Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  włókno surowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Ocena zawartości włókna surowego w wybranych otrębach pszennych
PL
Przeprowadzone badania miały na celu określenie zawartości włókna surowego i wilgotności w otrębach pszennych zwykłych i granulowanych ze śliwkami trzech wybranych producentów (A), (B) i (C). W przygotowanym materiale badawczym oznaczono zawartość włókna surowego i wilgotność otrąb pszennych. Zawartość włókna surowego w badanych otrębach pszennych była zróżnicowana i wahała się w granicach od 3,9% u producenta A do 11,5% u producenta B. Oznaczona wilgotność otrąb pszennych była zgodna z wymaganiami normy, z wyjątkiem otrąb pszennych zwykłych producenta B, w których wilgotność została przekroczona o 1,3%.
EN
The objective of the research was to determine the content of crude fibre and moisture in standard and granulated wheat bran with plums of three selected producers (A), (B), (C). The content of crude fibre and moisture of wheat bran were determined in the research material. The content of crude fibre in the examined wheat bran varied between 3,9% (producer A) and 11,5% (producer B). The determined moisture content of wheat bran was in accordance with the requirements of the norm, with the exception of standard wheat bran (producer B), in which moisture content was exceeded by 1,3%.
EN
The paper presents an assessment of selected cultivars and families of meadow timothy in terms of dry mass yields, total protein and crude fiber content. The experiment was conducted at the Plant Breeding Station in Skrzeszowice which belongs to Malopolska Plant Growing Company – HBP LLC. The research was done on degraded chernozem developed from loess. The standard cultivar – Karta, two accompanying cultivars; Obra and Skala and seven families, like SzD-T-133, SzD-T-134, SzD-T-135, POB-T-78, POB-T-80, POB-T-81 and POB-T-82 were investigated in this research. In the analyzed families and cultivars of meadow timothy total nitrogen was assessed by Kjeldahl’s method and crude fiber by gravimetric method by Goering and Van Soest. Obtained results of family value assessment point to their high breeding potential. Analyzed families and cultivars were characterized by high yields of dry mass where differences reached even 46 %. Individual researched objects differed also by total protein content ranging between 5.2 to 17.25 depending on the cut and years of harvest. On the other hand, the values for crude fiber fluctuated from 8.4 to 32.6 %. The highest concentration of total protein as well as the lowest concentration of crude fiber was found in POB-T-78 and SzD-T-135. Concentration of these components was significantly different in POB-T-78 and SzD-T-135 than in standard and accompanying cultivars. The highest concentration of total protein was found in POB-T-81, although the plants of POB-T-80 had the highest crude fiber content.
PL
Praca prezentuje ocenę wybranych odmian i rodów tymotki łąkowej pod względem plonów suchej masy, zawartości białka ogólnego oraz włókna surowego. Badania przeprowadzono na czarnoziemie zdegradowanym wytworzonym z lessu, na terenie Stacji Hodowli Roślin w Skrzeszowicach należącej do Małopolskiej Hodowli Roślin – HBP Kraków. W doświadczeniu uwzględniono odmianę wzorcową Karta, dwie odmiany towarzyszące Obra i Skala oraz siedem rodów: SzD-T-133, SzD-T-134, SzD-T-135, POB-T-78, POB-T-80, POB-T-81 i POB-T-82. W przygotowanym materiale roślinnym oznaczono azot ogólny metodą Kjeldahla, a włókno surowe metodą wagową Goeringa i Van Soesta. Uzyskane wyniki badania wartości rodów wskazują, że mają one wysoki potencjał hodowlany. Badane rody i odmiany charakteryzowały się dużymi plonami suchej masy, gdzie różnice sięgały nawet 46 %. Poszczególne badane obiekty różniły się także zawartością białka ogólnego, które wynosiły od 5,2 do 17,2 % w zależności od pokosu i lat zbioru. Natomiast dla włókna surowego wartości te kształtowały się od 8,4 do 32,6 %. Najwięcej białka ogólnego oraz mniej włókna surowego zawierały POB-T-78 i SzD-T-135, gdzie stwierdzono istotne różnice w stosunku do odmiany wzorcowej, jak i odmian towarzyszących. Spośród badanych rodów POB-T-81 wypadł najmniej korzystnie pod względem zawartości białka ogólnego, z kolei najwięcej włókna surowego odnotowano w roślinach POB-T-80.
EN
The paper presents an assessment of varieties and strains of meadow grass regarding dry mass yields, total protein and crude fibre content. Obtained results of strain value testing reveal that the collection resources contain forms which have a high breeding potential. The studied strains and varieties were characterized by big yields of dry matter with differences reaching even 39 %. Individual studied objects differed also with the content of total protein reaching from 11.60 to 19.10 %. On the other hand for crude fibre the values fluctuated from 22.50 to 29.20 %.
PL
Praca prezentuje ocenę zróżnicowania odmian i rodów wiechliny łąkowej pod względem plonów suchej masy, zawartości białka ogólnego oraz włókna surowego. Uzyskane wyniki badania wartości rodów wskazują, że w zasobach kolekcyjnych są formy, które mają dużą wartość hodowlaną. Badane rośliny charakteryzowały się dużymi plonami suchej masy, gdzie różnice sięgały nawet 39 %. Poszczególne rośliny różniły się także zawartością białka ogólnego, które wynosiły od 11,60 do 19,10 %. Natomiast dla włókna surowego wartości te kształtowały się od 22,50 do 29,20 %.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.