Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wear of wheel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W niniejszym artykule autorzy przedstawili analizę przyczyn zjawiska przedwczesnego zużycia zarysu zewnętrznego kółjezdnych wybranych lokomotyw elektrycznych typu BB3700. Zużycie kółjezdnych zaobserwowano po niewielkich przebiegach zarówno w przypadku nowych zestawów kołowychjak i po zastosowanych procesach odnowy zarysu zewnętrznego przez przetoczenie. Niniejszy artykuł opracowano na podstawie analizy materiałów źródłowych oraz na podstawie oceny wizualnej i badań stanu zużycia zestawów kołowych wybranych lokomotyw.
EN
In this article, the authors present an analysis of the causes of wear of the wheels in the selected electric locomotives type BB3700. Wear of the wheels were observed after small runs of both new wheelsets and after recovery process. This article was developed based on analysis of source materials and on the basis of visual assessment and testing.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące oceny stanu zużycia i zdolności skrawnych ściernic supertwardych ze spoiwem metalowym na podstawie stereometrycznych parametrów czynnej powierzchni ściernicy (CPS). Zużycie ściernic określono na podstawie profilogramów poprzecznych CPS, a ocenę ich zdolności skrawnych w oparciu o stereometryczne parametry CPS, w tym: liczność ziaren ściernych, liczność ostrzy statycznych Sn, ostrzy kinematycznych Hn i niezdeformowaną grubość wiórów Tn.
EN
In the paper investigation results concerning assessment of wear and cutting abilities of metal-bonded super-hard grinding wheels on the base of stereometric parameters of cutting surface of grinding wheel have been presented. Wear of grinding wheels has been estimated basing on lateral profile grams of CSGW, however their cutting ability basing on stereometric parameters of CSGW, including: amount of abrasive grains, static cutting edges Sn, kinematical edges Hn and undeformed thickness of chips Tn.
3
Content available In-service analysis of tram wheel set life
EN
The paper presents some results of in-service tests on tram wheel set life. The measurements of wheel rim undercut and wear on the rolling diameter of tram wheel set wheels are a data base for calculating tram rolling wheel life in two aspects: wheel operation conditions and materials from which the wheels were made.
PL
Praca zawiera wybrane wyniki eksploatacyjnych badań trwałości zestawów kołowych tramwaju. Wyniki pomiarów podcięcia obrzeża kół oraz zużycia na średnicy tocznej kół zestawów kołowych tramwaju stanowią, między innymi, bazę danych służącą do przeprowadzenia obliczeń trwałości koła tocznego tramwaju w dwóch aspektach: warunków pracy koła oraz materiałów, z których te koła wykonano.
4
Content available remote Obliczenia numeryczne i pomiary zużycia kół kolejowych zestawów kołowych
PL
W artykule przedstawiono badania zużycia powierzchni tocznej koła kolejowego. Dokonano na podstawie analitycznych wzorów oceny zużycia obrzeża koła. Zaprojektowano nowy profil powierzchni tocznej koła, którego zadaniem jest zmniejszenie intensywności zużycia jego obrzeża, co wydłuży czas pomiędzy kolejnymi korektami profilu. W programie UM wykonano symulację przejazdu pojazdu po torze zakrzywionym wyznaczając wartości sił działających na układ koło-szyna.
EN
In this article were introduced testing of wear of rolling surface railway wheel. On the base on analytical examples was obtained valuation of wheel rim wearing. New profile of rolling surface was designed, which decrease intensity of wearing his rim, which will lengthen among next correction of profile time. In UM programme was made the simulation of ride of vehicle on the curved track, marking in this way value of strength affecting on wheel - rail system.
PL
Do opisu normalnych przemieszczeń niesprężystych w symulacji zużycia zaproponowano heurystyczny model warstwy wierzchniej koła i szyny w postaci ciała Prandtla, przytwierdzonego do sprężystego materiału rodzimego. Przemieszczenia ciała mogą być niesprężyste. W praktyce symulacji zużycia będzie to prowadzić do modyfikacji profili nie tylko przez ścierny ubytek materiału, lecz także wskutek resztkowych przemieszczeń niesprężystych. Przedstawiono metodę rozwiązywania normalnego zadania kontaktowego z uwzględnieniem warstwy wierzchniej według proponowanego modelu. Praca zawiera przykłady obliczeniowe. Wyznaczenie parametrów modelu wymaga użycia MES.
EN
In order to take into account normal inelastic displacements during wear simulation a heuristic model of the surface layer has been proposed in the form of the Prandtl body fixed to the elastic material. The displacements of the Prandtl body may be inelastic. In practise of wear simulation this will lead to the modification of profiles not only by abrasive loss of material but also by inelastic, residual displacements. The method of solving the normal contact problem for bodies with the layer model has been presented. The paper presents numerical results. Determination of parameters of the body requires FEM calculations.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.