Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wind power farm
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
2
Content available remote Balance of Reactive Power in Wind Power Farm
EN
The paper presents problems with reactive power in wind power farms. Typical wind power plant has possibility of regulation of voltage and reactive power in some ranges. On the other hands there are many sources of reactive power in typical wind power farm (cable lines) and on the transmission of energy from wind power farm to power system (cable lines or overhead lines). Therefore keeping of required value of cos(rp) or tan (rp) in point of common coupling is complicated. This problem is analyzed in paper
PL
W artykule zaprezentowano problemy związane z mocą bierną w farmach wiatrowych. Typowa siłownia wiatrowa ma możliwość regulacji napięcia i poziomu generacji mocy biernej w pewnych granicach. Z drugiej strony istnieje dużo źródeł mocy biernej w farmie wiatrowej oraz na całej drodze przesyłu energii elektrycznej od farmy wiatrowej do systemu elektroenergetycznego (linie kablowe, linie napowietrzne). Dlatego utrzymywanie wymaganej wartości cos( rp) lub tan (rp) w punkcie przyłączenia farmy do systemu elektroenergetycznego jest dość skomplikowane. W artykule zawarto dokładną analizę tego problemu (Bilans mocy biernej w farmie wiatrowej).
PL
Praca dotyczy możliwości zwiększenia wykorzystania energii elektrycznej pozyskiwanej z wiatru w gospodarstwie rolnym. Zobrazowano rejony Polski, na których możliwe jest zastosowanie siłowni wiatrowych. Przedstawiono problematykę obliczania i doboru siłowni wiatrowej w zależności od indywidualnych potrzeb i lokalizacji gospodarstwa rolnego. W tym celu na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej opracowano autorskie aplikacje w systemie ANSYS pozwalające na obliczenia wytrzymałościowe najważniejszych elementów siłowni. Przedstawiono przykładowe obliczenia przepływu powietrza przez łopatę oraz obliczenia wytrzymałościowe łopaty i wieży.
EN
The work concerns the possibility of increasing use of electricity generated from wind farm. Illustrated the Polish regions, where it is possible to use wind turbines. Presents problems of calculation and selection of wind turbine, depending on individual needs and location of the farm. To this purpose, the Department of Mechanical Engineering Technical University of Koszalin copyright applications developed in ANSYS system allowing key elements of strength calculations the gym. Shown sample calculations of air flow by blade and the endurance calculation of blade and tower.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.