Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  vibration signal processing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Condition monitoring of vehicles with internal combustion engine is of immense importance due to high number of vehicles with such engines and their importance to transport and economy. As many persons use a vehicle which is old and inexpensive, a condition monitoring system designed for such vehicles cannot be expensive. Unfortunately, condition monitoring of engines is usually based on the use of vibration signals, which are acquired by accelerometers. Piezoelectric accelerometers are the most commonly used for this purpose, and such accelerometers are not cheap. However, an alternative exists in the form of microelectromechanical systems (MEMS) accelerometers, which are much cheaper, but have narrower frequency characteristics. This paper describes preliminary results of a research on feasibility of use of MEMS accelerometers for condition monitoring and failure detection in internal combustion engines.
EN
The article provides a proposal of software application of a method and an algorithm developed to identify signal characteristics in the analysis of vibration properties of an automotive vehicle’s floor panel. Due to the complexity resulting from nonlinear and random nature of vibration phenomena in automotive vehicles, the analysis in question is multidimensional. The property table being established consists of numerous measures and estimators, both dimensional and dimensionless ones, in the domains of amplitudes, time, frequency and time-frequency. The foregoing enables observation and separation of signal components in multiple domains, but it also makes it possible to define signal measures depending on stationary and non-stationary characteristics as well as accurate time positioning of resonant frequencies. Multicriterial approach to identification of vibration enables determining the table of vibration properties measures of floor panel. The table is numerical form of characteristics properties of the vibration signal.
PL
W artykule przedstawiono programową aplikację opracowanej metody i algorytmu matematycznego identyfikacji charakterystycznych cech sygnału w analizie własności drganiowych panelu podłogowego pojazdu samochodowego. Z uwagi na złożoność, wynikającą z nieliniowości i losowości, zjawisk drganiowych w pojazdach samochodowych analiza ma charakter wielowymiarowy. Wyznaczana tabela właściwości składa się z wielu miar i estymatorów wymiarowych i bezwymiarowych w dziedzinach amplitud, czasu, częstotliwości i czasowo-częstotliwości. Pozwala to na obserwację i separację składowych sygnału w wielu dziedzinach. Umożliwia definiowanie miar sygnału w zależności od cech stacjonarności i niestacjonarności oraz precyzyjną lokalizację czasową częstotliwości rezonansowych. Wielokryterialne podejście do identyfikacji drgań umożliwia wyznaczenie zbioru właściwości drganiowych panelu podłogowego, który jest numerycznym odzwierciedleniem charakterystycznych cech sygnału drgań.
PL
W artykule przedstawiono opracowaną metodę i algorytm identyfikacji charakterystycznych cech sygnału w analizie własności drganiowych panelu podłogowego pojazdu samochodowego. Z uwagi na złożność, wynikającą z nieliniowości i losowości, zjawisk drganiowych w pojazdach samochodowych analiza ma charakter wielowymiarowy. Wyznaczana macierz właściwości składa się z wielu miar i estymatorów wymiarowych i bezwymiarowych w dziedzinach amplitud, czasu, częstotliwości i czasowo-częstotliwości. Pozwala to na obserwacje i separacje składowych sygnału w wielu dziedzinach. Umożliwia definiowanie miar sygnału w zależności od cech stacjonarności i niestacjonarności oraz precyzyjną lokalizację czasową częstotliwości resorowanych.
EN
The paper presents the method and algorithm to identify the characteristics of the signal in the analysis of the vibration properties of the floor panel of a car vehicle. Due to the complexity resulting from the nonstationary and randomness vibration phenomena in vehicles is multidimensional analysis. Calculated matrix properties consist of a numerous of estimators measurement in domains of amplitude, time, frequency, and time-frequency. This allows for observation and separation of signal components in many areas. It allows to define measures of the signal depending on the characteristics of stationary and nonstationary and the precise location of the time-frequency resonance window.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych, zorientowanych na wykrywanie wykruszenia wierzchołka zęba koła przekładni, która pracujące ze zmienną w czasie prędkością obrotową. Obiektem badawczym była przekładnia stanowiska pracującego w układzie mocy krążącej. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że opracowany algorytm przetwarzania sygnałów drganiowych, obejmujący między innymi interpolację zarejestrowanego sygnału oraz analizę sygnału różnicowego, jest przydatny do wykrywania tego typu uszkodzenia koła zębatego.
EN
The paper presents results of experimental research oriented on fault diagnostics in case gears operating at varying rotational speed. The researches have been carried out for gear with circulating power, the test stand. The method of processing vibration signals proposed in this paper, which is based (among others) on using linear interpolation makes it possible to acquire residual and differential signals in case of toothed gears operating at varying rotational speed and load. Analysis of obtained signals has proved useful in diagnosing of gear tooth top chipping.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.