Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  współczynnik osiadania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Subsidence process in the rock mass disturbed by mining can be complicated and can be faster or slower depending on the geological structure and physical and mechanical properties of the rock mass, changes in exploitation geometry, and changes in the rate of exploitation. The most frequently, the sub-sidence process develops over years in a way that is difficult to observe over a short period (days). It has been proven in practice of coal mines in Poland that Knothe’s model describes subsidence process with high accuracy. It is based on treating the rock mass as a stochastic medium and describing subsidence with stochastic equations.It can be assumed that, the complicated stress field as a result of mining activities induce a series of displacements of different sizes in rock mass. The inelastic deformation in rock mass is accompanied by a microseismicity that can be recorded and processed. We assumed that seismic noise with weak seismic events is a low-energy part of the microseismicity. We proposed an analytical solution to examine the distribution of the energy of the seismic noise during subsidence process development based on Knothe’s model. In general a qualitative method of subsidence process assessment by the registration of the seismic noise was described.
PL
Proces osiadania w górotworze naruszonym działalnością górniczą może być skomplikowany. Może przebiegać szybciej lub wolniej w zależności od budowy geologicznej, fizycznych i mechanicznych właściwości górotworu, zmian w geometrii eksploatacji i zmian prędkości eksploatacji. Najczęściej proces osiadania rozwija się przez lata w sposób trudny do zaobserwowania w krótkim okresie (np. dni). W praktyce udowodniono, że w kopalniach węgla w Polsce model Knothego opisuje proces osiadania z dużą dokładnością. Opiera się on na traktowaniu górotworu jako ośrodka stochastycznego i opisuje osiadanie za pomocą równań stochastycznych. Można przypuszczać, że skomplikowane pole naprężeńwytworzone w wyniku działalności górniczej wywołuje w górotworze serię przemieszczeń o różnej wielkości. Niesprężystemu odkształceniu w górotworze towarzyszy mikrosejsmiczność, która może być rejestrowana. W badaniach przyjęliśmy założenie, że szum sejsmiczny wraz ze słabymi zjawiskami sejsmicznymi należy do niskoenergetycznej części sejsmiczności. Zaproponowaliśmy rozwiązanie analityczne, w celu zbadania rozkładu energii szumu sejsmicznego w czasie rozwoju procesu osiadania w oparciu o model Knothego. W efekcie zaproponowano jakościową metodę oceny procesu osiadania poprzez rejestrację szumu sejsmicznego.
2
Content available remote Identyfikacja współczynnika prędkości osiadania (czasu) c
PL
W artykule przedstawiono przykład identyfikacj i wartości współczynnika prędkości osiadania powierzchni c z rozwiązania S. Knothego, na podstawie wyników pomiarów geodezyjnych. W pierwszym etapie obliczeń wyznaczono wartości parametrów występujących we wzorach teorii prognozowania wpływów W. Budryka-S. Knothego opisujących końcowy stan deformacji. W dalszym etapie obliczeń wyznaczono na podstawie krzywych osiadań punktów pomiarowych w czasie wartości współczynnika prędkości osiadania.
EN
The article presents an example of identification of the value of the factor of surface subsidence rate c from the formuła by S. Knothe, based on the results of geodetic surveying. In the first stage of calculation, values of the parameters occurring in the formuła of theory of impact forecasting by Budryk-Knothe describing the finał state of deformation. In a further step of calculations parameters vales were determined based on the curves of subsidence of measurement points during the value of the coefficient of the subsidence rate.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.