Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  waste thermal treatment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zakłady termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych wpisały się już w polski model gospodarki odpadami. Pięć oddanych do eksploatacji obiektów już teraz dysponuje wydajnością niemal 1 mln Mg/r., a planowane jest podwojenie łącznej wydajności przez realizację nowych projektów. Rozwój branży termicznego unieszkodliwiania odpadów powoduje, że zwraca się coraz większą uwagę na aspekty związane z ciągłością działania instalacji. Średnich rozmiarów zakład termicznego przetwarzania odpadów komunalnych przetwarza ok. 100.000 ton odpadów rocznie. Codziennie przyjmuje ponad 300 ton odpadów przywożonych przez kilkanaście samochodów ciężarowych. Na zdolnościach pojedynczego zakładu bazuje więc nawet kilkadziesiąt gmin.
PL
Problemem zagospodarowywania odpadów komunalnych dotyka wszystkie wysoko rozwinięte kraje. Jest on tym większy, ponieważ wraz z rozwojem gospodarczym oraz polepszającą się jakością życia ich mieszkańców, ilość odpadów komunalnych rośnie.
PL
Proces termicznego przekształcania odpadów staje się coraz bardziej atrakcyjnym i pożądanym rozwiązaniem w gospodarce odpadami. Termiczne przekształcanie odpadów jest to proces spalania, który prowadzi do zredukowania ilości odpadów składowanych na składowiskach, przy jednoczesnym wytworzeniu energii elektrycznej i cieplnej].
PL
Chociaż odpady komunalne nadal traktowane są jako problem, to coraz częściej postrzegane są jako źródło różnego rodzaju korzyści. Cały ciąg procesów: odzysk, recykling i przetwarzanie termiczne służą zamianie odpadów w użyteczne materiały lub energię. W tym zestawieniu termiczna przeróbka ma niższy priorytet niż recykling ale jej udział może sięgać 1/3 całego strumienia śmieci, co świadczy o jej znaczeniu i potencjale.
PL
Elsta, działająca na rynku od 1988 r., ma w swoim portfolio udział w realizacji 21 obiektów typu Waste-to-Energy na bazie technologii duńskiej, francuskiej, szwajcarskiej, koreańskiej, a także brytyjsko-norweskiej. Od lat współpracuje z największymi dostawcami technologii, m.in. w Wielkiej Brytanii, Estonii, Danii. Międzynarodowe doświadczenia z powodzeniem przenosi także na rynek polski.
Instal
|
2015
|
nr 11
17--21, 35
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań emisji zanieczyszczeń gazowych do atmosfery, z eksperymentalnej instalacji termicznego przekształcania odpadów medycznych, przeprowadzonych w dużym obiekcie szpitalnym. W testowanej instalacji zastosowano suchą metodę oczyszczania spalin. Podstawowym jej elementem był wielosekcyjny filtr workowy. Odpady medyczne były spopielane w piecu obrotowym. Nominalna wydajność instalacji 200 kg/h. Badania trwały 1 miesiąc. Analizowano średnie dzienne wielkości emisji następujących substancji zanieczyszczających: pył lotny, całkowity węgiel organiczny (TOC), chlorowodór (HCl), fluorek wodoru (HF), dwutlenek siarki (SO2), tlenek azotu (NO) i dwutlenek azotu (NO2) wyrażone jako NOx oraz tlenek węgla (CO). W trakcie badań pobrano próbki do wyznaczenia stężenia: dioksyn, furanów, metali ciężkich, rtęci, kadmu i talu. Dokonano także porównania z obowiązującymi dopuszczalnymi emisjami w Unii Europejskiej.
EN
The article presents the results of examinations on the gaseous pollutants emission into the atmosphere of the experimental medical waste thermal treatment plant that were conducted at a large hospital facility. The examined plant used the dry waste gas treatment method. A multi-sectional bag filter was the essential part of the plant. Medical waste was incinerated in the rotary kiln. The plant rated capacity was 200 kg/h. The examinations were conducted for 1 month. The average daily emissions of the following pollutants were analyzed in detail – flying dust, total organic carbon (TOC), hydrogen chloride (HCl), hydrogen fluoride (HF), sulphur dioxide (SO2), nitrogen oxide (NO) and nitrogen dioxide (NO2) and expressed as NOx and carbon oxide (CO). Samples were also collected during the examinations to determine the concentration of dioxins, furans, heavy metals, mercury, cadmium and thallium. A comparison was also made with the valid permissible emissions in the European Union.
PL
Dla spełnienia wymagań, które wynikają z prawa europejskiego, a także z prawa polskiego, konieczne są działania zmierzające do redukcji składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji do poziomu 75% w 2010 r., 50% w 2013 r. i 35% w 2020 r. w stosunku do ilości tych odpadów wytworzonych w kraju w 1995 r. Dotychczas podstawę postępowania z takimi odpadami stanowił recykling organiczny (kompostowanie i fermentacja).
PL
Zmiany przepisów spowodowane dostosowywaniem ich do aktualnej sytuacji powodują, że część tekstów dotyczących gospodarki odpadami staje się nieaktualna. Pojawiają się także problemy interpretacyjne wymagające wyjaśnienia lub komentarza. Poniższy artykuł jest próbą bieżącego uporządkowania i aktualizacji zagadnień dotyczących termicznego przekształcania odpadów.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.