Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  voltage sag
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono opis układu bezprzerwowego zasilania średniego napięcia zawierającego: zasobnik superkondensatorowy, wielopoziomowy przekształtnik DC/AC i szybki łącznik próżniowy. Opracowany system może służyć jako zabezpieczenie wydzielonej sieci energetycznej średniego napięcia przed zanikami lub zapadami. Opisano ideę działania, realizację wybranych bloków układu oraz wyniki badań laboratoryjnych.
EN
This article describes the uninterruptible power supply in a medium voltage setup comprising a supercapacitor storage device, DC/AC multi-level inverter and fast vacuum switch. Described system can secure islanded grid of medium voltage against interrupions or sags. An idea of functioning, implementation of selected components and laboratory results was shown.
PL
W pracy zaprezentowane zostanie stanowisko laboratoryjne przeznaczone do badania elektrowni wiatrowej z maszyną indukcyjną dwustronnie zasilaną w stanach awaryjnych sieci zasilającej. Odpowiednio połączone moduły stanowiska dają użytkownikowi możliwość wykonywania badań symulujących zachowania rzeczywistej elektrowni wiatrowej podczas zakłóceń w sieci zasilającej. W skrócie opisany zostanie moduł symulujący zapady napięcia i zwarcia w sieci zasilającej. Przedstawione zostaną wyniki badań ukazujące reakcję części mechanicznej turbiny wiatrowej przy 100% zapadach napięcia oraz utrzymanie pracy turbiny przy rożnych rodzajach zwarć.
EN
A laboratory model introduced for the wind power plant with double fed asynchronous generator investigations in times of grid emergency is proposed in article. An user thanks to adequate modules connections may investigate wind power plant operations during grid disturbances. A module to simulate grid voltage falls and short-circuit will be shortly presented. The investigations results showing: the mechanical parts of wind turbine reactions during 100% grid voltage falls and turbine behavior during different kind of short-circuits will be presented.
EN
The necessity of developing and implementation of the guaranteed power supply system using distributed generation on the base of alternative and renewable energy sources is proved in conditions of responsible technological processes. The theoretical and experimental researches were made in raw mineral enterprises, which have a great amount of responsible technological consumers. The permitted duration of power supply interruption for responsible consumers of continuous technological processes of raw mineral industry is determined. The effectiveness of distributed generation using for guaranteed power supply mode is shown. The reasonability of solar, wind and followed oil gas energy applying in role of power sources for distributed generation is also proved in the paper. The basic variants of guaranteed power supply system structure are described and offered in the paper for all kind of industry and technique, especially for responsible digital control systems and telecommunications.
4
Content available remote Impact of Protective Relays on Voltage Sag Index
EN
This paper provides the probability-assessment analysis on the characteristic value of the voltage sag by using Monte Carlo stochastic modelling method to stimulate the randomness of the short circuit fault. Furthermore, this article simulates the influence of the protection devices on the voltage sag to ensure the authenticity and the referential reliability. A system with inverse-time protection devices equipped on each lines which could coordinate together are designed to cut off the short-circuit fault. The voltage sag of the designed system is evaluated by the pre-and post system average RMS variation frequency index, and the voltage sag index is compared with the ITIC curves.The simulation results demonstrated that the inverse-curve relay protection equipments are well-coordinated, and the severity and the range of the voltage sag are influenced by the cooperation of the equipped inverse time protection devices.
PL
W artykule przedstawiono metodę szacowania prawdopodobieństwa wystąpienia zapadu napięcia na podstawie analizy jego charakterystycznych parametrów zamodelowanych metodą Monte Carlo. Ponad to, w celu weryfikacji skuteczności, dokonano symulacji wpływu urządzeń ochronnych na zapady napięcia. Zaprojektowano także system z urządzeniami umożliwiającymi odizolowanie zwarcia w obwodzie od reszty sieci. Wyznaczono współczynnik częstotliwościowy zmienności wartości średniej RMS zapadów napięcia w proponowanym układzie, który następnie porównano z krzywymi ITIC. Przeprowadzone badania symulacyjne potwierdziły skuteczność i szybkość działania systemu.
5
EN
This paper deals with the development of an enhanced controller for investigation of dynamic voltage restorer (DVR) compensation capabilities. Two levels, 24-pulse DVR is modeled with a new control scheme to control the switch signal in the voltage sourced converter. A study on voltage sag compensation capability, harmonic elimination, effect of phase shift on DVR sizing, influence of induction motor load and effect of capacitor value on DVR performance have been investigated. Results proved that the DVR is a suitable device for maximum power quality (PQ) compensation. Thus, the developed model and controller will be useful for further power quality studies in a distribution system.
PL
Opisano ulepszony sterownik system dynamicznego odzyskiwania napięcia DVR. Przeanalizowano przypadki możliwości kompensacji zapadów napięcia, eliminacji harmonicznych oraz wpływ indukcyjności obciążenia. Symulacje potwierdziły przydatność układu w systemach poprawy jakości energii.
EN
The output of power stations varies widely with the diverse operating modes in which the vessels integrated power system (IPS) works. Taking two parallel generators with different capacity for example, there are four possible protection schemes set for both the bus breaker and the main breakers of generators. The results show that the setting value used in each of four cases cannot offer appropriate protection for the normal operation of the system. For this reason, a solution is proposed, that is, the time-current principle in combination with the detection of voltage sag.
PL
Przy dwóch połączonych równolegle generatorach o różnej pojemności trzeba używać cztery układy zabezpieczające dla dwóch łączników szynowych i głównych łączników generatorów. W artykule zaproponowano nowe rozwiązanie układu zabezpieczającego bazujące na analizie czas-prąd i detekcji zapadów napięcia. (Układy zabezpieczenia generatorów równoległych o różnej pojemności dołączonych do zintegrowanego systemu energetycznego)
EN
In this paper, a new method for improving reliability level of distribution systems is presented by employing optimal placement of DSTATCOM. The binary version of the Gravitational Search algorithm (BGSA) is used to solve the DSTATCOM optimal placement problem. The simulation results show that the proposed method is efficient and feasible for improving the system reliability level by reducing load outages and momentary interruptions.
PL
Przedstawiono nową metodę poprawy niezawodności system dystrybucji energii dzięki optymalizacji DSTATCOM. Optymalne położenie DSTATCOM było określane na podstawie algorytmu BGSA. Uzyskano [poprawę dzięki dedukcji przerw w obciążeniu i chwilowych zaników.
8
Content available remote Generation of voltage references using Multilayer Feed Forward Neural Network
EN
Among the dynamic voltage restorer (DVR) objectives, the protection of sensitive loads against voltage swell/sag voltage, as well as correction of unbalanced problems. The DVR acts as a voltage source, which is connected in series with a sensitive load and controlled to generate the required compensation voltages. Many researches were presented in literature to identify the voltage disturbance; one of them is Synchronous Reference Frame (SRF) method. This paper provides a DVR with identification method based on artificial neural network - the (MLFFN) Multilayer Feed Forward Neural Network. To investigate this novel method performance, it is confronted with the conventional (SRF) method. All of the studies have been carried out using the simulation with the MATLAB Simulink Power System Toolbox. The results of simulation study of new DVR detecting method presented in this paper are found quite satisfactory to eliminate the voltage disturbance from utility voltage.
PL
Przedstawiono dynamiczny układ przywracania napięcia DVR jako zabezpieczenie przeciw zapadom napięcia. Układ działa jako źródło napięcia połączone w szereg z obciążeniem. W artykule opisano metodę identyfikacji wykorzystującą sztuczne sieci neuronowe. Przedstawiono też symulacje systemu.
9
Content available remote Analysis of AC Contactor Model during Voltage Sag with Point-in-Wave of Initiation
EN
This paper presents the analysis of AC contactor model, its ride through capability and behaviour during voltage sag with point-in-wave of initiation using PSCAD/EMTDC simulation software. The ride-through capability curve is used to identify the sensitivity level in the AC contactor failure area. AC contactor simulation model were supplied with various type of voltage sag with point-in-wave of initiation. Simulation results are also validated with the ride through capability curve of the experimental results.
PL
Przedstawiono analizę pracy stycznika AC podczas możliwych zapadów napięcia przy wykorzystaniu symulacji z PSCAD/EMTDC. Modelowano różne stany zapadów jak też i różne pozycje stycznika.
EN
This article presents a novel method to locate the voltage sag source based on directional overcurrent (DOC) relay information. In this method the source of voltage sag is located by using the variation of magnitude of measured current positive-sequence component during sag and presag conditions and the sign of its phase-angle jump. The performance of the proposed method is compared with distance relay (DR) and phase change in sequence current (PCSC) methods by using PSCAD/EMTDC on a simulated case study. The results show the good and unique performance of the novel method in cases where only currents are recorded.
PL
W artykule zaprezentowano nową metodę lokalizacji źródła zapadu napięcia bazującej na informacji o kierunkowym przeciążeniu prądowym. Źródło zapadu napięcia jest lokalizowane na podstawie pomiaru amplitudy i fazy prądu w czasie zapadu i przed zapadem. Porównano metodę z z dotychczas stosowanymi metodami DR i PCSC.
EN
Faults in the power system are major cause of voltage sag. Voltage sag in the power system due to fault can be symmetrical or unsymmetrical. For sensitive loads it is necessary to estimate how many times in year the voltage at their terminal will experience sag to avoid tripping of operation. Several stochastic methods for estimation of number of sags are developed in recent years. In different methods of sag prediction there is need to do lengthy programming or calculations. Here PSCAD/EMTDC software package is used to estimate number of sag with uniform distribution of faults along the lines.
EN
The problem of control of a wind power generator in cases when voltage sags occur in the electric power system is presented in the paper. Double fed machine (DFM) used as the generator in the wind power plant is considered. The stator of the DFM is connected to the grid and the cascade of power electronic inverters supplies the rotor. When the voltage drop or sag occurs in the power network, controllers of the cascade of power electronic inverters can work incorrectly. In this case, the wind power generators are disconnected in present solutions. Results of simulation of the system with models of the double fed machine, the grid transformer and the inverters are presented in the paper. To control the generated power the structure based on a multiscalar model of the DFM was used. Proposed solution of control makes it possible to keep the power plant in the power system during required time.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.