Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wpływ eksploatacji górniczej na powierzchnię
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Antropogeniczne formy miejskiego krajobrazu pogórniczego na przykładzie Jaworzna
PL
Wielowiekowa aktywność górnicza i przemysłowa pozostawiła liczne ślady w morfologii powierzchni terenu miast Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, urozmaicając ją licznymi formami antropogenicznymi. Występowanie, charakterystykę geomorfologiczną oraz sposoby zagospodarowania antropogenicznych form krajobrazu przedstawiono na przykładzie miasta Jaworzno. Zwrócono uwagę na to, że obszary o powierzchni zdegradowanej przez działalność antropogeniczną mają szanse przekształcić się, na drodze samorzutnego lub celowego przeobrażenia, w miejsca przyjazne człowiekowi, wartościowe przyrodniczo i warte popularyzowania.
EN
Centuries-old mining and industrial activity has left numerous traces in the morphology of terrain surface of cities in the Upper Silesian Industrial Region, diversifying it with many anthropogenic forms. The occurrence, geo-morphological characteristics and ways of management of anthropogenic landscape forms were presented by example of Jaworzno city. Attention was drawn to the fact that areas with surface degraded by anthropogenic activity have the chance to be transformed, by means of spontaneous or intentional transformation into people-friendly places, valuable from the view-point of nature and worthy of popularization.
2
Content available remote Warunki prowadzenia eksploatacji górniczej z uwagi na ochronę powierzchni
PL
Publikacja zawiera opis podstawowych zasad prowadzenia działalności górniczej w warunkach zabudowy i zagospodarowania powierzchni terenu. Podano zasady wyznaczania terenu górniczego oraz wynikające z tego ograniczenia w prowadzeniu eksploatacji złoża oraz wymagania dla zabudowy i zagospodarowania powierzchni. Opisano warunki i procedury dopuszczenia eksploatacji górniczej z uwagi na ujemne wpływy górnicze.
EN
The publication comprises the description of fundamental principles of mining exploitation conducting in conditions of building development and management of ground surface. The principles of mining ground determination and resulting from this restrictions in deposit exploitation conducting and requirements for surface building development and management were given. The conditions and procedures of mining exploitation admission with regard to negative mining influences have been described.
PL
W pracy poddano analizom efekty stosowania wybranych metod minimalizacji wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię. Przedstawiono szereg wyników obliczeń przebiegu wskaźników deformacji, dokonując stosowne porównania. Zwrócono uwagę na fakt konieczności prowadzenia eksploatacji frontem o odpowiednio dużej długości w związku ze wzrostem głębokości eksploatacji, celem uniknięcia występowania dużych wartości odkształceń w kierunku prostopadłym do postępu wybierania. Wskazano również na zalety stosowania doszczelniania zawału, również jako metody minimalizacji oddziaływania eksploatacji na powierzchnię.
EN
The effects of the selected methods of extraction influence on the surface minimization are analyzed. A number of the calculation results of the deformation course factor is presented, making appropriate comparisons. Attention is drawn to the fact of necessity to mine with properly big length of the front in connection with increase of the exploitation depth to avoid occurrence of deformations vertical to the extraction direction. The advantaged of caving damping are also pointed out as a method of extraction interaction on the surface minimization.
PL
W pracy przedstawiono próbę określenia wpływu warstwowej budowy górotworu, na kształt niecki osiadania powstałej w wyniku przejścia podziemnej eksploatacji. W tym celu wykonano obliczenia numeryczne przy pomocy programów metody elementów skończonych.
EN
The paper present the discussion of the influence the strata bedding structure to the shape of subsidence trough, formation, as a result of underground exploitation. In that purpose authors made some calculations using finite element modeling.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.