Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  walk
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper presents an experimental and theoretical implementation of the influence of the run-walk treatment in the presence of an electro-magnetic field on energy burn increments in the human body, its metabolism, and finally on the decrements of the human body weight. The experimental research presented in this paper was performed using the following devices: a magnetic induction field produced by a new Polish MT-24 Apparatus, a new German Magcell Arthro magneto electronic device, and a Segmental Body Composition Analyzer Tanita MC 780MA. The author's experience was gained in German research institutes, and practical results were confirmed after measurements and information from students and patients. Up to now, theoretical solutions have not been considered. The theoretical and numerical model presented was implemented by using the Mathcad 15 Professional Program. The main conclusion obtained in this paper can be formulated in the following sentence: The run-walk training implemented by an electro-magnetic magnetic field using tight sportswear leads to the increments of the dynamic viscosity of synovial fluid, changes the internal energy contained in the human body, increases the muscle weight, and the percentage of water in the human body; therefore, it accelerates the slimming process connected with the body weight decrements.
PL
Niniejsza praca stanowi teoretyczną i eksperymentalną implementację wpływu biegania i chodu w obecności pola elektromagnetycznego na wzrost energii spalania w ciele człowieka, na jego metabolizm, a ostatecznie na zmniejszenie wagi i masy ciała. Badania doświadczalne przedstawione w pracy przeprowadzono dzięki wykorzystaniu następujących podmiotów i urządzeń: nowy polski aparat MT-24 wytwarzający pole indukcji magnetycznej, niemiecki magnetoelektroniczny aparat Magcell Arthro, Analizator Składu Masy ciała Tanita MC 780MA na licencji japońskiej, doświadczenia badawcze pozyskane w niemieckich instytutach badawczych, wywiady od studentów-sportowców i pacjentów. Do tej pory modele teoretyczne nie były rozpatrywane. Prezentowany w niniejszej pracy teoretyczno-numeryczny model został implementowany Profesjonalnym Programem Mathcad 15. Do najważniejszych rezultatów zawartych w niniejszej pracy zalicza autor wzrost lepkości cieczy synowialnej i potu, wzrost energii wewnętrznej zawartej w ciele człowieka, minimalny wzrost wagi i masy mięśni, wzrost procentowej zawartości wody w organizmie, zmniejszenie masy i wagi sportowca uprawiającego biego-chody implementowane polem elektromagnetycznym z wykorzystaniem w trakcie biegania ciasnego kompletu dresu treningowego.
PL
Lokomocja człowieka jest bardzo ważnym elementem jakości życia. Po amputacji kończyny dolnej, zwłaszcza, jeśli ten zabieg pozbawia amputowanego stawu skokowego i kolanowego, jakość ta dramatycznie się obniża. W takiej sytuacji poruszanie się wymaga znacznej energii, by zachować równowagę i nauczyć się chodzić od nowa. Chód w protezie jest dla pacjenta dużym wyzwaniem. Celem naszych badań była ocena poprawności i sprawności chodu pacjentów po amputacji jednej kończyny dolnej w obrębie uda, zaopatrzonych w protezy tymczasowe i definitywne. Badaniami objęto grupę 102 pacjentów zaprotezowanych i usprawnianych w Wojewódzkiej Poradni Zaopatrzenia Ortopedycznego w Łodzi. Wśród badanych byli pacjenci nie tylko zaopatrzeni w protezy tymczasowe, ale także i ci, którzy od paru lat nosili protezy definitywne. Oceniano dopasowanie i pionowanie protezy, stan kikuta oraz poprawność i sprawność chodu w różnych warunkach. Analiza chodu wykazała, że występowały różne odchylenia lokomocji i o różnym nasileniu. U pacjentów używających protezę tymczasową tylko u 12% badanych nie zaobserwowano odchyleń podczas chodu. Najczęściej występowała nierówna długość kroków i unoszenie się na zdrowej stopie. W podgrupie używającej protezę definitywną u 67% nie zaobserwowano odchyleń, a najczęściej występowało utykanie na stronę protezy. Na poprawność i sprawność chodu u pacjentów po amputacji kończyny dolnej w obrębie uda miał przede wszystkim wpływ czas, który upłynął od amputacji. Im dłuższy okres tym bardziej poprawny chód i mniejsza ilość odchyleń, a także lepsza sprawność chodu.
EN
Locomotion is a very important element of human life. Unfortunately, after lower limb amputation the quality of life drastically changes, especially, if the procedure deprive amputee of ankle and knee joint. In such situation locomotion requires considerable energy in order to maintain balance and start to walk again after operation. Walking in artificial limb is a big challenge for patient. Purpose of our research was to estimate correctness and ability of walking of patients after transfemoral amputation of one limb, equipped with temporary or definitive prostheses. Research group included 102 patients supplied with artificial limbs, treated in the Provincial Clinic of Orthopedic Equipment in Lodz. Among examined subjects there were patients equipped with temporary and definitive artificial limbs. Adjustment and alignment of artificial limb, state of stump, and correctness and proficiency of walk in different conditions, was evaluated. Analysis of walk showed various deviations with different intensity during walking. Only within 12% of patients with temporary prostheses no deviations during walking were observed. The most common problems were anisometric length of steps and lifting over healthy foot. In the group of 67% of patients with definitive prostheses t the most common deviation was limping over artificial limb. The correctness and proficiency of walk was influenced by period between the amputation and evaluation. The longer time after amputation, the more correct pattern of walking and less deviations, were observed.
PL
Przestrzenie piesze są bardzo istotnym czynnikiem rozwoju miast. Ich istotą jest odpowiednie zagospodarowanie i umieszczone tam funkcje. Najbardziej atrakcyjne są ciągi piesze, które stają się jedną z głównych atrakcji miast. Deptaki, promenady, ciągi i place piesze otoczone zabudową i tonące w zieleni to chętnie odwiedzane miejsca. Pieszo-jezdnie, jeżeli są odpowiednio zagospodarowane, to również można zaliczyć do przestrzeni pieszych.
EN
Pedestrian spaces are very significant development factors of cities. The key is the proper land arrangement and located functions. The most attractive are pedestrians walks as a one of main attractions of the cities. The walks, promenades and squares surrounded by buildings and flowing into greenery are very likely visited places. Properly arranged pedestrian streets are also a part of pedestrian spaces.
4
Content available remote Foot kinematics in gait of children with cerebral palsy (CP)
EN
Cerebral palsy (CP) is a developmental disorder of motor, psychological and emotional functions. Its most typical symptom is a walking disorder. The aim of this study was to analyze children's walking abilities based on basic kinematic parameters. In this research, the analysis of a three-dimensional kinematical movement is used to record the right and left parts of the child's body. The walking skills of two CP children are described. For locomotion analysis, the angular displacements in the right and left knees and ankles and foot distortion in both support and swing phases of the walk were chosen. The kinematic parameters can be helpful in the diagnosis and allow physiotherapists to suggest what exercise program should be develop in order to improve the habit of walking.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.