Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  warunki cieplno-wilgotnościowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono opis uszkodzeń cieplno-wilgotnościowych węzła stropowo-ściennego oraz ścian zewnętrznych lokalu mieszkalnego usytuowanego na ostatniej kondygnacji budynku zamieszkania zbiorowego. Opisano zakres zrealizowanych w okresie wcześniejszym prac remontowych mających za zadanie usunięcie występujących uszkodzeń. W pracy zamieszczono wieloparametryczną analizę cieplno-wilgotnościową przeprowadzoną w celu jednoznacznego określenia przyczyn występujących uszkodzeń. Zaproponowano koncepcje rozwiązań mających za zadanie usunięcie uciążliwości eksploatacyjnych.
EN
The paper presents a description of thermal and moisture-related damage to the floor/wall unit and external walls of a flat located on the top floor of a multi-family residential building. There is a description of the scope of repairs carried out previously to rectify the existing damage. The paper presents a multi-parametric temperature and moisture analysis conducted to determine the exact causes of damage. Certain concepts for resolving usagerelated problems are proposed.
PL
Utrzymanie prawidłowych warunków cieplno-wilgotnościowych w magazynach i obiektach logistycznych w sposób optymalny i energooszczędny napotyka na kilka wyzwań, m.in. zachowanie równowagi między warunkami do przechowywania produktów i do pracy ludzi, rozwiązanie problemu stratyfikacji temperatury, utrzymanie stałości parametrów - mimo częstego otwierania bram wjazdowych i wewnętrznych - czy zmienne przeznaczenie niektórych obiektów.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy wpływu zaolejenia na rozkład wilgoci w zewnętrznych przegrodach pionowych budynku mieszkalnego wykonanych jako żelbetowe, monolityczne, ocieplone od strony zewnętrznej według rozwiązań technologii BSO (Bezspoinowy System Ocieplania). Przedstawiona analiza ma charakter parametryczny i jej celem jest wskazanie zakresu warunków bezpiecznych w zakresie zaolejenia przegrody z cieplno-wilgotnościowego punktu widzenia.
EN
The article presents the analysis of influence of oil spills on wall surface on the internal moisture content in a concrete wall, insulated using an ETICS system (External Thermal Insulation Composite System). The presented analysis is a parametric study which aims to find a range of safe conditions in which possible oil films does not introduce any risk of technical faults.
PL
W artykule omówiono warunki cieplno-wilgotnościowe hal krytych lodowisk. Szczególną uwagę zwrócono na problematykę nadmiaru wilgoci na wewnętrznej powierzchni dachu w tego typu obiektach. Przy użyciu kamery termowizyjnej sprawdzono zawilgocenie wewnętrznej powierzchni dachu w rzeczywistej hali krytego lodowiska. W tym celu skorzystano z przydatnych funkcji oprogramowania kamery termowizyjnej np. alarmu punktu rosy.
EN
In the paper thermal and humidity conditions in indoor ice rink arenas were discussed. Particular attention was paid to the issue of excess moisture on the inner roof surface in the objects of this type. Inside an actual indoor ice rink arena dampness on the inner roof surface was checked using thermal imaging camera. For this purpose useful features of the software such as dew point alarm were used.
5
Content available remote Badania eksperymentalne warunków wentylacji w hali krytego lodowiska
PL
Celem prezentowanych badań była diagnostyka warunków cieplno-wilgotnościowych w rzeczywistej hali krytego lodowiska. Opisano metodykę przeprowadzenia badań eksperymentalnych oraz wyniki pomiarów. Na podstawie analizy wyników pomiarów oceniono efektywność działania istniejącego systemu wentylacji mechanicznej, wskazano na występujące problemy, związane z bilansem cieplno-wilgotnościowym hali i zaproponowano sposoby usprawnienia działania wentylacji.
EN
The aim of the presented research was to investigate thermal and humidity conditions in the actual indoor ice rink arena. The testing methodology and results of experimental measurements were described. Efficiency of the existing mechanical ventilation system was evaluated, based on the analysis of the research results. Existing problems associated with heat and moisture balance were also indicated. Moreover, ways of improving ventilation operation were suggested.
7
Content available remote Problemy trójwarstwowego montażu okien
10
Content available remote Rola jakości cieplnej okien w aspekcie użytkowym
PL
Degradacja powłok stosowanych do zabezpieczania konstrukcji żelbetowych jest wynikiem fizycznych i chemicznych procesów zachodzących w nich w skutek działania różnych czynników występujących w warunkach użytkowania. Znalezienie zależności opisujących zachodzące procesy degradacji i ich wpływ na właściwości ochronne powłok wymaga określenia czynników niszczących występujących w warunkach użytkowania, a następnie doświadczalnego potwierdzenia ich destrukcyjnego wpływu na powłoki. Właściwości, które najszybciej ulegają zmianie pod wpływem czynników niszczących, to wskaźniki degradacji. O tym, które z właściwości powłok będą wskaźnikami degradacji w konkretnych warunkach użytkowania, decyduje skład chemiczny i budowa (struktura) powłok oraz rodzaj czynników niszczących. W Zakładzie Trwałości i Ochrony Budowli ITB podjęto badania degradacji powłok na skutek działania najczęściej występujących czynników niszczących oraz doboru wskaźników degradacji.
EN
In the paper coatings used for protection of the reinforced concrete structures, which degrade during exploitation, are introduced. Investigation of coatings degradation, as an effect of such factors as: heat, humidity, solar radiation and sulphur dioxide, is described. As a result, the experimentally chosen degradation indicators of protective coatings are introduced.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.