Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wypłacalność przedsiębiorstw
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule zidentyfikowane zostały przyczyny oraz najczęstsze symptomy i przejawy manipulacji w sprawozdaniach finansowych w warunkach polskich. Przedstawiono również wpływ tych zjawisk na wyniki analizy finansowej poprzez obliczenie wartości wskaźników płynności finansowej w oparciu o dane nie zweryfikowane i zweryfikowane pochodzące z 25 sprawozdań finansowych różnych podmiotów gospodarczych bezpośrednio zagrożonych upadłością. Uzyskane wyniki pokazały, że zjawisko manipulacji księgowych w tej grupie podmiotów występuje niemal powszechnie i w badanej próbie spowodowało zmiany wartości wskaźników średnio o ok. 30%. Na tej podstawie wydaje się w pełni uzasadniony postulat całkowitego odstąpienia w analizie finansowej od upraszczającego założenia o wiarygodności publikowanych przez jednostki sprawozdań finansowych na rzecz zasady ograniczonego zaufania do tych sprawozdań.
EN
In this article common reasons as well as more often symptoms and sings of manipulations applied in financial reports in Polish conditions are identified. The influence of these phenomena on the results of financial analyses through calculation of the value basing on the unverified data as well as verified data from 25 financial reports prepared in different companies that were directly threatened with bankruptcy is also introduced. The obtained results show that the phenomenon of bookkeeping manipulations within this group of firms could be observed almost generally, and within the examined test it caused the change of current ratio values by about 30%. On this basis it seams to be fully justified to obey the postulate of complete renunciation, in financial analyses, of simplifying assumption on reliability of financial reports published by enterprises on behalf of the principle of limited trust as regarding such reports.
EN
The aim paper is to evaluate the applicability of casual model to the solvency analysis. Model Du Ponta and cash flow have been evaluated or indicate the excess or lack of cash. Only partly result is rule.
EN
Analysis solvency should be twice plane: analysis static and dynamic. Analysis static include component structural and current liquidity, and ability to carry reserves. Basic analysis dynamic is cash flow and index structure, sufficient, productivity of cash.
EN
Target article is performance representation of basic arguments and of foundations Model Altmana. He include models adapted through Polish authors Gajdki and Stosa, and Hołdy to Polish conditionses of economy and possibilities their uses under them conditionses.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.