametry. Testy przeprowadzono w dwóch stopniach. Pierwszy uwzględniał badanie wytrzymałości na zerwanie dzianin jednowarstwowych, drugi uwzględniał udział większej ilości warstw wielowarstwowej struktury dzianiny przy rożnej orientacji. Uzyskano zadowalające wyniki uwzględniające możliwość zastąpienia wysokowytrzymałych przędz poprzez przędze surowców naturalnych.
PL
Przeprowadzono analizę poprawności żywienia krów o wysokiej wydajności mlecznej w szczycie laktacji pod względem zapewnienia odpowiedniej ilości energii i białka w dawce pokarmowej. Średnia wydajność stada w gospodarstwie farmerskim wynosiła ponad 11,5 tys. kg mleka rocznie. Analizując wyniki 51 krów, wzięto pod uwagę zawartość białka i mocznika w mleku w pierwszych trzech miesiącach laktacji. Średnia dobowa wydajność pierwiastek wynosiła ponad 36 kg, a wieloródek - ponad 45 kg mleka. Całe stado było żywione mieszanką TMR, obliczoną na 40 kg mleka. Tylko ok. 20% krów pobrało paszę równoważną ich aktualnej wydajności, natomiast u ok. 60% krów występował niedobór energii w pobranej paszy.
EN
The study analyzed correctness of feeding dairy cows of high milking productivity, at a peak of lactation period, in respect of supplying sufficient amounts of energy and protein in diets. The average milking yield of cows in herd on the farm amounted to above 11.5 thousand kg milk per head per year. The contents of protein and urea in milk were tested in 51 cows during first three months of lactation. Average daily milk yield for primiparaes reached above 36 kg, whereas for multiparous cows - above 45 kg. Total herd was fed with the TMR mixture diets accounted for milk yield of 40 kg. Only about 20% cows were supplied with the nutrients equivalent to their actual milk production, whereas the shortage of energy was observed in diets for about 60% cows.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.