Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  vibroacoustic comfort
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents the methodology and results of comfort measurements in terms of noise and vibration in the driver seat of new and modernized electric multiple units, in accordance with applicable regulations and standards. The measuring apparatus used and the location of measurement points has been shown. The article also contains information on the sources of vibration and noise in rail vehicles.
PL
W artykule przedstawiono metodykę oraz wyniki pomiarów komfortu pracy w zakresie drgań i hałasu na stanowisku pracy maszynisty nowych i zmodernizowanych elektrycznych zespołów trakcyjnych, w oparciu o obowiązujące przepisy oraz normy. Zaprezentowano wykorzystaną aparaturę pomiarową oraz przedstawiono miejsca pomiarów. W artykule zawarto także informacje źródłach drgań i hałasu w pojazdach szynowych.
2
Content available remote Badania hałasu i drgań w tramwajach
PL
Artykuł dotyczy problemu hałasu i drgań oddziałujących na pasażerów tramwajów typu 105 Na i NGT6 eksploatowanych przez MPK S.A. w Krakowie. W artykule przedstawiono opracowaną metodykę badań oraz wybrane wyniki badań i analiz hałasu, a także drgań mechanicznych oddziałujących na organizm człowieka w pozycji siedzącej. W badaniach uwzględniono również poziom hałasu i drgań występujący na stanowisku motorniczych prowadzących pociągi tramwajowe. Pomiary wibroakustyczne wykonano na postoju oraz w czasie jazdy na wybranych odcinkach torów tramwajowych w czasie realizacji normalnych (rozkładowych) zadań przewozowych. Opisano także wyniki analizy akustycznej percepcji komunikatów głosowych w tramwajach typu NGT6.
EN
This paper presents the problem of noise, vibration, affecting the passengers on the trams type 105 Na and NGT6 operated by MPK SA in Krakow. This article presents a methodology developed, selected research findings and an analysis of noise and general mechanical vibration affecting the whole human body in a seated position. The study also takes into account the level of noise and vibrations occurring on tram drivers. Vibroacoustic measurements were carried out on stationary trams and while driving on selected sections of the tram tracks at the time of normal (scheduled) tasks of traffic. It also describes the results of the analysis of acoustic perception of voice messages in a tram-type NGT6.
PL
Komfort cieplny i wibroakustyczny w sposób istotny kształtują warunki pracy na stanowisku operatora. Zapewnienie tego komfortu na etapie projektowym uzyskuje się poprzez odpowiednie zabezpieczenie w zakresie akustycznym, wibracyjnym oraz cieplnym, przy czym każde z oddziaływań najczęściej traktowane jest osobno. Poprawniejszym, z punktu widzenia skutków wywołanych oddziaływaniem na operatorów maszyn zagrożeń wibroakustycznych i cieplnych, jest ich potraktowanie łączne. Takie rozwiązanie problemu wymaga jednak przeprowadzenia odpowiednich badań, gdyż zarówno obowiązujące obecnie normy, jak i literatura fachowa dotyczą tylko przypadków rozłącznej oceny zagrożeń na stanowisku pracy.
EN
Thermal and vibroacoustic comfort in significant way influence on operator's working conditions. Providing this comfort on designing stage is achieved by proper acoustic, vibration and thermal protection, which are treated separately. More correct way from point of vi w effects caused by thermal and vibroacoustic hazards is treating them together. However this way requires performing some tests because valid regulations as well as scientific literature deal with cases when those hazards are treated separately.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.