Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  waters
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Pollution with heavy metals and waters in Mitrovica with surroundings, both in the past and in present days, is a preoccupation for the citizens of Mirtovica, as well as for the other inhabitants living around it. Such a problem has been a concern which still continues for a number of researchers who have been dealing with this issue, and who still continue to be preoccupied with the issue of heavy metal (habitat) pollution in this part of Kosovo. Heavy metal's contamination of the environment's main components, dates back to the 1970s/90s to this date. This pollution, especially of the rivers, is due to the industrial activity taking place in the Trepça Combine and the presence of industrial landfill sites of this Combine near the flow of two main rivers: the Sitnica and Ibër River waters, in the city of Mitrovica. The focus of our study, this time consists solely in the research and illumination of pollution with these heavy metals and waterworks of the Ibër River, as a result of the pollution caused by the industrial waste landfill located in Kelmend village. In the paper, we have attempted to show the concentration of heavy metals in sediment and water, by pointing at four sample sites of the Ibër river: in the Bosniak U1 neighborhood, then in the flow in front the U2 landfill, discharge flows from landfill U3 and a certain distance from the U4 landfill.
2
Content available remote Środowisko przyrodnicze uzdrowisk Małopolski
PL
Środowisko przyrodnicze uzdrowisk Małopolski jest jednym z najbardziej korzystnych dla rozwoju funkcji leczniczej. Położenie uzdrowisk w Małopolsce w otoczeniu dużych kompleksów zieleni będących pod ochroną daje gwarancję pełnej izolacji od zanieczyszczonego środowiska i ma szczególne znaczenie w odniesieniu do terenów podgórskich i górskich. Uzdrowiska Małopolski to przede wszystkim odpowiednie miejsca dla klimatoterapii, balneoterapii, jak również, dzięki sporym obszarom urozmaiconego krajobrazu, do prowadzenia kinezyterapii czy innej działalności profilaktycznej i rehabilitacyjnej.
EN
Natural environment of health resorts in Małopolska. Natural environment of health resorts in Małopolska is one of the most suitable for the development of therapeutic functions. Location of health resorts in Małopolska in the surrounding of big protected green areas guarantees full isolation from the polluted environment and is of special significance for submontane and mountainous regions of Małopolska. Health resorts in Małopolska are favourable in particular for climatotherapy, balneological therapy, and thanks to vast areas of diversified landscape - for kinetic therapy or other preventive and rehabilitative activities.
PL
Przedstawiono koncepcję przekształcania kolektora słonych wód kopalnianych 'OLZA' w system hydrotechnicznej ochrony Górnej Odry i jej dopływów przed zasolaniem wodami kopalnianymi. Przedstawiono obliczenia dotyczące chłonności Odry, przewidywa-nych stężeń w rzece oraz uwarunkowania pozwalające na dozowanie do niej wód kopalnianych tak, aby nie przekraczać drugiej klasy czystości wód ze względu na sumaryczną zawartość chlorków i siarczanów. Omówiono zakres prac nad adaptacją kopalnianych osadników wód dołowych i systemu rurociągów niezbędnych do przystosowania ich do funkcji retencyjno-dozujących. Podano sza-cunkowe nakłady inwestycyjne na modernizację i rozbudowę osad-ników i przedłużenie kolektora do rzeki Odry poniżej przewidywa-nego zbiornika 'Racibórz', a także niezbędne działania organiza-cyjne umożliwiające poprawne zarządzanie tym systemem ochrony hydrotechnicznej.
EN
A proposal of the salt mine waters collecting pipe 'OLZA' conversion into a hydrotechnical protection system of upper Oder (river) and its tributaries against salinity by minie waters is presented. Calculations of the Oder absorbing capacity, expected concent-rations in the river as well as conditioas allowing to dose mine waters in such a way that the second class of water purity should not be exceeded because of the totol content of chlorides and sulfates are presented. The scope of works necessary to adapt mine settling ponde and piping system for retention and dosing operation is discussed. A rough estimate of the investment outlay for setting ponds modernization and expansion and extention of the collecting pipe to the Oder river downstream from the proposed reservoir 'Racibórz' is given as well as necessary activities enabling a correct management of this hydrotechnical protection system.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.